Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Čo je to balance management?

 

Balance Management môžete použiť všade tam, kde je potrebné získať objektívnu a neskreslenú informáciu o stereotypoch jednotlivcov a tímov, ich postojoch a spôsobu pohľadu na realitu, v pracovnom prostredí. Vďaka tomu je možné otvorene o týchto postojoch komunikovať, pripraviť a plánovať
zmeny alebo rozvoj celkom cielene a merateľne v závislosti na požadovanom výkone či stratégii.

 

Viac informácií o balance managemente nájdete v brožúre

 

OTVORIŤ BROŽÚRU

 

 

Máte záujem o balance management? Kontaktujte nás

Celé meranie trvá len 20 minút online

bm