Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Generalizovaná úzkostná choroba

Generalizovaná úzkostná porucha je charakteristická trvalou, voľne plynúcou úzkosťou, ktorá sa neobmedzuje na konkrétne situácie alebo objekty. Úzkostné prežívanie sa spravidla týka každodenných záležitostí a ich

Gambling : patologické hráčstvo

Patologické hráčstvo je najčastejšie sa vyskytujúca nelátková závislosť, ktorá je charakteristická častými a opakovanými epizódami hrania. Hranie v živote gamblera dominuje a vedie k narušeniu sociálnych vzťahov, k pracovným problémom

Depresia

Depresia (vyskúšajte TEST) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich psychických ochorení. Každoročne postihuje v rôznej intenzite približne 5% obyvateľstva, pričom sa vyskytuje 2x častejšie u žien ako u mužov.

Agorafóbia

Agorafóbia je úzkostná porucha prejavujúca sa strachom z verejných priestranstiev, z preplnených miest, zhluku ľudí, z opustenia domova, z obchodov, z cestovania dopravnými prostriedkami, výťahmi a z iných uzavretých priestranstiev. Človek trpiaci