Úzkostné dieťa

Vaneska je nápadne hanblivé, utiahnuté dieťa. Vyskúšajte test TU Medzi cudzími ľuďmi alebo vo väčších skupinách sa takmer nedokáže prejaviť, zvyčajne mlčí.Bojí sa bežných každodenných

Poruchy autistického spektra

„Deti žijúce vo vlastnom svete“, tak si väčšina z nás predstavuje autistov. Autizmus, ktorý sa v posledných rokoch stal obávaným strašiakom rodičov detí do piatich rokov, má

Aj deti majú depresiu

Detská depresia – depresívna porucha sa môže objaviť v každom veku a hoci je jej prežívanie vždy spojené s nemalým utrpením, obzvlášť náročné j,e ak sa dotýka tých

Varovné signály detského autizmu

  Vyskúšajte test TU Všetky deti, trpiace autizmom majú problémy v týchto troch základných oblastiach: Sociálna interakcia – teda ako reagujú na ostatných ľudí; Verbálna a neverbálna