Môj blízky trpí depresiou

Depresia je afektívna porucha, ktorá sa prejavuje predovšetkým smutnou náladou, celkovou slabosťou, nedostatkom vôle, pocitmi zúfalstva, beznádeje, stratou pozitívnych emócií a energie. Čo ešte potrebujete

Môj blízky trpí agorafóbiou

Agorafóbia je chorobný strach z otvorených priestranstiev. Pacient sa bojí pobytu na miestach alebo v situáciách, z ktorých je náročné alebo zahanbujúce uniknúť v prípade,

Môj blízky je patologický hráč

Patologické hráčstvo alebo gambling je porucha návykov a impulzov charakteristická častým opakovaním epizód hazardného hrania. Hranie ovláda život pacienta a narúša jeho sociálne, materiálne a