Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Závislosť na alkohole

Syndróm alkoholovej závislosti je typický silnou túžbou po alkoholickom nápoji, zníženým sebaovládaním a zníženou kontrolou užívania. Alkohol má pre závislého prednosť pred inými oblasťami života a pitie

Špecifická fóbia

Špecifická fóbia je úzkostná porucha prejavujúca sa iracionálnym strachom z určitého špecifického objektu alebo situácie. Charakteristické je, že postihnutý trpí príznakmi úzkosti len vtedy, ak je

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia je veľmi rozšírená úzkostná psychická porucha. Vyznačuje sa predovšetkým silným a trvalým strachom zo sociálnych situácií. Ľudia trpiaci sociálnou fóbiou sa obávaným situáciám vyhýbajú.

Schizofrénia

Schizofrénia (vyskúšajte TEST) je závažné psychické ochorenie, ktoré v drvivej väčšine prípadov prebieha chronicky. Spravidla sa ohlasuje v období mladej dospelosti (medzi 20. a 35. rokom) a to spočiatku

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha je úzkostná porucha, ktorá sa prejavuje spektrom psychických príznakov prameniacich z minulej traumatickej udalosti. Typickými symptómami sú najmä živé spomienky na traumu , strata

Panická porucha

Panická porucha (vyskúšajte TEST) sa prejavuje záchvatmi (tlak na hrudi, bolest na hrudi) masívnej úzkosti, ktoré nie sú obmedzené na konkrétnu situáciu. Objavujú sa nepredvídateľne

Obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha sa prejavuje nutkavými myšlienkami – obsesiami, ktoré sa do mysle človeku vtierajú proti jeho vôli. Nepohodu, ktorú mu spôsobujú, musí redukovať nutkavým správaním

Mentálna anorexia

Mentálna anorexia je porucha príjmu potravy, ktorá je charakteristická silnou túžbou schudnúť a úmyselným, cieleným znižovaním telesnej hmotnosti. Anorektickí pacienti odmietajú jedlo, nie preto, že by

Mánia

Mánia je porucha nálady, ktorá zásadne mení prežívanie a správanie človeka k okoliu i k sebe samému. Prejavuje sa neprimerane radostnou až povznesenou náladou, nárastom aktivity až hyperaktivitou, zníženou

Hypochondrická porucha

Hypochondrická porucha je charakteristická strachom o vlastné zdravie, nadmerným sebapozorovaním a zaoberaním sa telesnými funkciami. Pacienti majú tendenciu aj neškodné telesné signály považovať za symptómy ochorenia, čo