Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test včasných príznakov užívania drog

1. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období výrazné výkyvy nálad bez zjavnej príčiny (náhlu podráždenosť, agresivitu, rýchle striedanie smútku a eufórie a pod.)?

Áno Nie

2. Spozorovali ste u svojho blízkeho v posledných týždňoch zmeny v pohľade (začervenané oči, rozšírené alebo naopak zúžené zreničky, zasnený/ neprítomný pohľad, sklenené oči)?

Áno Nie

3. Pôsobí na vás váš blízky v poslednom období ako nesústredený, roztržitý?

Áno Nie

4. Všimli ste si u svojho blízkeho v posledných týždňoch zhoršenie koordinácie pohybov (akoby po požití alkoholu)?

Áno Nie

5. Zaznamenali ste u svojho blízkeho v poslednom období výrazné zhoršenie prospechu (ak ide o žiaka/študenta) alebo zníženie pracovnej výkonnosti (ak ide o pracujúceho človeka)?

Áno Nie

6. Všimli ste si u svojho blízkeho, že je v poslednom období viac ospalý, pôsobí unavene?

Áno Nie

7. Zaznamenali ste v poslednom období u svojho blízkeho zvýšený počet absencií na vyučovaní alebo v práci, ktoré si neviete vysvetliť?

Áno Nie

8. Zdá sa vám váš blízky v niektorých situáciách neprimerane veselý až euforický?

Áno Nie

9. Zaznamenali ste u svojho blízkeho v poslednom období výraznejšiu zmenu stravovacích návykov bez snahy schudnúť alebo pribrať (je menej alebo viac)?

Áno Nie

10. Všimli ste si u svojho blízkeho zvláštne akoby od reality vzdialené vyjadrovanie alebo filozofovanie?

Áno Nie

11. Pristihli ste svojho blízkeho v poslednom období viackrát pri klamstve alebo podvádzaní?

Áno Nie

12. Všimli ste si u svojho blízkeho v posledných týždňoch červenú pokožku okolo nosa alebo úst?

Áno Nie

13. Zaznamenali ste v poslednom období opakované straty hotovosti, cenných vecí alebo zvýšené finančné nároky vášho blízkeho?

Áno Nie

14. Máte dôvodné podozrenie, že váš blízky trpí v poslednom období halucináciami (sťažoval sa vám alebo tomu nasvedčuje jeho správanie)?

Áno Nie

15. Pôsobí na vás váš blízky celkovo nezdravo akoby v zlej fyzickej kondícii alebo ste si u neho všimli výrazný hmotnostný úbytok?

Áno Nie

16. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období prebytok energie?

Áno Nie

17. Začal váš blízky v poslednom období zanedbávať starostlivosť o svoj zovňajšok (o obliekanie, úpravu, hygienu)?

Áno Nie

18. Zaznamenali ste v poslednom období u svojho blízkeho netypické zrýchlenie reči, pričom jeho myšlienky niekedy pôsobia ako popletené, nekonzistentné alebo zlú rečovú artikuláciu?

Áno Nie

19. Všimli ste si, že je váš blízky v poslednom období viac uzavretý, pôsobí tajnostkársky?

Áno Nie

20. Máva váš blízky v poslednom období triašku niektorých častí (napr. končatín) alebo celého tela?

Áno Nie

21. Objavili sa u vášho blízkeho v poslednom období akékoľvek poruchy spánku (nadmerná ospalosť, problémy so zaspávaním, časté budenie, nočné mory, nespavosť)?

Áno Nie

22. Je váš blízky v poslednom období nadmerne podozrievavý a vzťahovačný?

Áno Nie

23. Našli ste medzi vecami svojho blízkeho v poslednom období zvláštne predmety (napr. ampulky, cigaretové papieriky, semienka, balíčky vaty, tabletky a pod.), ktoré chcel pred vami zjavne ukryť?

Áno Nie

24. Odchádza váš blízky v poslednom období veľmi často z domu pod rôznymi zámienkami alebo začal tráviť veľa času mimo domova s novými priateľmi?

Áno Nie

25. Mal váš blízky v minulosti problémy s drogami alebo sa liečil zo závislosti?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: