Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha sa prejavuje nutkavými myšlienkami – obsesiami, ktoré sa do mysle človeku vtierajú proti jeho vôli. Nepohodu, ktorú mu spôsobujú, musí redukovať nutkavým správaním – komulziami alebo rituálmi. Postihnutý môže mať napríklad vtieravé myšlienky o ušpinení svojich rúk (obsesie). Tie mu spôsobujú veľmi silné psychické napätie alebo úzkosť. Nepríjemné prežívanie sa mu darí redukovať len opakovaným umývaním rúk (kompulzie). Úľava však prichádza len na obmedzený čas a nutkavé myšlienky sa objavujú znova. Postihnutého to núti opäť vykonávať kompulzívne správanie.

Príznaky naznačujúce, že trpíte obsedantno-kompulzívnou poruchou

 • minimálne dva týždne sa vám do mysle “natláčajú” nutkavé myšlienky
 • uvedomujete si, že niektoré vaše myšlienky sú prehnané alebo nezmyselné, ale napriek tomu sa ich neviete zbaviť
 • niektoré vaše myšlienky sú vám veľmi nepríjemné, vyvolávajú u vás úzkosť alebo napätie
 • vynakladáte veľkú snahu, aby ste sa niektorým svojim myšlienkam ubránili, ale nedarí sa vám to
 • aspoň dva týždne vykonávate nejaké nutkavé správanie, napr.:

  • máte silnú potrebu neustále si umývať ruky
  • niektoré veci musíte opakovane kontrolovať (napr. vypnutý sporák, zamknuté dvere)
  • niektoré činnosti musíte robiť dookola, aby ste si boli istí, že ste ich urobili dobre
  • máte nutkanie počítať niektoré predmety (napr. okná alebo autá)
  • veci okolo seba potrebujete mať dokonale uložené alebo zorganizované
  • hromadíte vo svojom byte alebo na inom mieste množstvo nepotrebných vecí
 • nutkavé myšlienky a/alebo nutkavé spávanie vám komplikuje život
 • nutkavému správaniu venujete veľmi veľa svojho času

Obsedantno-kompulzívna porucha prebieha u každého individuálne a u všetkých pacientov sa neobjavujú všetky príznaky. Obsesie (nutkavé myšlienky) a kompulzie (nutkavé správanie) sa však od bežného myslenia a správania spravidla odlišujú nasledovne:

 • myšlienky sa intenzívne opakujú
 • myšlienky sú veľmi nepríjemné, vyvolávajú silné nepríjemné emócie
 • myšlienok sa nie je možné zbaviť vôľou
 • nutkavé správanie vedie ku krátkodobej úľave
 • nutkavé správanie musí pacient vykonávať denne a často, čo mu zaberá veľmi veľa času

Ako sa obsedantno-kompulzívna porucha lieči

Obsedantno-kompulzívna porucha je liečiteľná psychofarmakami a psychoterapiou. Obe formy terapie majú približne rovnakú účinnosť a v ťažších prípadoch sa zvyknú kombinovať. K úplnému vymiznutiu príznakov odchádza u približne 70% pacientov. U ostatných pacientov väčšinou dochádza aspoň k čiastočnému zlepšeniu (pretrvávajú niektoré zostatkové príznaky).

Kedy vyhľadať pomoc

 • keď vás denne obťažujú myšlienky, ktorých sa nedokážete zbaviť
 • keď mávate myšlienky, pri ktorých pociťujete veľmi nepríjemné emócie (úzkosť, psychické napätie)
 • keď trpíte nutkavým správaním – musíte denne opakovane vykonávať určité rituály

Príklad z praxe

Pani Darina má 52 rokov a pracuje ako ekonómka v stavebnej firme. Pred niekoľkými mesiacmi ju povýšili na vedúcu oddelenia, čo so sebou prinieslo aj väčšiu zodpovednosť a väčšiu emocionálnu náročnosť. Pani Darina sa začala obávať, či všetko zvládne a začala o sebe pochybovať. Jej pochybnosti sa postupne preniesli aj do iných oblastí a nakoniec aj do bežných činností. Musí sa opakovane vracať a neustále niečo kontrolovať. Kontroluje, či vypla počítač, sporák, či zamkla dvere, zatvorila okná, zásuvku na stole, či vypla žehličku. Má potrebu niekoľkokrát si overovať, či veci urobila správne. Niekedy si nie je istá, či sporák pri kontrole nezapla znova a tak sa musí opäť a opäť vrátiť. Neustále jej napadá, aká katastrofa by mohla nastať: mohol by jej vyhorieť byt, mohol by jej zhorieť počítač, mohli by ju vykradnúť, pretože zle zatvorila dvere. Často ju tieto myšlienky napadnú po odchode z domu a musí sa niekoľkokrát vrátiť, kým sa jej podarí definitívne odísť do práce. Niekoľkokrát už utekala domov aj z pracoviska, pretože ju premkla obava, že niečo neurobila dobre. Keď sa pokúša svoje obavné myšlienky potlačiť, je nervózna a podráždená. Ak jej niekto alebo niečo v kontrole zabráni, premkne ju silný strach, rozbúši sa jej srdce, rýchlo dýcha a potí sa.

Paní Darina trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou. Prepadávajú ju nutkavé myšlienky (obsesie) o tom, že sa môže stať niečo zlé. Tie v nej vyvolávajú intenzívne príznaky úzkosti. Aby sa cítila lepšie, musí opakovane kontrolovať, či veci urobila správne (kompulzie). Kontrolovanie ju zbaví úzkosti len dočasne. Potom sa opäť objavia nutkavé myšlienky a úzkosť znova vzrastie. Psychoterapia, ktorú pani Darina absolvovala, bola zameraná na prácu s úzkosťou a postupné odbúranie kompulzií prostredníctvom zabránenia rituálu kontrolovania. Pani Darine sa podarilo zbaviť takmer všetkých príznakov. Jej potreba kontroly sa výrazne znížila aj v pracovnom prostredí. Darina sa naučila preniesť časť zodpovednosti na svojich podriadených, čím výrazne znížila nároky, ktoré boli na ňu kladené.