Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test včasných príznakov mánie

1. Všimli ste si u svojho blízkeho zníženú potrebu spánku (t.z. spí menej ako je u neho obvyklé a napriek tomu nie je unavený)?

Áno Nie

2. Zdá sa vám váš blízky aktívnejší ako je u neho bežné?

Áno Nie

3. Spozorovali ste u svojho blízkeho, že rozpráva viac a rýchlejšie ako je pre neho typické?

Áno Nie

4. Zdá sa vám, že váš blízky v poslednom období v rozhovore skáče z témy na tému, často bez jasných súvislostí?

Áno Nie

5. Má váš blízky v poslednom období veľké množstvo plánov, ktoré by chcel zrealizovať?

Áno Nie

6. Zdajú sa vám niektoré jeho nápady a plány nereálne až šialené?

Áno Nie

7. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období neprimerane vysoké sebavedomie?

Áno Nie

8. Myslíte si, že váš blízky v poslednom období neprimerane preceňuje svoje reálne schopnosti?

Áno Nie

9. Pije váš blízky v poslednom období viac alkoholu alebo fajčí viac ako je u neho bežné?

Áno Nie

10. Všimli ste si v posledných dňoch u svojho blízkeho príznaky požitia omamných látok (drog)?

Áno Nie

11. Utráca váš blízky v poslednom období viac peňazí ako je u neho zvykom?

Áno Nie

12. Zdajú sa vám niektoré jeho finančné výdavky zbytočné až šialené?

Áno Nie

13. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období nápadne netrpezlivý až nervózny?

Áno Nie

14. Dostáva sa váš blízky v poslednom období do hádok a sporov častejšie ako je pre neho typické?

Áno Nie

15. Všimli ste si, že váš blízky v poslednom období nadviazal množstvo nových kontaktov a priateľstiev alebo, že chodí do spoločnosti viac ako zvyčajne?

Áno Nie

16. Zvykne váš blízky v poslednom období vyčítať ľuďom okolo seba, že sú pomalí, zabrzdení alebo neschopní?

Áno Nie

17. Dostal váš blízky v poslednom období pokutu za rýchlu jazdu autom alebo ste si všimli, že pri šoférovaní vôbec nedbá na dodržiavanie predpísanej rýchlosti, hoci to u neho nie je bežné?

Áno Nie

18. Všimli ste si v správaní svojho blízkeho nejaké, pre neho za bežných okolností netypické, excesy (napr. sex na jednu noc, neprimerané požívanie alkoholu, drog, iné rizikové až adrenalínové správanie)?

Áno Nie

19. Má váš blízky v poslednom období chuť všetko vyskúšať? Púšťa sa do aktivít strmhlavo a bez uváženia?

Áno Nie

20. Bola vášmu blízkemu v minulosti diagnostikovaná bipolárna afektívna porucha alebo sa u neho vyskytla ojedinelá depresívna či manická epizóda?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: