Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test príznakov sociálnej fóbie

Vyznačte, prosím, do akej miery u vás tieto situácie vyvolávajú strach alebo úzkosť.
V prípade, že ste sa s podobnou situáciou ešte nestretli, skúste si predstaviť, ako by ste sa v nej cítili a odpovedzte na otázku.

1. Vojsť do miestnosti plnej ľudí

Vôbec Čiastočne Veľmi

2. Hovoriť pred skupinkou poslucháčov

Vôbec Čiastočne Veľmi

3. Jesť na verejnosti

Vôbec Čiastočne Veľmi

4. Piť na verejnosti

Vôbec Čiastočne Veľmi

5. Ísť na večierok

Vôbec Čiastočne Veľmi

6. Usporiadať večierok u seba doma

Vôbec Čiastočne Veľmi

7. Stretnúť sa s priateľmi

Vôbec Čiastočne Veľmi

8. Ísť na rande

Vôbec Čiastočne Veľmi

9. Použiť verejné toalety

Vôbec Čiastočne Veľmi

10. Predniesť pripravený prejav

Vôbec Čiastočne Veľmi

11. Vypísať tlačivo na pošte alebo na úrade

Vôbec Čiastočne Veľmi

12. Rozprávať sa s nadriadeným/ učiteľom

Vôbec Čiastočne Veľmi

13. Nadviazať rozhovor so známym

Vôbec Čiastočne Veľmi

14. Nadviazať konverzáciu s cudzím človekom

Vôbec Čiastočne Veľmi

15. Povedať svoj názor pred autoritou

Vôbec Čiastočne Veľmi

16. Požiadať niekoho o láskavosť

Vôbec Čiastočne Veľmi

17. Odmietnuť niekomu láskavosť/ službu

Vôbec Čiastočne Veľmi

18. Ísť do kina

Vôbec Čiastočne Veľmi

19. Ísť na kultúrne podujatie

Vôbec Čiastočne Veľmi

20. Ísť na pracovnú poradu

Vôbec Čiastočne Veľmi

21. Telefonovať na verejnosti

Vôbec Čiastočne Veľmi

22. Vykonávať fyzickú prácu na verejnosti

Vôbec Čiastočne Veľmi

23. Hovoriť z očí do očí s niekým, koho poznáte

Vôbec Čiastočne Veľmi

24. Zatelefonovať niekomu, koho poznáte

Vôbec Čiastočne Veľmi

25. Ísť na stretnutie s cudzím človekom

Vôbec Čiastočne Veľmi

26. Dostať sa do centra pozornosti skupiny ľudí

Vôbec Čiastočne Veľmi

27. Udržiavať priamy očný kontakt počas rozhovoru s človekom, ktorého poznáte

Vôbec Čiastočne Veľmi

28. Vrátiť kúpený tovar a žiadať o vrátenie peňazí

Vôbec Čiastočne Veľmi

29. Pozvať známeho k sebe na návštevu

Vôbec Čiastočne Veľmi

30. Zoznámiť sa s neznámym človekom

Vôbec Čiastočne Veľmi

31. Ísť na návštevu k známym

Vôbec Čiastočne Veľmi

32. Ísť na dovolenku s priateľmi

Vôbec Čiastočne Veľmi

33. Nadviazať rozhovor so susedom/ susedkou

Vôbec Čiastočne Veľmi

34. Nakupovať s priateľmi

Vôbec Čiastočne Veľmi

35. Ísť na kurz alebo vzdelávaciu aktivitu

Vôbec Čiastočne Veľmi

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: