Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test včasných príznakov anorexie

1. Všimol si niekto okrem vás, že chudnutie vašej dcéry sa vymyká normálu alebo racionálnej kontrole?

Áno Nie

2. Máte pocit, že vaša dcéra nevidí ako veľmi chudne (napriek tomu, že je štíhla, hovorí sama o sebe ako o tučnej)?

Áno Nie

3. Stavia si vaša dcéra stále nové a nové ciele v chudnutí (pôvodne chcela schudnúť napr. na 55kg, potom na 50kg, potom na 48 atď.)?

Áno Nie

4. Myslíte si, že chudnutie sa stalo u vašej dcéry zmyslom života (je na chudnutie zameraná, venuje mu veľmi veľa svojho času a energie)?

Áno Nie

5. Všimli ste si u svojej dcéry veľký strach z jedla a priberania?

Áno Nie

6. Zvykne vaša dcéra dôsledne študovať zloženie potravín a ich kalorické hodnoty?

Áno Nie

7. Stáva sa, že sa so svojou dcérou hádate kvôli jedlu (nútite ju jesť zatiaľ čo ona jedlo odmieta)?

Áno Nie

8. Pristihli ste svoju dcéru pri tom, že klame o jedle (napr. tvrdí, že niečo zjedla, ale namiesto toho si jedlo schovala a pod.)?

Áno Nie

9. Zistili ste, že vaša dcéra vynecháva v škole obedy napriek tomu, že vy ich stále platíte?

Áno Nie

10. Je vaša dcéra extrémne malé porcie alebo jedlo takmer úplne odmieta?

Áno Nie

11. Trávi vaša dcéra podozrivo veľa času na toalete?

Áno Nie

12. Našli ste medzi vecami vašej dcéry ukryté tabletky na chudnutie, preháňadlá, diuretiká alebo iné podozrivé lieky?

Áno Nie

13. Pristihli ste svoju dcéru pri tom, že po jedle zvracia?

Áno Nie

14. Myslíte si, že vaša dcéra trávi extrémne veľa času cvičením, ktorého cieľom je schudnúť (cvičí niekoľko hodín denne)?

Áno Nie

15. Všimli ste si, že vaša dcéra v poslednom období obmedzila svoje kontakty s priateľmi, začala sa izolovať?

Áno Nie

16. Vzdala sa vaša dcéra svojich záľub a koníčkov, aby jej zostalo viac času na cvičenie alebo iné povinnosti?

Áno Nie

17. Začala mať vaša dcéra v poslednom období nepravidelnú menštruáciu alebo sa jej menštruácia úplne stratila?

Áno Nie

18. Zvykne sa vaša dcéra v rôznych situáciách podceňovať?

Áno Nie

19. Je BMI vašej dcéry nižšie ako 17,5?

Áno Nie

OTÁZKY

Test včasných príznakov užívania drog

1. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období výrazné výkyvy nálad bez zjavnej príčiny (náhlu podráždenosť, agresivitu, rýchle striedanie smútku a eufórie a pod.)?

Áno Nie

2. Spozorovali ste u svojho blízkeho v posledných týždňoch zmeny v pohľade (začervenané oči, rozšírené alebo naopak zúžené zreničky, zasnený/ neprítomný pohľad, sklenené oči)?

Áno Nie

3. Pôsobí na vás váš blízky v poslednom období ako nesústredený, roztržitý?

Áno Nie

4. Všimli ste si u svojho blízkeho v posledných týždňoch zhoršenie koordinácie pohybov (akoby po požití alkoholu)?

Áno Nie

5. Zaznamenali ste u svojho blízkeho v poslednom období výrazné zhoršenie prospechu (ak ide o žiaka/študenta) alebo zníženie pracovnej výkonnosti (ak ide o pracujúceho človeka)?

Áno Nie

6. Všimli ste si u svojho blízkeho, že je v poslednom období viac ospalý, pôsobí unavene?

Áno Nie

7. Zaznamenali ste v poslednom období u svojho blízkeho zvýšený počet absencií na vyučovaní alebo v práci, ktoré si neviete vysvetliť?

Áno Nie

8. Zdá sa vám váš blízky v niektorých situáciách neprimerane veselý až euforický?

Áno Nie

9. Zaznamenali ste u svojho blízkeho v poslednom období výraznejšiu zmenu stravovacích návykov bez snahy schudnúť alebo pribrať (je menej alebo viac)?

Áno Nie

10. Všimli ste si u svojho blízkeho zvláštne akoby od reality vzdialené vyjadrovanie alebo filozofovanie?

Áno Nie

11. Pristihli ste svojho blízkeho v poslednom období viackrát pri klamstve alebo podvádzaní?

Áno Nie

12. Všimli ste si u svojho blízkeho v posledných týždňoch červenú pokožku okolo nosa alebo úst?

Áno Nie

13. Zaznamenali ste v poslednom období opakované straty hotovosti, cenných vecí alebo zvýšené finančné nároky vášho blízkeho?

Áno Nie

14. Máte dôvodné podozrenie, že váš blízky trpí v poslednom období halucináciami (sťažoval sa vám alebo tomu nasvedčuje jeho správanie)?

Áno Nie

15. Pôsobí na vás váš blízky celkovo nezdravo akoby v zlej fyzickej kondícii alebo ste si u neho všimli výrazný hmotnostný úbytok?

Áno Nie

16. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období prebytok energie?

Áno Nie

17. Začal váš blízky v poslednom období zanedbávať starostlivosť o svoj zovňajšok (o obliekanie, úpravu, hygienu)?

Áno Nie

18. Zaznamenali ste v poslednom období u svojho blízkeho netypické zrýchlenie reči, pričom jeho myšlienky niekedy pôsobia ako popletené, nekonzistentné alebo zlú rečovú artikuláciu?

Áno Nie

19. Všimli ste si, že je váš blízky v poslednom období viac uzavretý, pôsobí tajnostkársky?

Áno Nie

20. Máva váš blízky v poslednom období triašku niektorých častí (napr. končatín) alebo celého tela?

Áno Nie

21. Objavili sa u vášho blízkeho v poslednom období akékoľvek poruchy spánku (nadmerná ospalosť, problémy so zaspávaním, časté budenie, nočné mory, nespavosť)?

Áno Nie

22. Je váš blízky v poslednom období nadmerne podozrievavý a vzťahovačný?

Áno Nie

23. Našli ste medzi vecami svojho blízkeho v poslednom období zvláštne predmety (napr. ampulky, cigaretové papieriky, semienka, balíčky vaty, tabletky a pod.), ktoré chcel pred vami zjavne ukryť?

Áno Nie

24. Odchádza váš blízky v poslednom období veľmi často z domu pod rôznymi zámienkami alebo začal tráviť veľa času mimo domova s novými priateľmi?

Áno Nie

25. Mal váš blízky v minulosti problémy s drogami alebo sa liečil zo závislosti?

Áno Nie

OTÁZKY

Test včasných príznakov depresie

1. Je váš blízky v poslednom období smutný častejšie ako je u neho obvyklé?

Áno Nie

2. Pôsobí váš blízky v poslednom období akoby nemal dostatok energie?

Áno Nie

3. Stratil váš blízky záujem o svoje okolie a činnosti, ktoré ho predtým tešili?

Áno Nie

4. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období akékoľvek problémy so spánkom (spí málo/veľa, často sa budí, má problém zaspať, prebúdza sa príliš skoro)?

Áno Nie

5. Postrehli ste u svojho blízkeho, že si v poslednom období prestáva dôverovať, má znížené sebavedomie alebo sa obáva situácií, ktoré predtým bežne zvládal?

Áno Nie

6. Prevláda u vášho blízkeho v poslednom období negativizmus (negatívne vyjadrenia o sebe, o iných, o budúcnosti)?

Áno Nie

7. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období zhoršenie schopnosti sústrediť sa?

Áno Nie

8. Trpí váš blízky v poslednom období úzkosťou, neprimeranými strachmi a obavami?

Áno Nie

9. Sťažuje sa váš blízky na vtieravé a neodbytné negatívne myšlienky?

Áno Nie

10. Pozorujete u svojho blízkeho v poslednom období časté a neprimerané prejavy ľútosti?

Áno Nie

11. Sťažuje sa váš blízky na pocity prázdnoty?

Áno Nie

12. Prestal sa váš blízky venovať aktivitám, z ktorých mával v minulosti radosť?

Áno Nie

13. Býva váš blízky v poslednom období unavený častejšie a viac ako v minulosti?

Áno Nie

14. Pôsobí na vás váš blízky v poslednom období akoby "stratil iskru"?

Áno Nie

15. Všimli ste si, že si váš blízky robí v poslednom období neprimerané výčitky, neustále sa niečím trápi?

Áno Nie

16. Sťažuje si váš blízky v poslednom období často na to, že ostatní sú lepší, šikovnejší a úspešnejší ako je on?

Áno Nie

17. Sťažuje si váš blízky v poslednom období na vyššiu ospalosť počas dňa?

Áno Nie

18. Všimli ste si, že je váš blízky v poslednom období viac podráždený, akoby v neustálom napätí, bez zjavnej príčiny?

Áno Nie

19. Zdá sa vám, že má váš blízky v poslednom období problémy s pamäťou, zvykne viac zabúdať?

Áno Nie

20. Bola vášmu blízkemu niekedy v minulosti diagnostikovaná depresia alebo sa u neho objavili príznaky depresie?

Áno Nie

OTÁZKY

Test včasných príznakov mánie

1. Všimli ste si u svojho blízkeho zníženú potrebu spánku (t.z. spí menej ako je u neho obvyklé a napriek tomu nie je unavený)?

Áno Nie

2. Zdá sa vám váš blízky aktívnejší ako je u neho bežné?

Áno Nie

3. Spozorovali ste u svojho blízkeho, že rozpráva viac a rýchlejšie ako je pre neho typické?

Áno Nie

4. Zdá sa vám, že váš blízky v poslednom období v rozhovore skáče z témy na tému, často bez jasných súvislostí?

Áno Nie

5. Má váš blízky v poslednom období veľké množstvo plánov, ktoré by chcel zrealizovať?

Áno Nie

6. Zdajú sa vám niektoré jeho nápady a plány nereálne až šialené?

Áno Nie

7. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období neprimerane vysoké sebavedomie?

Áno Nie

8. Myslíte si, že váš blízky v poslednom období neprimerane preceňuje svoje reálne schopnosti?

Áno Nie

9. Pije váš blízky v poslednom období viac alkoholu alebo fajčí viac ako je u neho bežné?

Áno Nie

10. Všimli ste si v posledných dňoch u svojho blízkeho príznaky požitia omamných látok (drog)?

Áno Nie

11. Utráca váš blízky v poslednom období viac peňazí ako je u neho zvykom?

Áno Nie

12. Zdajú sa vám niektoré jeho finančné výdavky zbytočné až šialené?

Áno Nie

13. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období nápadne netrpezlivý až nervózny?

Áno Nie

14. Dostáva sa váš blízky v poslednom období do hádok a sporov častejšie ako je pre neho typické?

Áno Nie

15. Všimli ste si, že váš blízky v poslednom období nadviazal množstvo nových kontaktov a priateľstiev alebo, že chodí do spoločnosti viac ako zvyčajne?

Áno Nie

16. Zvykne váš blízky v poslednom období vyčítať ľuďom okolo seba, že sú pomalí, zabrzdení alebo neschopní?

Áno Nie

17. Dostal váš blízky v poslednom období pokutu za rýchlu jazdu autom alebo ste si všimli, že pri šoférovaní vôbec nedbá na dodržiavanie predpísanej rýchlosti, hoci to u neho nie je bežné?

Áno Nie

18. Všimli ste si v správaní svojho blízkeho nejaké, pre neho za bežných okolností netypické, excesy (napr. sex na jednu noc, neprimerané požívanie alkoholu, drog, iné rizikové až adrenalínové správanie)?

Áno Nie

19. Má váš blízky v poslednom období chuť všetko vyskúšať? Púšťa sa do aktivít strmhlavo a bez uváženia?

Áno Nie

20. Bola vášmu blízkemu v minulosti diagnostikovaná bipolárna afektívna porucha alebo sa u neho vyskytla ojedinelá depresívna či manická epizóda?

Áno Nie

OTÁZKY

Test včasných príznakov patologického hrania

1. Je váš blízky v poslednom období vo vzťahu k financiám viac citlivý až tajnostkársky?

Áno Nie

2. Predpokladáte, že si váš blízky v poslednom období začal viac požičiavať peniaze bez konkrétneho zámeru?

Áno Nie

3. Dostal sa váš blízky v posledných týždňoch do finančných problémov napriek tomu, že jeho situácia sa zásadne nezmenila (neprišiel o prácu, nezmenil prácu, neviete o nijakých vyšších výdavkoch)?

Áno Nie

4. Predal váš blízky niečo cenné, aby zaplatil svoje dlhy alebo aby získal hotovosť?

Áno Nie

5. Reaguje váš blízky v poslednom období pri otázke financií nervózne až agresívne?

Áno Nie

6. Stratili sa vo vašej domácnosti v poslednom období nejaké cenné veci, šperky a pod.?

Áno Nie

7. Všimli ste si, že váš blízky v poslednom období intenzívne komunikuje s bankami alebo nebankovými spoločnosťami, pričom nikto v jeho okolí nevie prečo?

Áno Nie

8. Podozrievate svojho blízkeho z toho, že vám v poslednom období vzal peniaze bez vášho vedomia?

Áno Nie

9. Všimli ste si alebo predpokladáte, že váš blízky hrá v poslednom období stále častejšie?

Áno Nie

10. Pristihli ste vášho blízkeho, že kvôli hraniu klame (rodinu, priateľov, v práci a pod.)?

Áno Nie

11. Máte dôvodné podozrenie, že váš blízky klame o hraní (o tom, koľko hrá, koľko investuje do hrania a pod.)?

Áno Nie

12. Stalo sa vám v poslednom období, že ste svojho blízkeho videli v herni alebo ste sa dozvedeli že bol hrať aj keď vám tvrdil, že ide inde?

Áno Nie

13. Všimli ste si, že váš blízky hrá stále o vyššie a vyššie sumy?

Áno Nie

14. Stáva sa, že vás váš blízky náhle prekvapí drahým darčekom, pretože vyhral?

Áno Nie

15. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období výraznejšie zmeny nálady (stavy radosti až eufórie, ktoré sa striedajú so smútkom, nervozitou až depresiou).

Áno Nie

16. Viete o tom, že váš blízky sa pokúšal prestať hrať, ale nepodarilo sa mu to a opäť sa k hre vrátil?

Áno Nie

17. Všimli ste si, že sa váš blízky v poslednom období vyhýba niektorým priateľom, príbuzným či známym?

Áno Nie

18. Má váš blízky v poslednom období problémy s platením účtov (platí neskoro alebo neplatí vôbec)?

Áno Nie

19. Prestal si váš blízky v poslednom období kupovať niektoré veci, ktoré v minulosti patrili do jeho bežného štandardu bez toho, že by sa zásadne zmenili jeho príjmy (napr. nekupuje si oblečenie, nechodí autom ale autobusom a pod.)?

Áno Nie

20. Mal váš blízky už v minulosti problémy s hraním alebo sa kvôli gamblingu liečil?

Áno Nie

OTÁZKY

Test včasných príznakov alkoholizmu

1. Máte pocit, že váš blízky v poslednom období priam vyhľadáva dôvody na pitie alebo si ich dokonca cielene vyrába?

Áno Nie

2. Pije váš blízky pravidelne niekoľkokrát do týždňa?

Áno Nie

3. Pije váš blízky preto, aby sa zbavil nepríjemných pocitov po predchádzajúcej opici (vybíja klin klinom)?

Áno Nie

4. Všimli ste si, že váš blízky zvládne vypiť oveľa viac ako v minulosti?

Áno Nie

5. Máva váš blízky opakovane po pití alkoholu problémy s pamäťou (tzv. okno)?

Áno Nie

6. Pije váš blízky aj osamote?

Áno Nie

7. Máte dôvodné podozrenie, že váš blízky pije potajme (našli ste prázdne fľaše, prichytili ste ho, všimli ste si známky požitia alkoholu)?

Áno Nie

8. Máva váš blízky kvôli pitiu pocity viny?

Áno Nie

9. Pije váš blízky kedykoľvek počas dňa (aj predpoludním)?

Áno Nie

10. Klame váš blízky kvôli alkoholu (rodine, v práci a pod.)?

Áno Nie

11. Klame váš blízky o alkohole (napr. tvrdí, že nepil aj keď je zjavné, že požíval alkohol alebo tvrdí, že vypil menej ako v skutočnosti)?

Áno Nie

12. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období ľahostajný k veciam, ktoré ho v minulosti zaujímali alebo boli pre neho dôležité (napr. práca, rodina, záujmy)?

Áno Nie

13. Stravuje sa váš blízky v poslednom období nepravidelne, má zlú životosprávu?

Áno Nie

14. Máte pocit, že sa váš blízky v posledných mesiacoch takpovediac stiahol do seba, menej komunikuje?

Áno Nie

15. Správa sa váš blízky v poslednom období agresívne, je nervózny, prchký?

Áno Nie

16. Začal váš blízky v poslednom období zanedbávať starostlivosť o svoj výzor (o hygienu, obliekanie, úpravu zovňajšku)?

Áno Nie

17. Všimli ste si u svojho blízkeho chvenie tela, napr. rúk?

Áno Nie

18. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období napätý a to najmä v dňoch, keď nepije?

