Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Gambling : patologické hráčstvo

Patologické hráčstvo je najčastejšie sa vyskytujúca nelátková závislosť, ktorá je charakteristická častými a opakovanými epizódami hrania. Hranie v živote gamblera dominuje a vedie k narušeniu sociálnych vzťahov, k pracovným problémom a k finančným ťažkostiam. Jedným z najväčších problémov patologického hráča sú dlhy. Závislý nie je schopný prestať hrať aj napriek komplikáciám, ktoré mu gambling spôsobuje v živote. Patologické hráčstvo je liečiteľná závislosť a jej prognóza závisí od spolupráce pacienta.

Príznaky naznačujúce, že ste patologický hráč

 • počas posledného roka sa u vás vyskytli minimálne dve epizódy hrania – obdobia, kedy ste intenzívne hrali
 • hráte pravidelne napriek tomu, že to nie je pre vás finančne výnosné
 • hranie vám narúša každodenný život
 • pociťujete silné nutkanie k hre, ktorému nedokážete odolať
 • často myslíte na hru
 • často si predstavujete obrazy z herne alebo situácie, ktoré súvisia s hrou
 • hra vás pripravila o väčšinu záujmov a aktivít
 • stáva sa vám, že riskujete vysoké sumy peňazí
 • svoje stávky stále zvyšujete
 • milujete pocity, ktoré zažívate pri čakaní na výsledok hry
 • veríte, že by ste mohli vyhrať väčšiu sumu peňazí
 • hra vám pomáha zabudnúť na iné problémy
 • kvôli hraniu klamete svojej rodine
 • peniaze na hranie získavate pochybným alebo nelegálnym spôsobom (pôžičky, krádeže a pod.)
 • kvôli hraniu ste už stratili veľa priateľov a známych

Patologické hráčstvo prebieha u každého individuálne a u všetkých závislých sa nemusia objaviť všetky príznaky. Od príležitostného hrania sa však spravidla odlišuje nasledujúcimi znakmi:

 • túžba po hraní je veľmi intenzívna až neodolateľná
 • hranie alebo túžba po hre sa u závislého objavujú denne alebo takmer denne
 • hranie vážne narúša bežný život a sociálne vzťahy človeka
 • hranie spôsobuje vážne finančné problémy
 • hráč nie je schopný z vlastnej vôle prestať hrať alebo sa k hre opakovane vracia

Ako sa patologické hráčstvo lieči

Cieľom liečby patologického hráčstva je stabilizovať pacienta a dosiahnuť stav abstinencie. Následne je veľmi dôležité zamerať sa aj na riešenie sociálnych a finančných problémov, ktoré so sebou hranie prinieslo. Terapia spravidla pozostáva z kombinácie farmakologickej liečby a psychoterapie. Podľa závažnosti stavu môže byť pacient liečený ambulantne alebo ústavne. Psychoterapia sa zameriava na posilnenie zručností, možností a zdrojov pre odolanie nutkaniu hrať.

Kedy vyhľadať pomoc

 • keď hráte denne alebo takmer denne
 • keď hráte a nedokážete prestať alebo opakovane prestávate a opäť začínate hrať
 • keď pociťujete priam neodolateľnú túžbu hrať
 • ak nedokážete hre odolať
 • keď vám vaši blízki vyčítajú, že hráte, prípadne svojich blízkych kvôli hraniu klamete, podvádzate alebo okrádate
 • keď vám hranie spôsobuje v živote problémy – stratu zamestnania, záujmov, radosti, rodiny, priateľov, finančné ťažkosti

Príklad z praxe

Ján má 32 rokov, je ženatý, má jedného syna. Šesť rokov pracoval ako IT-čkár, ale firme sa nedarilo a jeho pred niekoľkými mesiacmi prepustili. K hraniu sa dostal ako k vidine rýchleho a jednoduchého zárobku. Hoci mali s manželkou finančnú rezervu, ich aktuálne príjmy zďaleka nepokrývali výdavky a peniaze sa rýchlo míňali. Ján si denne hľadal prácu, študoval inzeráty a chodil na pohovory. Zbytočne. Po jednom nevydarenom pohovore sa cestou domov zastavil v herni. Nikdy predtým nehral, ale možnosť rýchleho zárobku ho zlákala. A podarilo sa. Ján hodil do automatu pár eur a zarobil takmer stovku. Hranie mu dokonca zlepšilo mizernú náladu. Na druhý deň sa vrátil do herne opäť a podarilo sa mu niečo veľmi podobné ako deň predtým. Ján sa konečne cítil užitočný, možnosť rýchleho zárobku a príjemné pocity ho nadobro opantali. Začal herňu navštevovať pravidelne. Najskôr hral len o smiešne sumy, no postupne stávky zvyšoval. Chcel vyhrať viac a viac, ale každý deň zďaleka nebol taký ružový ako jeho začiatky. Výhra Jána motivovala k ďalšej hre, prehra ho nútila získať stratené peniaze späť. Hral takmer denne. Peniaze z účtu mizli stále rýchlejšie a problémy s manželkou nenechali na seba dlho čakať. Ján na jej výčitky reagoval prchko a agresívne. Pokazenú náladu si opäť liečil v herni. Úplne sa prestal zaujímať o rodinu, prestal vyhľadávať pracovné ponuky, nechodil na pohovory. Okrem manželky mu začali dohovárať aj rodičia, od ktorých si už niekoľkokrát požičal peniaze. Pre Jána však bola hra všetkým. Myslel na ňu večer pred spaním, ráno po zobudení, ešte aj v noci sa mu snívalo, že sedí pri svojom obľúbenom automate. Občas cítil takú neodolateľnú túžbu hrať, až bol z toho nervózny. Nedokázal však tomu nutkaniu odolať. Hoci si uvedomoval, že sa zamotáva do stále väčších problémov, bolo to silnejšie ako on. Hral, striedavo vyhrával a prehrával. Manželka si založila vlastný účet, rodičia mu viac nechceli požičať. A tak si požičiaval od známych kamarátov a bývalých kolegov. Dlhy mal všade. Zlom prišiel, keď predal televízor a synov notebook. V ten deň mu dala manželka ultimátum: pôjde sa liečiť alebo sa rozvedú. Ján si vybral prvú možnosť.

Ján za podpory manželky a rodičov nastúpil do liečebne s diagnózou patologické hráčstvo. Bola mu indikovaná farmakologická liečba, individuálna psychoterapia a spoločné skupinové sedenia gamblerov. V rámci psychoterapie sa dozvedel všetko o probléme patologického hráčstva, učil sa pracovať s cravingom (bažením po hre), so psychickým napätím, ktoré u neho abstinencia vyvolávala, osvojil si nové sociálne zručnosti a techniky odolávania. V súčasnosti je už Ján doma a navštevuje príležitostné terapeutické sedenia za účelom prevencie recidívy. Našiel si prácu na polovičný úväzok a s pomocou rodiny postupne spláca svoje dlhy. Ján nehrá už takmer rok.