Vyskúšajte test

Nechuť do práce a odkladanie povinností nemusí byť spôsobená len fyzickou únavou.


VIAC INFO

STAROSTLIVOSŤ

Prečítajte si a naučte sa trochu o tom ako lepšie porozumieť svojmu blískemu, ktorý trpí duševnou poruchou.


Zobraziť viac

Lekári a pracoviská

Zoznam lekárov, ktorý vám vedia pomôcť a prípadne zodpovedať vase otázky. (vo výstavbe)


Zobraziť viac

PORUCHY

Prečítajte si informácie o reálných prípadoch, možnostiach liečby prípadne príznakoch psychických porúch.


Zobraziť viac

Testy

Testy sa zameriavajú na mapovanie príznakov najčastejšie sa vyskytujúcich psychických porúch. Umožňujú získať rýchly prehľad o zraniteľnosti testovaného v rámci sledovaných diagnóz.


Zobraziť viac
 • S portálom psychozdravie.sk mám super skúsenosti aj vďaka ich dotazníku som zistila svoju poruchu a úspešne som sa vyliečila.

  Anna, Trenčín

  Podnikateľka

 • Vdaka informaciám a testom som sa odhodlal, navštíviť lekára. Bola to dlhá cesta ale cítim sa ovela lepšie a konečne viem co mi je

  Andrej, Prievidza

  Pracovník vo výrobe

 • Stále ma niečo bolelo, nemohla som spávať a cez deň som bola unavená. Všetky klasické vyšetrenia na nič nepoukazovali. Váš test ma nakopol k návšteve psychológa, čo bolo správne rozhodnutie.

  Martina, Svidník

  Obchodný zástupca

 • Priateľka mala zvláštne stavy a nálady, nevedel som čo sa deje, váš dotazník nás nasmeroval na správneho lekára.

  Igor, Limbach

  Pracovník vo výrobe

 • Vaša stránka a test mi pomohla v rozhodnutí navštíviť psychiatra. Teraz sa úspešne liečim a zlepšili sa mi vzťahy s rodinou.

  Milan, Nitra
  Milan, Nitra

  Šofér

február 18, 2018

Psychické zdravie a psychoterapia

(Pýtajte sa psychológa online TU) (Vyskúšajte test TU) Psychoterapia dokáže prispieť k liečbe rôznych ochorení, ako napríklad depresia, nízke sebavedomie, závislosti od návykových látok, či napomôcť

február 16, 2018

Poruchy Správania A Emočné Poruchy Vznikajúce V Detstve A Počas Dospievania

Kategória zahŕňa všetky poruchy správania a emócií, pre ktoré je príznačné, že začínajú v detstve a počas dospievania. Niektoré z nich sa postupným vývinom dieťaťa aj bez zásadných zásahov

február 16, 2018

Poruchy Psychického Vývinu

Poruchy psychického vývinu sú charakteristické tým, že vznikajú v detskom veku. Ide o oneskorenie alebo poškodenie vývinu rôznych funkcií, ktoré priamo súvisia so zrelosťou centrálneho nervového systému.

február 16, 2018

Duševná Zaostalosť A Mentálna Retardácia

Mentálna retardácia predstavuje postihnutie intelektu, resp. rozumových schopností. Tie musia byť pre stanovenie diagnózy znížené pod hodnotu IQ 70. Priemerný intelekt v bežnej populácii je pritom

február 16, 2018

Poruchy Osobnosti A Správania Dospelých

Táto kategória zahŕňa veľmi širokú škálu významných odchýlok v osobnostných rysoch a správaní dospelých, ktoré majú dlhodobý až trvalý charakter. Prejavujú sa ako rigidné odpovede na širokú

február 16, 2018

Poruchy Správania Spojené S Fyziologickými Poruchami A Somatickými Faktormi

Do tejto kategórie patria všetky psychické poruchy súvisiace s príjmom potravy, spánkom a sexuálnymi funkciami. Poruchy príjmu potravy zahŕňajú predovšetkým mentálnu anorexiu a mentálnu bulímiu. Mentálna anorexia

február 16, 2018

Neurotické, Stresom Podmienené A Somatoformné Poruchy

Ide o heterogénnu skupinu porúch s pomerne častým výskytom. Patria tu napríklad všetky anxiózne (úzkostné) poruchy. Veľmi známe sú fóbie, ktoré sú charakteristické strachom z konkrétnych situácií, ktoré

február 16, 2018

Afektívne Poruchy

Ako už názov naznačuje, afektívne poruchy sa vyznačujú patologickou zmenou v afektoch, t.z. v nálade. Môže ísť o výkyv nálady do jedného z dvoch extrémnych pólov – do depresie

február 16, 2018

Schizofrénia, Schizotipové Poruchy A Poruchy S Bludmi

Schizofrénia je pravdepodobne najznámejšia a rovnako aj najobávanejšia duševná porucha. Môže mať rôzne podoby, ale vo všeobecnosti ju charakterizujú deformácie myslenia, vnímania a otupené emócie. Klinické príznaky

február 16, 2018

Poruchy Psychiky A Správania Zapríčinené Užívaním Psychoaktívnych Látok

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok nie sú väčšine z nás úplne cudzie. Ide o všetky zmenené psychické stavy rozličnej závažnosti, ktoré majú jedného spoločného menovateľa: