Psychické zdravie a psychoterapia

(Pýtajte sa psychológa online TU) (Vyskúšajte test TU) Psychoterapia dokáže prispieť k liečbe rôznych ochorení, ako napríklad depresia, nízke sebavedomie, závislosti od návykových látok, či napomôcť

Poruchy Psychického Vývinu

Poruchy psychického vývinu sú charakteristické tým, že vznikajú v detskom veku. Ide o oneskorenie alebo poškodenie vývinu rôznych funkcií, ktoré priamo súvisia so zrelosťou centrálneho nervového systému.

Poruchy Osobnosti A Správania Dospelých

Táto kategória zahŕňa veľmi širokú škálu významných odchýlok v osobnostných rysoch a správaní dospelých, ktoré majú dlhodobý až trvalý charakter. Prejavujú sa ako rigidné odpovede na širokú

Afektívne Poruchy

Ako už názov naznačuje, afektívne poruchy sa vyznačujú patologickou zmenou v afektoch, t.z. v nálade. Môže ísť o výkyv nálady do jedného z dvoch extrémnych pólov – do depresie