Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test včasných príznakov alkoholizmu

1. Máte pocit, že váš blízky v poslednom období priam vyhľadáva dôvody na pitie alebo si ich dokonca cielene vyrába?

Áno Nie

2. Pije váš blízky pravidelne niekoľkokrát do týždňa?

Áno Nie

3. Pije váš blízky preto, aby sa zbavil nepríjemných pocitov po predchádzajúcej opici (vybíja klin klinom)?

Áno Nie

4. Všimli ste si, že váš blízky zvládne vypiť oveľa viac ako v minulosti?

Áno Nie

5. Máva váš blízky opakovane po pití alkoholu problémy s pamäťou (tzv. okno)?

Áno Nie

6. Pije váš blízky aj osamote?

Áno Nie

7. Máte dôvodné podozrenie, že váš blízky pije potajme (našli ste prázdne fľaše, prichytili ste ho, všimli ste si známky požitia alkoholu)?

Áno Nie

8. Máva váš blízky kvôli pitiu pocity viny?

Áno Nie

9. Pije váš blízky kedykoľvek počas dňa (aj predpoludním)?

Áno Nie

10. Klame váš blízky kvôli alkoholu (rodine, v práci a pod.)?

Áno Nie

11. Klame váš blízky o alkohole (napr. tvrdí, že nepil aj keď je zjavné, že požíval alkohol alebo tvrdí, že vypil menej ako v skutočnosti)?

Áno Nie

12. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období ľahostajný k veciam, ktoré ho v minulosti zaujímali alebo boli pre neho dôležité (napr. práca, rodina, záujmy)?

Áno Nie

13. Stravuje sa váš blízky v poslednom období nepravidelne, má zlú životosprávu?

Áno Nie

14. Máte pocit, že sa váš blízky v posledných mesiacoch takpovediac stiahol do seba, menej komunikuje?

Áno Nie

15. Správa sa váš blízky v poslednom období agresívne, je nervózny, prchký?

Áno Nie

16. Začal váš blízky v poslednom období zanedbávať starostlivosť o svoj výzor (o hygienu, obliekanie, úpravu zovňajšku)?

Áno Nie

17. Všimli ste si u svojho blízkeho chvenie tela, napr. rúk?

Áno Nie

18. Zdá sa vám váš blízky v poslednom období napätý a to najmä v dňoch, keď nepije?

Áno Nie

19. Musí sa váš blízky napiť, aby sa cítil lepšie (psychicky alebo fyzicky)?

Áno Nie

20. Liečil sa váš blízky v minulosti na závislosť od alkoholu, bol mu diagnostikovaný alkoholizmus alebo mal v minulosti vážne problémy s pitím?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: