Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ako ešte bojovať s depresiou

Depresia je na vzostupe, a ľudí s osobnou skúsenosťou s týmto psychickým ochorení pribúda. Depresia, prejavujúca sa okrem iného dlhodobým smútkom, je bežne liečená predpísanými antidepresívami. Človek ochorie,

O poruchách vzťahovej väzby

Má moje dieťa zdravú vzťahovú väzbu? O poruchách vzťahovej väzby a ich prejavoch Kvalita vzťahu matka – dieťa v ranom detstve zásadne ovplyvňuje ďalší psychický vývin dieťaťa. Odborníci

Nástroje vzťahovej výchovy

Pojem „nástroje vzťahovej výchovy“ znie v kontexte tejto problematiky tak trochu technicky. A hoci boli tieto nástroje odborníkmi popísané, zdôvodnené a teoreticky podložené, nedá nám na úvod povedať

Vzťahová väzba a vzťahová výchova

Trochu nadnesene sa dá povedať, že v oblasti výchovy detí a starostlivosti o ne v posledných rokoch „objavujeme Ameriku“.  Inak povedané vraciame sa k tradíciám, ktoré poznali už naše staré

Úzkostné dieťa

Vaneska je nápadne hanblivé, utiahnuté dieťa. Vyskúšajte test TU Medzi cudzími ľuďmi alebo vo väčších skupinách sa takmer nedokáže prejaviť, zvyčajne mlčí.Bojí sa bežných každodenných

Poruchy autistického spektra

„Deti žijúce vo vlastnom svete“, tak si väčšina z nás predstavuje autistov. Autizmus, ktorý sa v posledných rokoch stal obávaným strašiakom rodičov detí do piatich rokov, má