Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky trpí špecifickou fóbiou

Špecifická fóbia je úzkostná porucha, ktorá je charakteristická veľmi silným iracionálnym strachom zo špecifických objektov alebo situácií. Postihnutý sa objektu svojho strachu zo všetkých síl vyhýba. V prípade, ak sa objaví v jeho prítomnosti, stúpa u neho úzkosť, ktorá môže vyvrcholiť až panikou. Objektom fóbie môže byť čokoľvek, ale najčastejšie sa vyskytuje strach zo zvierat, z prírodných javov (búrky, výšky), z injekcií a z určitých špecifických miest (lietadlá, výťahy, mosty, uzavreté priestory).

Čo ešte potrebujete vedieť o špecifickej fóbii

 • Špecifická fóbia sa prvýkrát objavuje najčastejšie v detstve. Môže prameniť z traumatického zážitku (napr. príčinou fóbie zo psov môže byť uhryznutie psom) alebo z odpozorovania strachu od dospelých (napr. matka sa bála búrky a jej strach prevzalo dieťa). Ojedinele sa fóbia vyvinie aj po traumatickom zážitku v dospelosti. V mnohých prípadoch však príčinu fóbie nie je možné jednoznačne určiť.
 • Špecifická fóbia je viac ako len bežný strach. Pacient pri styku s objektom svojho strachu prežíva veľmi intenzívne pocity, ktoré sa môžu prejaviť aj na telesnej úrovni (búšenie srdca, problémy s dýchaním, tras a pod.).
 • Už pomyslenie na objekt fóbie vyvoláva u pacienta strach (tzv. anticipačnú úzkosť), ktorý mu bráni ísť do kontaktu s obávaným objektom. Tento strach je príčinou vyhýbavého správania.
 • Pacient vynakladá veľké úsilie na to, aby sa s objektom svojho strachu nestretol a bez pomoci obyčajne nedokáže ísť do obávanej situácie.
 • Uvedomenie si, že strach je iracionálny, pacientovi nijako nepomáha pri jeho prekonávaní. Pacient si obyčajne uvedomuje, že ostatní sa neboja, ale jeho prežívanie to nijako neovplyvňuje.
 • Vyhýbanie sa obávaným objektom vedie u pacienta k prehlbovaniu poruchy. Pacient sa dostáva do začarovaného kruhu, z ktorého sa bez pomoci nedostane. Čím viac sa objektu svojho strachu vyhýba, tým silnejšie je jeho presvedčenie o nebezpečenstve, ktoré mu v jeho prítomnosti hrozí.
 • Neliečená porucha sa obyčajne zhoršuje – intenzita strachu sa postupne zvyšuje a pravdepodobnosť jeho prekonania bez odbornej pomoci sa znižuje.
 • Neliečená špecifická fóbia môže vážne narušiť bežný život pacienta. Najmä ak sa obáva objektov, ktorými je denne “ohrozený”.
 • Špecifická fóbia neznamená, že je človek nenormálny alebo dokonca “blázon”. Tento druh strachu sa objavuje až u približne 11% populácie. Veľmi častý je napr. strach z pavúkov alebo z hadov.
 • Pokiaľ intenzita príznakov neovplyvňuje pacientov život alebo objekt fóbie je taký ojedinelý, že pacienta jeho strach výrazne neobmedzuje, terapia nie je nutná (napr. ak má človek, ktorý necestuje, strach z lietadiel, nijako zásadne ho to v bežnom živote neovplyvňuje).
 • Pacient za svoju fóbiu nemôže, nijako si ju sám nezapríčinil ani nevyvolal.
 • Rovnako nikto z pacientovho okolia ani z jeho rodiny mu špecifickú fóbiu nezapríčinil. Niektoré druhy správania však môžu viesť k jej prehĺbeniu (napr. nadmerné ochraňovanie pacienta pred objektom jeho strachu, ľutovanie alebo naopak príliš silný nátlak na pacienta, aby sa svojmu strachu vystavil).
 • Špecifická fóbia je veľmi dobre liečiteľná. Terapia prináša pacientom výraznú a obyčajne aj pomerne rýchlu úľavu. Vedie k postupnému otužovaniu voči obávanej situácii tým, že sa jej pacient po predchádzajúcej príprave postupne vystavuje.

Ako sa správať k pacientovi so špecifickou fóbiou

 • V prípade, že strach pacienta výrazne ovplyvňuje v jeho živote (napr. bojí sa výťahov a preto musí chodiť pešo na deviate poschodie, kde býva a pod.), podporte ho pri vyhľadaní odbornej pomoci – psychológ/ psychoterapeut. Ak to potrebuje, choďte na vyšetrenie s ním.
 • Proces terapie je pre pacienta v mnohých fázach náročný a vyžaduje si, aby sa konfrontoval s objektom svojho strachu. Majte pre svojho blízkeho v tomto ohľade porozumenie a podporujte ho v tom, aby v terapii vydržal. Ak to chce, choďte s ním na sedenia a podporujte ho pri plnení terapeutických úloh medzi sedeniami. Vytvorte mu doma príjemnú atmosféru a prostredie, ktoré mu pomôže jeho problém ľahšie zvládnuť.
 • Posilňujte u pacienta nádej na zlepšenie. Pripomínajte mu, že jeho problémy sú symptómami poruchy a vďaka liečbe postupne odznejú.
 • Pripomínajte svojmu blízkemu, že nie je sám, kto má podobné problémy. Špecifickou fóbiou trpia milióny ľudí po celom svete.
 • Ak máte vy a váš blízky záujem, oslovte jeho terapeuta so žiadosťou, aby ste sa mohli na úvodných – psychoedukačných sedeniach zúčastniť spolu s ním. Získate tak o jeho problémoch lepší prehľad a budete mu vedieť pomôcť.
 • Nemajte od začiatku veľké očakávania. Pochváľte pacienta za každý malý pokrok.
 • Ak zbadáte, že sa nálada vášho blízkeho výrazne mení – objavujú sa príznaky depresie (skleslá nálada, nespavosť, príp. silné pocity viny), povzbuďte ho, aby sa s tým zveril svojmu terapeutovi.

Ako sa nesprávať k pacientovi so špecifickou fóbiou

 • Nesprávajte sa k pacientovi príliš ochranársky. Nerobte za každú cenu veci za neho len aby sa nemusel stretnúť s objektom svojho strachu. Ak nebude cítiť, že ho jeho strach obmedzuje, nebude motivovaný vyhľadať pomoc (napr. ak sa váš blízky bojí cestovať autobusom a vy ho budete všade voziť autom, nebude svoj strach prežívať ako obmedzujúci a nevyhľadá pomoc odborníka).
 • Netlačte na pacienta, aby sa s objektom svojej fóbie konfrontoval za každú cenu. Ak ešte nie je pripravený vystaviť sa mu, môže viesť násilný kontakt k ďalšej traumatizácii.
 • Jeho problémy mu nevyčítajte. Pacient za svoj strach a s ním súvisiace správanie nemôže a bez pomoci ho dokáže len veľmi ťažko ovplyvniť.
 • Nepremýšľajte ani nehovorte o svojom blízkom ako o bláznovi.
 • Nehľadajte vinu u seba ani u nikoho vo svojej rodine či okolí. Špecifickú fóbiu nikto nezavinil.
 • Nezúfajte spolu s pacientom, neľutujte ho. Špecifická fóbia je veľmi dobre liečiteľná, hoci terapia si vyžaduje od pacienta isté úsilie.
 • Nevysvetľujte mu nezmyselnosť jeho strachu. On si uvedomuje neprimeranosť svojich reakcií a toto racionálne uvedomenie mu nijako nepomáha.
 • Nevysmievajte sa z jeho pocitov.
 • Neraďte mu, aby si dodával odvahu alkoholom alebo inými omamnými látkami.
 • Nehľadajte pomoc u liečiteľov a šamanov. Špecifická fóbia je efektívne liečiteľná bežne dostupnými prostriedkami.