Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Panická porucha

Panická porucha (vyskúšajte TEST) sa prejavuje záchvatmi (tlak na hrudi, bolest na hrudi) masívnej úzkosti, ktoré nie sú obmedzené na konkrétnu situáciu. Objavujú sa nepredvídateľne a náhle za rôznych okolností. Typické sú veľmi intenzívne vegetatívne príznaky (telesné príznaky neovládateľné vôľou) ako búšenie srdca, bolesť na hrudi, pocity dusenia, závrate a pocit neskutočnosti. U postihnutého dochádza k rozvoju intenzívneho strachu a pocitu straty kontroly. Bojí sa, že omdlie, zomrie, prestane sa ovládať alebo “zošalie”. Záchvaty trvajú rádovo minúty a nie sú životu ani zdraviu nebezpečné. Spájajú sa však s vysokým stresom, ktorý spolu s napätím u človeka často pretrváva i v období medzi záchvatmi. Panická porucha je liečiteľná porucha s dobrou prognózou.

Príznaky naznačujúce, že trpíte panickou poruchou

 • spontánne a opakovane sa u vás objavujú záchvaty s výraznými telesnými príznakmi
 • záchvaty prichádzajú náhle a odznievajú v priebehu niekoľkých minút
 • počas záchvatu sa bojíte, že zomriete, dostanete infarkt, omdliete alebo sa vám stane niečo zlé
 • trpíte strachom, že dostanete ďalší záchvat
 • v priebehu záchvatu máte aspoň 4 z nasledujúcich telesných príznakov:
  • búšenie srdca a zrýchlený tep
  • potenie
  • tras, chvenie
  • sucho v ústach
  • sťažené dýchanie
  • pocit dusenia
  • bolesť alebo tiaž na hrudi
  • žalúdočná nevoľnosť
  • závrate, točenie hlavy
  • pocit, že nie ste v realite, že ste mimo
 • počas záchvatu sa bojíte, že by ste mohli nad sebou stratiť kontrolu
 • záchvaty sa u vás vyskytujú napriek tomu, že ste zdravotne v poriadku, t.z. nie sú vyvolané žiadnou telesnou ani inou psychickou poruchou

Panická porucha prebieha u každého individuálne a u všetkých pacientov sa nemusia objaviť všetky príznaky. Od bežnej úzkosti sa však spravidla odlišuje nasledujúcimi znakmi:

 • úzkosť je pri panikách veľmi intenzívna až masívna
 • úzkosť sa objavuje v podobe náhlych a neočakávaných záchvatov
 • úzkosť po niekoľkých minútach spontánne odznie
 • počas záchvatu sa objavujú výrazné telesné príznaky, ktoré vyvolávajú strach

Ako sa panická porucha lieči

V terapii sa využíva farmakologická liečba a psychoterapia. Psychofarmaká majú uplatnenie zvyčajne v prvých fázach a ich úlohou je zmierniť príznaky a pomôcť pacientovi zvládnuť akútnu emočnú krízu. Z dlhodobého hľadiska je účinnejšia psychoterapia. Pacient sa v priebehu sedení učí porozumieť prejavom úzkosti, priebehu záchvatu a stresovej reakcii. Získava náhľad na svoje problémy a osvojuje si mechanizmy zvládania. Hospitalizácia je nutná len v ťažších prípadoch.

Kedy vyhľadať pomoc

 • ak sa u vás objavujú záchvaty masívnej úzkosti sprevádzané strachom
 • ak sa záchvaty objavili aspoň 4 krát počas uplynulých 4 týždňov
 • ak sa záchvaty objavili 4 krát za posledný týždeň
 • ak sa obávate, že by ste mohli dostať ďalší záchvat
 • ak ste absolvovali lekárske vyšetrenie, ktoré potvrdilo, že ste telesne v poriadku, resp. neobjavila sa telesná príčina záchvatov

Príklad z praxe

Patrik má 36 rokov a je úspešný podnikateľ. V práci je dlhodobo veľmi vyťažený, k čomu sa v poslednom období pridali i partnerské problémy. Manželka mu neustále vyčíta, že trávi všetok čas mimo domova, nevenuje sa jej ani deťom. Dochádza medzi nimi k častým hádkam, sexuálne už spolu takmer nežijú. Na jar prekonal Patrik náročnejšie vírusové ochorenie, z ktorého sa zotavoval necelý mesiac. Po antibiotickej liečbe sa vrátil do práce. Nasledovali resty v práci, nadčasy a ďalšie hádky s manželkou. Zhruba dva týždne po nástupe do práce sa Patrik uprostred noci zobudil na to, že sa nemôže nadýchnuť, silno mu búši srdce a cíti brnenie v prstoch. Bol presvedčený, že ide o infarkt a manželka mu zavolala sanitku. V nemocnici ho monitorovali, ale nijaké známky infarktu sa neobjavili. Patrik sa na čas upokojil, ale po necelom týždni sa záchvat objavil opäť. Priebeh bol rovnaký. Od toho obdobia sa u Patrika objavilo niekoľko záchvatov na rôznych miestach a v rôznom čase. Bolo mu zle v práci, doma, v aute počas čakania v dopravnej zápche. Zakaždým sa u neho objavovalo sťažené dýchanie, búšenie srdca, tlak na hrudi a brnenie v rukách a v perách. Hoci Patrik absolvoval množstvo vyšetrení, somatická príčina odhalená nebola. Praktická lekárka ho preto odoslala do ambulancie klinického psychológa.

Patrik trpí panickou poruchou. V náročnom životnom období sa u neho začali objavovať záchvaty intenzívnej úzkosti s výraznými telesnými príznakmi. Patrik sa obáva, že by mohol dostať infarkt, ale EKG ani záťažové EKG nijaké zmeny neodhalilo. Patrik preto absolvoval intenzívnu psychoterapiu, v rámci ktorej sa naučil svoju úzkosť zvládať. Záchvaty sa u neho aktuálne objavujú len ojedinele, Patrik dokáže rozpoznať ich prvé príznaky a vie s nimi pracovať.