Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky trpí depresiou

Depresia je afektívna porucha, ktorá sa prejavuje predovšetkým smutnou náladou, celkovou slabosťou, nedostatkom vôle, pocitmi zúfalstva, beznádeje, stratou pozitívnych emócií a energie. Čo ešte potrebujete

Môj blízky trpí agorafóbiou

Agorafóbia je chorobný strach z otvorených priestranstiev. Pacient sa bojí pobytu na miestach alebo v situáciách, z ktorých je náročné alebo zahanbujúce uniknúť v prípade,

Môj blízky je patologický hráč

Patologické hráčstvo alebo gambling je porucha návykov a impulzov charakteristická častým opakovaním epizód hazardného hrania. Hranie ovláda život pacienta a narúša jeho sociálne, materiálne a