Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test včasných príznakov depresie

1. Je váš blízky v poslednom období smutný častejšie ako je u neho obvyklé?

Áno Nie

2. Pôsobí váš blízky v poslednom období akoby nemal dostatok energie?

Áno Nie

3. Stratil váš blízky záujem o svoje okolie a činnosti, ktoré ho predtým tešili?

Áno Nie

4. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období akékoľvek problémy so spánkom (spí málo/veľa, často sa budí, má problém zaspať, prebúdza sa príliš skoro)?

Áno Nie

5. Postrehli ste u svojho blízkeho, že si v poslednom období prestáva dôverovať, má znížené sebavedomie alebo sa obáva situácií, ktoré predtým bežne zvládal?

Áno Nie

6. Prevláda u vášho blízkeho v poslednom období negativizmus (negatívne vyjadrenia o sebe, o iných, o budúcnosti)?

Áno Nie

7. Všimli ste si u svojho blízkeho v poslednom období zhoršenie schopnosti sústrediť sa?

Áno Nie

8. Trpí váš blízky v poslednom období úzkosťou, neprimeranými strachmi a obavami?

Áno Nie

9. Sťažuje sa váš blízky na vtieravé a neodbytné negatívne myšlienky?

Áno Nie

10. Pozorujete u svojho blízkeho v poslednom období časté a neprimerané prejavy ľútosti?

Áno Nie

11. Sťažuje sa váš blízky na pocity prázdnoty?

Áno Nie

12. Prestal sa váš blízky venovať aktivitám, z ktorých mával v minulosti radosť?

Áno Nie

13. Býva váš blízky v poslednom období unavený častejšie a viac ako v minulosti?

Áno Nie

14. Pôsobí na vás váš blízky v poslednom období akoby "stratil iskru"?

Áno Nie

15. Všimli ste si, že si váš blízky robí v poslednom období neprimerané výčitky, neustále sa niečím trápi?

Áno Nie

16. Sťažuje si váš blízky v poslednom období často na to, že ostatní sú lepší, šikovnejší a úspešnejší ako je on?

Áno Nie

17. Sťažuje si váš blízky v poslednom období na vyššiu ospalosť počas dňa?

Áno Nie

18. Všimli ste si, že je váš blízky v poslednom období viac podráždený, akoby v neustálom napätí, bez zjavnej príčiny?

Áno Nie

19. Zdá sa vám, že má váš blízky v poslednom období problémy s pamäťou, zvykne viac zabúdať?

Áno Nie

20. Bola vášmu blízkemu niekedy v minulosti diagnostikovaná depresia alebo sa u neho objavili príznaky depresie?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: