Generalizovaná úzkostná choroba

Generalizovaná úzkostná porucha je charakteristická trvalou, voľne plynúcou úzkosťou, ktorá sa neobmedzuje na konkrétne situácie alebo objekty. Úzkostné prežívanie sa spravidla týka každodenných záležitostí a ich

Gambling : patologické hráčstvo

Patologické hráčstvo je najčastejšie sa vyskytujúca nelátková závislosť, ktorá je charakteristická častými a opakovanými epizódami hrania. Hranie v živote gamblera dominuje a vedie k narušeniu sociálnych vzťahov, k pracovným problémom

Depresia

Depresia (vyskúšajte TEST) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich psychických ochorení. Každoročne postihuje v rôznej intenzite približne 5% obyvateľstva, pričom sa vyskytuje 2x častejšie u žien ako u mužov.

Agorafóbia

Agorafóbia je úzkostná porucha prejavujúca sa strachom z verejných priestranstiev, z preplnených miest, zhluku ľudí, z opustenia domova, z obchodov, z cestovania dopravnými prostriedkami, výťahmi a z iných uzavretých priestranstiev. Človek trpiaci