Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky trpí manickou náladou

Mánia je závažný psychický stav obyčajne sa vyskytujúci ako súčasť bipolárnej afektívnej poruchy (poruchy nálady, pri ktorej sa strieda fáza depresie a fáza manickej alebo povznesenej nálady). Typickým príznakom mánie je teda neprimeraná nálada najčastejšie v zmysle radosti, ale môže sa prejavovať aj ako hnev alebo zvýšená dráždivosť.

Čo ešte potrebujete vedieť o mánii

 • Pacient sa obyčajne do manickej fázy dostane po zvládnutí fázy depresie.
 • Mánia mení prežívanie človeka vo vzťahu k sebe i k okoliu.
 • Charakteristickým rysom je aj nárast aktivity, pocit energie, absencia únavy a potreby spánku.
 • Mánia sa spravidla prejavuje aj ľahkomyseľným a nezodpovedným správaním, napr. nezmyselným nakupovaním, cestovaním, sexuálne rizikovým správaním.
 • Porucha ovplyvňuje aj sebaobraz postihnutého. Človek o sebe premýšľa ako o úžasnom, dokonalom, preceňuje svoje schopnosti.
 • Prejavom je aj zrýchlená, niekedy až nesúvislá reč, ktorá je odrazom zrýchleného, nesúrodého myslenia.
 • Pacient sa dokáže rýchlo, ale neuvážlivo rozhodovať. Nedomýšľa dôsledky svojho konania.
 • Výrazne ovplyvnené býva sociálne správanie. Pacient môže byť hovorný, hlučný, neprimerane veselý alebo naopak podráždený, hašterivý. Iných obťažuje, vysmieva sa im a reaguje vo všeobecnosti neprimerane.
 • Pacient na svoje neprimerané prejavy nemá náhľad, nevníma ich ako prehnané a nepociťuje potrebu vyhľadať pomoc.
 • Mánia sa môže objaviť náhle alebo sa vyvíja postupne. Druhý prípad je častejší.
 • Včasné odhalenie chorobnej zmeny nálady zlepšuje perspektívy terapie.
 • Prvým príznakom nastupujúcej mánie býva obyčajne zvýšenie aktivity a výrazný telesný nepokoj. Pacienti sa ho neraz snažia tlmiť alkoholom. V tejto fáze ešte má pacient náhľad na svoj stav a môže sa na neprimerané pudenie k aktivite sťažovať.
 • To, že má pacientova nálada rysy mánie neznamená, že je pacient nenormálny alebo dokonca “blázon”.
 • Pacient za svoju poruchu nemôže, nijako si ju sám nezapríčinil ani nevyvolal. Svoje správanie nedokáže primerane kontrolovať a na svoju chorobu nemá náhľad. Obyčajne teda ani nedokáže požiadať o pomoc.
 • Manická fáza je korigovateľná psychofarmakami a podpornou psychoterapiou. Včasný zásah psychiatra je z hľadiska vývinu ďalšieho stavu pacienta veľmi dôležitý.
 • Ak je to nevyhnutné, pri závažných manických epizódach môže byť indikovaná aj nedobrovoľná hospitalizácia.
 • Existuje riziko, že preliečená mánia skĺzne priamo do depresie.

Ako sa správať k pacientovi s manickou náladou

 • Zabezpečte svojmu blízkemu včasnú psychiatrickú pomoc aj keď on sám o ňu nežiada a nepociťuje potrebu. Snažte sa mu vysvetliť, že v niektorých situáciách sa jeho správanie javí okoliu ako neprimerané, čo môže naznačovať prítomnosť psychickej poruchy. Prípadne sa ho snažte motivovať iným spôsobom – hľadajte výhody, ktoré by mu mohla priniesť spolupráca so psychiatrom, prípadne so psychoterapeutom (vyriešenie vzťahových problémov a pod.)
 • Na začiatku liečby je najdôležitejšie presvedčiť pacienta, aby bral lieky a dohliadnuť na ich pravidelné užívanie. Až po stabilizácii nálady sa pristupuje k ďalšej terapii.
 • V prípade, že je stav pacienta závažný a vy ho nedokážete motivovať k návšteve odborníka, skúste sa u psychiatra informovať o možnostiach nedobrovoľnej hospitalizácie. Prípadne riešte akútny problém privolaním RZP.
 • V akútnej fáze obmedzte svojmu blízkemu prístup ku kreditným kartám, bankovým účtom, telefónom, neumožnite mu robiť zásadné rozhodnutia. Kontrolujte jeho správanie.
 • Snažte sa svojmu blízkemu vytvoriť prívetivé a pokojné domáce prostredie. Stabilita a istota v rodinnom zázemí podporuje priebeh terapie.
 • Podporujte pacienta v liečbe, zaujímajte sa o neho. Môžete tiež prejaviť záujem o účasť na terapeutických sedeniach, prípadne na rehabilitačných programoch. Z hľadiska ďalšieho vývinu stavu je spoluúčasť rodiny veľmi dôležitá.
 • Vyzbrojte sa trpezlivosťou, snažte sa vyhnúť zbytočným konfliktom, nedorozumenia nevyostrujte. Pokúste sa vnímať neprimerané správanie pacienta ako dočasný príznak choroby.
 • Snažte sa, aby vaša komunikácia s pacientom bola v čo najväčšej možnej miere pokojná a prirodzená. Hnev, ľútosť, nadmerná emočná zainteresovanosť, emočné výstupy, plač a lamentovanie, to všetko zhoršuje stav pacienta.
 • Pomôžte pacientovi v udržiavaní zdravého režimu čo sa týka spánku, oddychu a stravovania. Výkyvy v režime môžu viesť k zhoršeniu ochorenia.
 • Ak zbadáte u svojho blízkeho depresívne príznaky (výrazne skleslú náladu, zníženú aktivitu, pocity beznádeje), odporučte mu, aby sa s týmto prežívaním zveril svojmu terapeutovi.

Ako sa nesprávať k pacientovi s manickou náladou

 • Nehádajte sa s pacientom o tom, ktoré správanie je ešte normálne a ktoré je už za hranicami.
 • Nebuďte k pacientovi nadmerne kritickí, snažte sa o pochopenie.
 • Nesnažte sa pacienta zo všetkých síl ochraňovať a pomáhať mu, neľutujte ho. Ak je to len trochu možné, pokúste sa riešiť problémy s chladnou hlavou.
 • Nepremýšľajte ani nehovorte o svojom blízkom ako o bláznovi.
 • Hoci niektoré správanie pacienta vás môže hnevať alebo až zraňovať, zbytočne ho neobviňujte, nevyčítajte, nechoďte do afektívnych reakcií. Sám dokáže len ťažko ovplyvniť svoje správanie. Vníma ho ako primerané.
 • Nehľadajte pomoc u liečiteľov a šamanov. Bipolárna afektívna porucha vrátane manickej nálady je efektívne liečiteľná bežne dostupnými prostriedkami.