Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Deň s mentálnou anorexiou

Pre niekoho, kto má zdravé sebavedomie, vidí seba reálne, a dokáže bežne fungovať, je nepredstaviteľné, čo môže prežívať niekto, kto trpí poruchou príjmu potravy. Otestujte

Bol som závislý na pervitíne

Šimon má 23 rokov a je vyliečený narkoman. So závislosťou bojoval v najcitlivejšom životnom období, počas dospievania. S následkami drogových excesov sa vyrovnáva doteraz. Otestujte

Keď telo opúšťa rozum

Zasekla som sa. Moja vnútorná sila zostala naštrbená. Ako krehká ceruzka, ktorá sa po páde zlomí na dve polovice. Po niekoľkých rokoch som opäť začala

Mám 17 a depresiu (rozhovor)

Depresia… je vážne mentálne ochorenie, ktoré sa prejavuje prevažne dlho trvajúcimi pocitmi smútku, samoty, zúfalstva či beznádeje, a to aspoň po dobu 2 týždňov. Jednotlivé symptómy