Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Závislosť na alkohole

Syndróm alkoholovej závislosti je typický silnou túžbou po alkoholickom nápoji, zníženým sebaovládaním a zníženou kontrolou užívania. Alkohol má pre závislého prednosť pred inými oblasťami života a pitie mu spôsobuje rad problémov od finančných, cez pracovné až po zdravotné, rodinné a sociálne. V období neprítomnosti alkoholu v organizme sa u závislého rozvíjajú abstinenčné príznaky (napr. poruchy spánku, nechutenstvo, tras končatín a pod.). Závislosť na alkohole je liečiteľná porucha s dobrou prognózou v prípade spolupráce a angažovanosti pacienta v odvykacej terapii.

Príznaky naznačujúce, že trpíte závislosťou na alkohole

 • často myslíte na alkohol
 • mávate silnú túžbu po alkohole alebo silné nutkanie vypiť si
 • nedokážete alkoholu odolať
 • už viackrát ste skúšali s pitím prestať, ale nepodarilo sa vám to alebo ste prestali len na krátky čas a potom ste sa k alkoholu vrátili
 • pijete veľa a často
 • obdobia abstinencie sa u vás striedajú s obdobiami intenzívneho pitia
 • ak nepijete, trpíte niektorými z nasledujúcich abstinenčných príznakov:
  • poruchy spánku
  • tras končatín
  • nechutenstvo
  • nevoľnosť
  • nadmerné potenie
  • depresívna alebo úzkostná nálada
  • zvýšené psychické napätie, nervozita
  • nepozornosť
 • dokážete vypiť oveľa viac ako v čase, keď ste s pitím začínali
 • okolie o vás hovorí, že znesiete veľa
 • kvôli alkoholu máte rodinné problémy
 • kvôli pitiu máte problémy v zamestnaní alebo ste už zamestnanie stratili
 • kvôli pitiu máte finančné problémy
 • kvôli alkoholu ste sa prestali venovať niektorým záľubám, ktoré vás predtým tešili
 • vaši blízki vám vaše pitie vyčítajú
 • napriek problémom, ktoré vám alkohol spôsobil alebo spôsobuje, pijete ďalej

Závislosť na alkohole prebieha u každého individuálne a u všetkých závislých sa nemusia objaviť všetky príznaky. Od príležitostného pitia sa však spravidla odlišuje nasledujúcimi znakmi:

 • túžba po alkohole je intenzívnejšia
 • pitie alebo túžba po alkohole sa u závislého objavujú takmer denne po dobu aspoň jedného mesiaca
 • pitie alebo túžba po alkohole sa u pacienta objavujú v kratších časových obdobiach najmenej posledných 12 mesiacov
 • závislosť vážne narúša bežný život a sociálne vzťahy človeka
 • závislosť spôsobuje ďalšie psychické a iné zdravotné problémy

Ako sa alkoholová závislosť lieči

Terapia prirodzene závisí od závažnosti stavu pacienta a od hĺbky závislosti. Zvyčajne je v rámci odvykacej liečby potrebná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie. Terapia je spravidla dlhodobá a zameriava sa nielen na zvládnutie abstinenčných príznakov a budovanie odolnosti voči pitiu, ale aj na udržanie abstinencie a prevenciu relapsu. Spolupráca závislého je nevyhnutná.

Kedy vyhľadať pomoc

 • keď pijete denne alebo takmer denne posledný mesiac
 • keď pijete v ťahoch, ktoré sa striedajú s obdobiami abstinencie a ťahy sa u vás objavujú už rok
 • keď pociťujete priam neodolateľnú túžbu napiť sa
 • ak nedokážete odolať poháriku
 • keď vám vaši blízki vyčítajú, že pijete priveľa
 • keď vám alkohol spôsobuje v živote problémy
 • ak sa u vás začali objavovať abstinenčné príznaky

Príklad z praxe

Stano má 52 rokov, aktuálne je zamestnaný v pohrebnej službe, má manželku a dve dospelé deti. Závislosťou na alkohole trpí už takmer desať rokov. Nikdy sa neliečil a mnohokrát sa pokúšal prestať. Vždy neúspešne. Stano začal piť po smrti svojho otca, s ktorým mal veľmi silný vzťah. Vyrastal iba s ním, po tom čo im mama zomrela, keď mal Stano len 6 rokov. Otec mu nahrádzal oboch rodičov, nikdy viac sa neoženil a o syna sa svedomito staral. Po jeho smrti sa u Stana objavila depresia. Navštevoval psychiatra a užíval lieky. Pitie sa u neho rozvíjalo postupne. Najskôr pil len príležitostne, aby zahnal čierne myšlienky, potom stále častejšie. Pitie mu spočiatku prinášalo vytúženú úľavu a neskôr sa stalo problémom samo o sebe. Už nepil preto, že chcel, ale preto, že musel. Alkoholu jednoducho nedokázal odolať. Zo zamestnania ho vyhodili, manželka sa s ním neustále hádala, deti o neho prestali javiť záujem. Nakoniec už ani nemal prečo byť triezvy. Ak to aj skúšal, cítil sa zle, triasli sa mu ruky, bolo mu na zvracanie. Navyše ho prepadávali neuveriteľné výčitky svedomia a rôzne depresívne myšlienky. Jeho abstinenčné obdobia trvali rôzne dlho, ale vždy si nakoniec vypil. Pil spravidla s kamarátmi v neďalekej krčme alebo u nich doma. Po tom ako sa jednej noci nevrátil domov a manželka ho ráno našla s omrzlinami spať vedľa plota, sa rozhodol podstúpiť protialkoholickú liečbu.

Stano za podpory manželky nastúpil na tri mesiace do protialkoholickej liečebne. Bola mu indikovaná farmakologická liečba, individuálna psychoterapia a spoločné skupinové sedenia. V rámci psychoterapie sa učil pracovať so svojou túžbou po alkohole, precvičoval si komunikačné zručnosti a učil sa uvoľňovať zvýšené psychické napätie. V súčasnosti je už Stano doma a navštevuje príležitostné terapeutické sedenia za účelom prevencie relapsu. Stano abstinuje už pol druha roka-