Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Depresia

Depresia (vyskúšajte TEST) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich psychických ochorení. Každoročne postihuje v rôznej intenzite približne 5% obyvateľstva, pričom sa vyskytuje 2x častejšie u žien ako u mužov. Ide o ochorenie celého organizmu, ktoré sa vyznačuje smutnou náladou, celkovou slabosťou, nedostatkom vôle, pocitmi zúfalstva, beznádeje, stratou pozitívnych emócií, energie a poruchami spánku. To, že má človek depresiu, neznamená, že sa zbláznil alebo že nie je normálny. Depresia je úspešne liečiteľná.

Príznaky naznačujúce, že trpíte depresiou

 • pretrváva u vás smutná nálada, pocity prázdnoty
 • mávate výčitky svedomia, podceňujete sa, obviňujete sami seba
 • prepadáva vás beznádej, pesimizmus, presvedčenie, že nič nemá zmysel
 • stratili ste väčšinu svojich záujmov a činností, ktoré vám spôsobovali radosť
 • trpíte poruchami spánku: spíte nepokojne, ráno sa prebúdzate skoro alebo ste naopak neustále unavený a pospávate počas dňa
 • stratili ste chuť do jedla alebo sa naopak prejedáte
 • aj jednoduché činnosti vás veľmi vyčerpávajú
 • stratili ste záujem o sexuálny život
 • počas dňa posedávate alebo polihujete, povinnosti odkladáte
 • objavujú sa u vás myšlienky na smrť alebo samovraždu
 • bývate nepokojný, podráždený, nervózny
 • máte problém sa sústrediť, zapamätať si
 • môžu sa objavovať aj telesné príznaky ako bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, pocit tiaže na hrudi
 • robíte si starosti, trpíte obavami

Depresia prebieha u každého individuálne a u všetkých pacientov sa nemusia objaviť všetky príznaky. Od bežného smútku sa však spravidla odlišuje nasledujúcimi znakmi:

 • depresia je intenzívnejšia
 • depresia trvá dlhšie
 • depresia znižuje výkonnosť
 • pri depresii sa objavujú pocity viny, znížené sebavedomie
 • depresia sa prejavuje aj telesnými príznakmi a poruchami spánku

Ako sa depresia lieči

Terapia závisí od hĺbky depresie. Pri závažnejších stavoch sa spravidla začína psychiatrickou medikáciou. Antidepresíva zvyšujú hladiny serotonínu a noradrenalínu (prenášačov nervových vzruchov) v mozgu a tým stav pacienta stabilizujú. V ideálnom prípade sa kombinuje psychiatrická a psychoterapeutická intervencia. Menej závažné stavy je možné zvládnuť samotnou psychoterapiou. V prípade samovražedných myšlienok, tendencií a pokusov sa v záujme ochrany života pacienta odporúča hospitalizácia. Hospitalizácia je nutná i pri hlbokej depresii.

Kedy vyhľadať pomoc

 • keď máte depresívnu náladu, ktorá ovplyvňuje vaše správanie viac ako 14 dní
 • keď sa u vás objavia myšlienky na samovraždu
 • keď sa pravidelne budíte predčasne s pocitom smútku a nemôžete zaspať
 • keď je smutná nálada najintenzívnejšia ráno
 • keď ste stratili chuť do jedla a začali ste chudnúť
 • ak sa depresia vyskytuje u niekoho z vašich pokrvných príbuzných
 • ak ste už v minulosti prekonali depresívnu epizódu a aktuálne príznaky vám pripomínajú jej začiatok

Príklad z praxe

Katarína je 20-ročná študentka žurnalistiky, ktorá popri štúdiu pravidelne brigáduje v miestnych novinách. Práca i štúdium ju donedávna bavili a napĺňali, v redakcii trávila celé víkendy, skúškové obdobie a všetok voľný čas. V posledných troch mesiacoch sa však jej správanie výrazne zmenilo. Katarína sa cíti unavená, vyčerpaná, na písanie nenachádza energiu. Zhoršila sa jej nálada, práca, ktorá bola predtým jej záujmom, ju teraz prestala tešiť. Väčšinu dňa je smutná, podráždená, často bezdôvodne napätá. Hoci by sa mala pripravovať na skúšky a zápočty, celý čas len polihuje alebo posedáva. V domácnosti s ničím nepomáha, neupratuje, neumýva riad, nezájde ani na nákup. Rodičia jej to vyčítajú a ona im dáva za pravdu. Trápia ju pocity viny, cíti sa bezradná, neschopná a menejcenná. Povinnosti jej utekajú pomedzi prsty, okolie jej to vyčíta a to ju ešte viac skľučuje. Prestala sa stretávať s priateľom, stratila chuť na sex, nemá záujem sa s ním porozprávať, uzavrela sa do seba. Núti sa i k tomu, aby ráno vstala z postele, mnohokrát sa jej to ani nepodarí. Navyše ju trápi zlý spánok. Večer zaspí, ale v noci sa často prebúdza, prehadzuje sa na posteli a okolo štvrtej už vôbec nemôže spať. Trápi sa výčitkami, obviňuje sa, má strach z budúcnosti, z toho čo ju čaká, ako to zvládne. Rána sú pre ňu najťažšie. Je presvedčená, že jej život stratil zmysel, že o ňu nikto nestojí, pretože definitívne zlyhala.

Katarína zažíva klinickú depresiu. Jej ochorenie sa prejavuje pretrvávajúcim smútkom, stratou energie radosti, pocitmi beznádeje, negatívnymi presvedčeniami o sebe, svete a budúcnosti. Objavuje sa nezáujem o sex, poruchy spánku a ranné pesimá. Hoci Katarína vníma svoju situáciu ako beznádejnú, opak je pravdou. Depresia je úspešne liečiteľná kombináciou psychoterapie a medikamentóznej liečby. Antidepresíva a úprava denného a spánkového režimu viedla u Kataríny k pomerne rýchlemu zlepšeniu. Medikamentózna liečba stabilizovala jej náladu natoľko, že mladá žena bola schopná nadviazať spolupracujúci vzťah so psychoterapeutom. Za jeho pomoci začala malými krokmi pracovať na svojej aktivite, zlepšení spánkových návykov i na úprave svojho kognitívneho nastavenia. Kataríne sa opäť začalo dariť v škole i v práci, vďaka čomu nadobudla i stratené sebavedomie.