Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ a vlastník domény a celého obsahu na doméne psychozdravie.sk je:

Vicenová Zuzana – ZUZKA
Láb 64
900 67 Láb
IČO: 44 484 755
IČDPH: SK1072596503

Ďalej len „prevádzkovateľ“

Test (testy) a obsah

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to ako výsledok testu alebo obsahu môže vplývať na návštevníka stránky. Pokiaľ sa účastník obáva svojej reakcie na informácie získané z stránky, odporúčame test neabsolvovať. Test nenahrádza lekárske vyšetrenie. Test je vhodný pre osoby staršie ako 18 rokov. Výsledok testu nieje diagnostický nástroj, mapuje len možné podozrenia na možnú(možné) poruchu. V prípade, že sa necítite dobre, vždy je potrebná konzultácia a návšteva lekára. V prípade výsledkov, ktoré by vás znepokojili, je dôležité výsledky bezodkladne konzultovať s lekárom.

Osobne údaje, technické riešenie

Stránka psychozdravie.sk a jej kódové spracovanie neukladá ani nezbiera osobné údaje používateľov. Stránka ako funkčný celok bola vytvorená spoločnosťou MK-SK s.r.o., Jeseňová 3249/38, 949 01 Nitra IČO: 46884742, DIČ: 2023643743, IČ DPH: SK2023643743

Test (testy)

Test bol vytvorený na mieru podľa zadania prevádzkovateľa a je v jeho výlučnom vlastníctve. Test je anonymný a dobrovoľný. Je možné si nechať poslať výsledky na mail, kedy návštevník stránky dobrovoľne vloží do formuláru mail, na ktorý chce poslať výsledok. Prevádzkovateľ neskúma ani neoveruje pravosť a vlastníctvo mailu, táto služba je výlučne na rozhodnutí návštevníka.

Výsledok testu je spoplatnený. Platba sa dá realizovať pomocou sms, ktorej cena je 2,20eur alebo pomocou platobnej karty, ktorej cena je 1,50eur.

Prevádzkovateľom systému spoplatnených sms je spoločnosť:

A SMS, s.r.o.
Šulekova 70, 811 03 Bratislava

Prevádzkovateľom platobnej brány je spoločnosť:

GOPAY s.r.o.

Planá 67
370 01 Planá
Česká republika
IČO: 26046768

 

Reklamácie:

Prípadné reklamácie sa riešia v prvom rade nahlásením problému mailom, resp kontaktným formulárom v sekcii kontakt na stránke psychozdravie.sk. Prevádzkovateľ nenesie a ani nemôže niesť zodpovednosť za nefunkčnosť, pripadne výpadky externých (dodávaných) systémov, spoločností, prevádzkovateľov, providerov a faktorov ktoré neumožnia platbu, alebo používanie a zobrazovanie stránky. Používateľ by mal reklamáciu podať bezodkladne, teda v čase keď taký stav nastane, a pre riadne vyriešenie zanechať na seba funkčný kontakt a popis problému. Prevádzkovateľ preskúma dôvodnosť a oprávnenosť reklamácie, následne informuje používateľa, či sa jedná o internú reklamáciu alebo nastala chyba u dodávateľa externej služby, tak aby bolo možné oprávnenú reklamáciu vybaviť efektívne a bez zbytočného odkladu. Na toto má prevádzkovateľ 30 kalendárnych dní.

Využívanie služieb

Podmienkou využívania služieb na stránke psychozdravie.sk je súhlas užívateľa s obchodnými podmienkami, ktorý užívateľ vyjadruje používaním služieb, stránky psychozdravie.sk. Užívateľ využíva služby prevádzkovateľa na vlastnú zodpovednosť, a zároveň berie na vedomie, že môže byť pri týchto službách vystavený rôznym obsahom a informáciám.

Zber štatistických dát

Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ. môže využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ zadal pre vlastné účely a môže ich poskytnúť tretím stranám.

Osobne údaje

Prevádzkovateľ nezbiera, nevyžaduje a neuchováva žiadne osobné údaje, špecifikované v zákonoch SR.

Lokalizačné a prevádzkové dáta, telekomunikačné tajomstvo

Po celú dobu poskytovania služieb Užívateľovi , ako aj po jej zrušení je Prevádzkovateľ oprávnený uchovávať informácie prenesené od Užívateľa na server Prevádzkovateľa po dobu neobmedzenú (vrátane IP adresy počítača a iných lokalizačných či prevádzkových dát Užívateľa) v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej spolu len ako „predmet telekomunikačného tajomstva“), Užívateľ týmto udeľuje výslovný súhlas so spracovaním svojich prevádzkových a lokalizačných údajov neobmedzene.

Copyright

Všetky práva vyhradené. Obsah stránky nieje možné kopírovať a zverejňovať bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Ostatne podmienky sa riadia zákonmi SR

Tieto obchodné podmienky sú platné od ich zverejnenia.