Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test včasných príznakov schizofrénie

1. Cíti sa váš blízky permanentne unavený alebo sa unaví oveľa rýchlejšie a ľahšie ako v minulosti?

Áno Nie

2. Zdá sa vám, že sa váš blízky v poslednom období nedokáže prekonať a prinútiť sa do aktivít, do ktorých sa mu nechce? Ľahko sa vzdáva?

Áno Nie

3. Pozorujete u svojho blízkeho nezáujem o činnosti a aktivity, ktoré ho v minulosti bavili?

Áno Nie

4. Často sa vášmu blízkemu stáva, že sa mu jednoducho „nič nechce“?

Áno Nie

5. Došlo u vášho blízkeho v poslednom období bez jasnej príčiny k výraznejšej zmene spánkových návykov (spí viac alebo menej, má narušenú kontinuitu spánku, problémy so zaspávaním alebo s prebúdzaním)?

Áno Nie

6. Objavili sa u vášho blízkeho v poslednom období rôzne subjektívne prežívané telesné ťažkosti, bolesti alebo zvláštne telové pocity?

Áno Nie

7. Sťažoval sa váš blízky v poslednom období na ťažko popísateľné pocity odcudzenia, akoby odtrhnutia od reality?

Áno Nie

8. Sťažoval sa váš blízky v poslednom období, že sa cíti ako vo sne, akoby svet alebo on sám nebol reálny?

Áno Nie

9. Má váš blízky v poslednom období problémy s pamäťou a/ alebo s pozornosťou?

Áno Nie

10. Zvykne si váš blízky sťažovať, že sa s ním v poslednom období "niečo zvláštne deje" alebo že sa v jeho prežívaní "niečo zmenilo"?

Áno Nie

11. Všimli ste si, že je váš blízky v poslednom období viac vzťahovačný?

Áno Nie

12. Je váš blízky v posledných mesiacoch viac podozrievavý, miestami až paranoidný?

Áno Nie

13.Obmedzil váš blízky v poslednom období kontakty s priateľmi?

Áno Nie

14. Máte pocit, že sa váš blízky v posledných mesiacoch takpovediac stiahol do seba, menej komunikuje?

Áno Nie

15. Zdajú sa vám vyjadrenia vášho blízkeho občas zvláštne, bizarné, odtrhnuté od reality?

Áno Nie

16. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období nejaké povahové zmeny (napr. zvýšenú nervozitu, popudlivosť alebo iné)?

Áno Nie

17. Zdá sa vám, že v posledných mesiacoch došlo u vášho blízkeho k výraznejšiemu poklesu výkonnosti (doma alebo v práci)?

Áno Nie

18. Pozorujete u svojho blízkeho v poslednom období zvýšený nepokoj až nervozitu?

Áno Nie

19. Povedali by ste, že je váš blízky v poslednom období nešťastný až depresívny?

Áno Nie

20. Trpí váš blízky v poslednom období intenzívnymi obavami?

Áno Nie

21. Došlo u vášho blízkeho v poslednom období k výraznejšej zmene chuti do jedla? Je menej alebo viac bez zjavnej snahy zmeniť svoju hmotnosť?

Áno Nie

22. Pôsobí na vás váš blízky akoby bol bez energie? Spomalene?

Áno Nie

23. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období neistý, zmätený?

Áno Nie

24. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období akékoľvek nápadné zmeny správania?

Áno Nie

25. Prestal váš blízky v poslednom období zvládať každodenné povinnosti a činnosti?

Áno Nie

26. Pôsobí na vás váš blízky ako málo iniciatívny, bez záujmu a motivácie?

Áno Nie

27. Býva váš blízky občas zaujatý zvláštnymi, nápadnými až bizarnými myšlienkami?

Áno Nie

28. Všimli ste si u svojho blízkeho problémy s vyjadrovaním, akoby ochudobnenie reči?

Áno Nie

29. Sťažuje sa váš blízky na problémy so sústredením v bežných aktivitách?

Áno Nie

30. Objavili sa už v minulosti u vášho blízkeho bludy alebo halucinácie alebo mu bolo diagnostikované schizofrénne ochorenie?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: