Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

OCD – Môj skutočný príbeh

Už od mala ma stále niečo trápilo. Ešte dodnes si spomínam ako sme sa večerami s maminkou rozprávali o mojich „veľkých trápeniach“. Vždy to trvalo veľmi dlho

Som chorobne žiarlivá (Rozhovor)

Žiarlivosť je charakteristická závislosťou na určitej osobe a nadmerným strachom z jej straty. Žiarlivý žije v neustálych obavách, či mu parter bol, je alebo bude verný. Rozlišujeme fyziologickú

Mám chorobný strach z tmy (Rozhovor)

Fóbia z tmy je pomerne zriedkavou poruchou, ktorú zaraďujeme medzi špecifické fóbie. Ide o iracionálny strach z akejkoľvek situácie, v ktorej by mal pacient zostať v tme alebo v tmavej miestnosti.

Ako sa brániť manipulácii

Manipuláciou označujeme snahu cielene ovládať myslenie či správanie inej osoby. Využíva citové vydieranie, apelovanie na morálku a hodnoty, zahmlievanie informácií, nátlak, sabotovanie rozhovoru a iné manipulatívne

Prečo kleptomani kradnú?

Kleptománia alebo patologické kradnutie je návyková a impulzívna porucha osobnosti. Ide o pomerne raritnú diagnózu, s ktorou sa psychiatri či psychológovia stretávajú vo svojich ambulanciách len ojedinele. Napriek