Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Schizofrénia

Schizofrénia (vyskúšajte TEST) je závažné psychické ochorenie, ktoré v drvivej väčšine prípadov prebieha chronicky. Spravidla sa ohlasuje v období mladej dospelosti (medzi 20. a 35. rokom) a to spočiatku hlavne badateľnými povahovými zmenami, zmenami záujmov, sociálnym stiahnutím, poklesom výkonnosti a vzťahovačnosťou. Toto prodromálne (samotnému ochoreniu predchádzajúce) štádium obyčajne vyvrcholí akútnou fázou ochorenia. Tá sa prejavuje predovšetkým bludmi, halucináciami, poruchami myslenia a správania, ochudobnenou emotivitou, ochudobnenou rečou, postihnutím pamäti, pozornosti a neraz i motoriky. Ďalší priebeh ochorenia do veľkej miery závisí od úspešnosti terapie a opory, ktorá sa pacientovi dostáva od jeho blízkych. Vo väčšine prípadov však nikdy nedôjde k úplnému vyliečeniu a počas života sa striedajú stabilnejšie obdobia s akútnymi fázami. V súčasnosti dostupná terapia nedokáže schizofréniu liečiť a zameriava sa len na odstránenie jednotlivých príznakov a syndrómov a na zmiernenie priebehu ochorenia.

Príznaky naznačujúce, že trpíte schizofréniou

 • počujete vlastné myšlienky
 • niekto iný vám vkladá myšlienky alebo naopak vám ich niekto kradne
 • niekto iný kontroluje, ovplyvňuje alebo dokonca ovláda vaše správanie alebo myslenie
 • počujete hlasy, ktoré komentujú vaše správanie alebo sa medzi sebou zhovárajú
 • počujete hlasy, ktoré prichádzajú z niektorej časti vášho tela
 • počujete hlasy, ktoré nikto iný nepočuje
 • od istého času ste obdarovaný nadľudskými schopnosťami
 • vidíte osoby, zvieratá alebo veci, ktoré iní nevidia
 • vaše okolie vám stále častejšie nerozumie
 • stratili ste záujem o niektoré činnosti alebo vzťahy
 • vaši blízky si robia starosti pre to ako sa správate alebo čo hovoríte

Schizofrénia má veľmi individuálny priebeh a príznaky sa u každého pacienta môžu líšiť obsahom, zreteľnosťou i závažnosťou. Platí však pravidlo, že pre uzatvorenie diagnózy sa musia niektoré z vyššie popísaných symptómov objavovať aspoň mesiac. Aj jeden jediný symptóm z prvých ôsmich uvedených je dostatočný pre určenie diagnózy.

Ako sa schizofrénia lieči

Ako sme spomínali v úvode, ochorenie nie je plne liečiteľné a terapia sa zameriava len na redukciu príznakov a zvyšovanie kvality života pacienta. V liečbe sa využívajú psychofarmaká, na ktoré je väčšina pacientov odkázaná po celý zvyšok života a psychoterapia. Psychoterapia sa zameriava jednak na liečbu akútnej fázy (odstránenie vyššie popísaných symptómov) jednak na rehabilitáciu.

Kedy vyhľadať pomoc

 • ak sa u vás objavuje aspoň jeden z prvých ôsmich vyššie popísaných príznakov
 • ak dlhší čas cítite, že s vašim myslením, správaním alebo prežívaním nie je niečo v poriadku
 • ak vás väčšina vašich blízkych presviedča, že s vami niečo nie je v poriadku, hoci vy sa cítite vcelku dobre
 • ak sa už v minulosti u vás objavila akútna fáza schizofrénie a súčasné príznaky vám ju nápadne pripomínajú
 • ak máte vy alebo vaši blízki akékoľvek pochybnosti o vašom psychickom stave
 • ak sa u niekoho z vašich pokrvných príbuzných objavila schizofrénia

Príklad z praxe

Milan má 27 rokov , žije s družkou, s ktorou nie je zosobášený a pracuje v nadnárodnej spoločnosti. Pred niekoľkými mesiacmi sa od nadriadeného dozvedel, že v ich sekcii sa bude povyšovať a on je jedným z kandidátov na získanie veľmi lukratívnej pozície. Od toho dňa je Milan v permanentnom strese. Snaží sa pracovať čo najviac, aby svoje okolie presvedčil, že práve on je tým správnym kandidátom. Po nociach nespí, pretože usilovne dokončuje projekty a plánuje ďalšie veľké akcie. Okrem toho stále intenzívnejšie premýšľa, kto je na pracovisku lepší ako on, prečo a ako by ho mohol predbehnúť. Po niekoľkých týždňoch stresu, nedostatku spánku a jedla začal Milan trpieť utkvelou predstavou, že niekto ho chce o možnosť povýšenia pripraviť. Skrslo v ňom podozrenie, že niekto z jeho neprajníkov alebo protikandidátov vyvinul špeciálny satelit, ktorý sa pokúša riadiť jeho myšlienky a správanie. Začal byť podráždený, úzkostný a napätý. Často reagoval prehnane až nezmyselne, to všetko v snahe vyhnúť sa vplyu satelitu. Niekedy dokonca počul ľudí, ktorí satelit riadia. Hovorili o ňom ako o chudákovi, s ktorým si môžu robiť, čo sa im zachce. Spôsobovali mu bolesti žalúdka, zvracanie, bolesti hlavy, bránili mu spať. Problém vyvrcholil strašným záchvatom hnevu, pri ktorom Milan porozbíjal okná na vlastnom dome. Družka na neho zavolala políciu a  Milan bol hospitalizovaný na psychiatrii. Zo svojho agresívneho správania vytrvalo obviňoval satelit. To on mu spôsobil taký silný hnev.

Milan trpí paranoidnou schizofréniou. Po prijatí na psychiatrické oddelenie mu bola nasadená farmakologická liečba a bola mu ponúknutá psychoterapia. Milan sa spočiatku odmietal s terapeutom stretnúť, pretože bol presvedčený, že mu nič nie je a na oddelení ho držia zbytočne. Po niekoľkých dňoch však s terapiou súhlasil. S terapeutom pracovali jednak na znížení napätia a nervozity, jednak na postupnom overovaní platnosti jeho presvedčení o existencii satelitu, ktorý riadi jeho myslenie, správanie i emócie. Milan napokon uznal, že množstvo jeho príznakov (bolesti hlavy, nevoľnosti, nespavosť, nervozita, napätie) vzniklo v dôsledku trvalého stresu a preťaženia a nie pod vplyvom cudzích ľudí. Po niekoľkých týždňoch na oddelení bol Milan prepustený do domácej liečby. Naďalej pravidelne navštevuje terapeuta, berie lieky a o existencii satelitu sa už viac ako 6 mesiacov nezmienil.