Generalizovaná úzkostná choroba

Generalizovaná úzkostná porucha je charakteristická trvalou, voľne plynúcou úzkosťou, ktorá sa neobmedzuje na konkrétne situácie alebo objekty. Úzkostné prežívanie sa spravidla týka každodenných záležitostí a ich zvládania alebo zdravotného stavu postihnutej osoby či jej blízkych. Typické je nadmerné zaoberanie sa starosťami a stresujúcimi myšlienkami. Človek sa neustále obáva, že sa stane niečo zlé jeho blízkym alebo jemu samotnému, že niečo nezvládne, že niečo zle dopadne a pod. Jeho obavy ho unavujú, vyčerpávajú, držia v neustálom napätí. Najčastejšie sa vyskytujú obavy týkajúce sa zdravia, rodiny a priateľov, práce alebo školy, financií a každodenných povinností.

Príznaky naznačujúce, že trpíte generalizovanou úzkostnou poruchou

 • neustále pociťujete istú mieru úzkosti, napätia alebo strachu
 • robíte si veľké starosti, stále sa niečoho obávate (choroby, straty zamestnania, nezvládania pracovných alebo iných povinností, nedostatku peňazí)
 • takmer stále ste v napätí
 • bývate nervózny, podráždený
 • máte problém uvoľniť sa, oddychovať
 • opakovane sa u vás objavujú minimálne 4 z nasledujúcich telesných príznakov

  • búšenie srdca
  • potenie
  • chvenie
  • sucho v ústach
  • sťažené dýchanie
  • bolesti na hrudi
  • žalúdočná nevoľnosť
  • závrate
  • návaly tepla alebo chladu
  • napätie, pobolievanie vo svaloch
  • telesný nepokoj
 • vaše problémy sa objavujú bez ohľadu na situáciu
 • vaše problémy trvajú minimálne 6 mesiacov

Generalizovaná úzkostná porucha prebieha u každého individuálne a u všetkých pacientov sa nemusia objaviť všetky príznaky. Od bežných starostí sa však spravidla odlišuje nasledujúcimi znakmi:

 • starosti sú intenzívnejšie
 • starosti vyvolávajú permanentnú úzkosť
 • objavujú sa telesné príznaky
 • starosti spôsobujú trvalé psychické napätie, nepokoj, neschopnosť uvoľniť sa

Ako sa generalizovaná úzkostná porucha lieči

Terapia môže byť vedená farmakologickou liečbou alebo psychoterapiou. Jeden z týchto prístupov je spravidla postačujúci, pričom psychoterapia sa vyznačuje dlhodobejšími účinkami. V rámci nej sa pacient učí pracovať so svojim úzkostným pohľadom na svet a obavami, s emóciami a so psychickým a telesným napätím.

Kedy vyhľadať pomoc

 • ak sa permanentne niečoho obávate, robíte si neustále starosti
 • ak ste v stálom psychickom napätí, bývate nepokojný a nervózny
 • ak sa u vás začali objavovať vyššie popísané telesné príznaky

Príklad z praxe

Petra je 22 ročná študentka VŠ. Nadmerné obavy a starosti sa u nej objavili pred necelými tromi rokmi. V tom období sa s ňou rozišiel priateľ a ona musela krátko na to opustiť rodinu, odísť do cudzieho mesta na internát a začleniť sa do nového prostredia vysokej školy. Petra sa už od začiatku semestra obávala, že nebude schopná zvládať nároky školy, že zlyhá a zo štúdia ju vyhodia. Tiež sa bála ako zapadne do nového kolektívu, či si v meste nájde kamarátov a či sa priatelia z rodného mesta neprestanú o ňu zaujímať. Časom si začala robiť starosti o svoje zdravie, ale predovšetkým o zdravie rodičov. Bála sa, že vážne ochorejú a zomrú. Petra bola v neustálom napätí a očakávaní, že sa stane niečo zlé. Začala trpieť nespavosťou, často ju bolievala hlava, mala tráviace ťažkosti. Objavili sa u nej problémy s prehĺtaním a pocit takzvaného knedlíka v krku.

Petra trpí generalizovanou úzkostnou poruchou. Permanentne si robí starosti týkajúce sa školy, vzťahov a zdravia. Objavili sa u nej typické telesné príznaky úzkosti. Po príchode do terapie sa učila relaxáciou odbúrať napätie a zamerala sa na testovanie platnosti svojich obavných myšlienok. Aktuálne sa u Petry nevyskytujú nijaké neprimerané obavy, starosti či príznaky úzkosti. Pokračuje v štúdiu a v škole sa jej darí. Našla si nového priateľa.