Áno Nie

19. Musí sa váš blízky napiť, aby sa cítil lepšie (psychicky alebo fyzicky)?

Áno Nie

20. Liečil sa váš blízky v minulosti na závislosť od alkoholu, bol mu diagnostikovaný alkoholizmus alebo mal v minulosti vážne problémy s pitím?

Áno Nie

OTÁZKY

Test včasných príznakov schizofrénie

1. Cíti sa váš blízky permanentne unavený alebo sa unaví oveľa rýchlejšie a ľahšie ako v minulosti?

Áno Nie

2. Zdá sa vám, že sa váš blízky v poslednom období nedokáže prekonať a prinútiť sa do aktivít, do ktorých sa mu nechce? Ľahko sa vzdáva?

Áno Nie

3. Pozorujete u svojho blízkeho nezáujem o činnosti a aktivity, ktoré ho v minulosti bavili?

Áno Nie

4. Často sa vášmu blízkemu stáva, že sa mu jednoducho „nič nechce“?

Áno Nie

5. Došlo u vášho blízkeho v poslednom období bez jasnej príčiny k výraznejšej zmene spánkových návykov (spí viac alebo menej, má narušenú kontinuitu spánku, problémy so zaspávaním alebo s prebúdzaním)?

Áno Nie

6. Objavili sa u vášho blízkeho v poslednom období rôzne subjektívne prežívané telesné ťažkosti, bolesti alebo zvláštne telové pocity?

Áno Nie

7. Sťažoval sa váš blízky v poslednom období na ťažko popísateľné pocity odcudzenia, akoby odtrhnutia od reality?

Áno Nie

8. Sťažoval sa váš blízky v poslednom období, že sa cíti ako vo sne, akoby svet alebo on sám nebol reálny?

Áno Nie

9. Má váš blízky v poslednom období problémy s pamäťou a/ alebo s pozornosťou?

Áno Nie

10. Zvykne si váš blízky sťažovať, že sa s ním v poslednom období "niečo zvláštne deje" alebo že sa v jeho prežívaní "niečo zmenilo"?

Áno Nie

11. Všimli ste si, že je váš blízky v poslednom období viac vzťahovačný?

Áno Nie

12. Je váš blízky v posledných mesiacoch viac podozrievavý, miestami až paranoidný?

Áno Nie

13.Obmedzil váš blízky v poslednom období kontakty s priateľmi?

Áno Nie

14. Máte pocit, že sa váš blízky v posledných mesiacoch takpovediac stiahol do seba, menej komunikuje?

Áno Nie

15. Zdajú sa vám vyjadrenia vášho blízkeho občas zvláštne, bizarné, odtrhnuté od reality?

Áno Nie

16. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období nejaké povahové zmeny (napr. zvýšenú nervozitu, popudlivosť alebo iné)?

Áno Nie

17. Zdá sa vám, že v posledných mesiacoch došlo u vášho blízkeho k výraznejšiemu poklesu výkonnosti (doma alebo v práci)?

Áno Nie

18. Pozorujete u svojho blízkeho v poslednom období zvýšený nepokoj až nervozitu?

Áno Nie

19. Povedali by ste, že je váš blízky v poslednom období nešťastný až depresívny?

Áno Nie

20. Trpí váš blízky v poslednom období intenzívnymi obavami?

Áno Nie

21. Došlo u vášho blízkeho v poslednom období k výraznejšej zmene chuti do jedla? Je menej alebo viac bez zjavnej snahy zmeniť svoju hmotnosť?

Áno Nie

22. Pôsobí na vás váš blízky akoby bol bez energie? Spomalene?

Áno Nie

23. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období neistý, zmätený?

Áno Nie

24. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období akékoľvek nápadné zmeny správania?

Áno Nie

25. Prestal váš blízky v poslednom období zvládať každodenné povinnosti a činnosti?

Áno Nie

26. Pôsobí na vás váš blízky ako málo iniciatívny, bez záujmu a motivácie?

Áno Nie

27. Býva váš blízky občas zaujatý zvláštnymi, nápadnými až bizarnými myšlienkami?

Áno Nie

28. Všimli ste si u svojho blízkeho problémy s vyjadrovaním, akoby ochudobnenie reči?

Áno Nie

29. Sťažuje sa váš blízky na problémy so sústredením v bežných aktivitách?

Áno Nie

30. Objavili sa už v minulosti u vášho blízkeho bludy alebo halucinácie alebo mu bolo diagnostikované schizofrénne ochorenie?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: