Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Mám chorobný strach z tmy (Rozhovor)

Fóbia z tmy je pomerne zriedkavou poruchou, ktorú zaraďujeme medzi špecifické fóbie. Ide o iracionálny strach z akejkoľvek situácie, v ktorej by mal pacient zostať v tme alebo v tmavej miestnosti.

Ako sa brániť manipulácii

Manipuláciou označujeme snahu cielene ovládať myslenie či správanie inej osoby. Využíva citové vydieranie, apelovanie na morálku a hodnoty, zahmlievanie informácií, nátlak, sabotovanie rozhovoru a iné manipulatívne

Prečo kleptomani kradnú?

Kleptománia alebo patologické kradnutie je návyková a impulzívna porucha osobnosti. Ide o pomerne raritnú diagnózu, s ktorou sa psychiatri či psychológovia stretávajú vo svojich ambulanciách len ojedinele. Napriek

Kto je najviac ohrozený syndrómom vyhorenia

O syndróme vyhorenia sa prvýkrát začalo hovoriť v súvislosti so zdravotnými sestrami. Boli to zdravotníčky pracujúce v zariadeniach poskytujúcich starostlivosť zomierajúcim pacientom. Fyzicky i psychicky náročná práca, ktorá neviedla

O hypnóze

Pravdepodobne žiadna terapeutická metóda nie je v povedomí verejnosti natoľko známa a súčasne opradená mýtmi a tajomstvami ako práve hypnóza. Býva považovaná za niečo magické, spirituálne až nereálne.