Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Psychoterapia sexuálnych dysfunkcií

Sexuálne dysfunkcie predstavujú chúlostivý problém, s ktorým sa väčšina párov ostýcha navštíviť odborníka. Odkladanie riešenia však spravidla vedie k jeho prehĺbeniu a k predĺženiu terapie. Nehovoriac o tom, že neschopnosť