Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky trpí špecifickou fóbiou

Špecifická fóbia je úzkostná porucha, ktorá je charakteristická veľmi silným iracionálnym strachom zo špecifických objektov alebo situácií. Postihnutý sa objektu svojho strachu zo všetkých síl

Môj blízky trpí schizofréniou

Schizofrénia je veľmi závažné psychotické ochorenie s rôznorodými príznakmi v oblasti myslenia, emócií a správania pacienta. Ochorenie spravidla prebieha chronicky – striedajú sa akútne fázy

Môj blízky trpí panickou poruchou

Panická porucha je charakteristická záchvatmi masívnej úzkosti, v priebehu ktorých dochádza k rozvoju silného strachu, pocitu straty kontroly a k veľmi intenzívnym telesným príznakom. Pacient

Môj blízky trpí mentálnou anorexiou

Mentálna anorexia sa zaraďuje medzi poruchy príjmu potravy. Charakteristická je najmä úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti, odmietaním jedla a využívaním extrémnych spôsobov redukcie váhy. Pacienti trpiaci

Môj blízky trpí hypochondrickou poruchou

Hypochondrická porucha je charakteristická úzkostným sebapozorovaním a strachom z choroby. Postihnutý sa spravidla obáva,že trpí závažným somatickými (telesnými) ochorením a bežné telesné pocity si vysvetľuje