Poruchy autistického spektra

„Deti žijúce vo vlastnom svete“, tak si väčšina z nás predstavuje autistov. Autizmus, ktorý sa v posledných rokoch stal obávaným strašiakom rodičov detí do piatich rokov, má

Aj deti majú depresiu

Detská depresia – depresívna porucha sa môže objaviť v každom veku a hoci je jej prežívanie vždy spojené s nemalým utrpením, obzvlášť náročné j,e ak sa dotýka tých

Varovné signály detského autizmu

  Vyskúšajte test TU Všetky deti, trpiace autizmom majú problémy v týchto troch základných oblastiach: Sociálna interakcia – teda ako reagujú na ostatných ľudí; Verbálna a neverbálna

Detský autizmus

Detský autizmus spadá pod termín porúch autistického spektra, spolu s Atypický autizmom a Aspergerovým syndrómom. Vyskúšajte test TU Autizmus je charakterizovaný ťažkosťami so sociálnou interakciou, výzvami