Vyskúšajte test

Nechuť do práce a odkladanie povinností nemusí byť spôsobená len fyzickou únavou.


VIAC INFO

STAROSTLIVOSŤ

Prečítajte si a naučte sa trochu o tom ako lepšie porozumieť svojmu blískemu, ktorý trpí duševnou poruchou.


Zobraziť viac

Lekári a pracoviská

Zoznam lekárov, ktorý vám vedia pomôcť a prípadne zodpovedať vase otázky. (vo výstavbe)


Zobraziť viac

PORUCHY

Prečítajte si informácie o reálných prípadoch, možnostiach liečby prípadne príznakoch psychických porúch.


Zobraziť viac

DOTAZNÍK

Dotazník sa zameriava na mapovanie príznakov najčastejšie sa vyskytujúcich psychických porúch. Umožňuje získať rýchly prehľad o zraniteľnosti testovaného v rámci sledovaných diagnóz.


Zobraziť viac
 • S portálom psychozdravie.sk mám super skúsenosti, vďaka ich dotazníku som zistila svoju poruchu a úspešne som sa vyliečila.

  Anna Tomišová

  Podnikateľka

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

  Norika Norová

  Manager @ REQ

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

  Jenny Royal

  Manager @ REQ

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

  Jenny Royal

  Manager @ REQ

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

  Jenny Royal
  Jenny Royal

  Manager @ REQ

január 18, 2018

Čo je hraničná porucha osobnosti?

Hraničná porucha osobnosti (z ang. Borderline personality disorder) je závažné psychické ochorenie, postihujúce prevažne ženy, ktoré sa väčšinou začne prejavovať okolo 20 roka života. Zasiahnuté

január 17, 2018

Bipolárna porucha osobnosti

(Vyskúšajte TEST tu, UPOZORNENIE vo výsledku TESTU si sledujte hodnotenie na mániu a depresiu) Bipolárna porucha osobnosti, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je

január 14, 2018

Neuróza, psychóza ? V čom je rozdiel ?

(Vyskúšajte TEST tu) Psychóza aj neuróza majú spoločného menovateľa, ide o psychické ochorenie, ktoré ovplyvňuje pacientovo správanie, prežívanie a vnímanie. Človek s neurózou má strach, že sa zblázni,

január 14, 2018

Halucinácie – Bludy

(Vyskúšajte TEST tu) Názov halucinácia je odvodený z latinského slova „alucinari“, čo znamená „túlať sa v mysli“, teda halucinujúci človek vníma rôzne zvuky, vône, alebo obrazy, ktoré

január 14, 2018

Depresia môže číhať na každého z nás…

(Vyskúšajte TEST tu) Je úplne prirodzené, že občas pociťujeme smútok, beznádej alebo sa cítime sklesnuto, no v prípade, že takéto nálady pretrvávajú viacero po sebe nasledujúcich

december 22, 2017

Čo je psychické ochorenie?

Hlavne to nie je žiadny strašiak, či niečo, za čo by sme sa mali hanbiť. Je to ochorenie ako každé iné, no v tomto prípade namiesto

december 17, 2017

Psychoterapia sexuálnych dysfunkcií

Sexuálne dysfunkcie predstavujú chúlostivý problém, s ktorým sa väčšina párov ostýcha navštíviť odborníka. Odkladanie riešenia však spravidla vedie k jeho prehĺbeniu a k predĺženiu terapie. Nehovoriac o tom, že neschopnosť

december 12, 2017

Môj blízky trpí špecifickou fóbiou

Špecifická fóbia je úzkostná porucha, ktorá je charakteristická veľmi silným iracionálnym strachom zo špecifických objektov alebo situácií. Postihnutý sa objektu svojho strachu zo všetkých síl

december 12, 2017

Môj blízky trpí sociálnou fóbiou

Sociálna fóbia je úzkostná porucha, ktorá sa vyznačuje veľmi silným a trvalým strachom zo sociálnych situácií. Pacienti so sociálnou fóbiou sa obávaným situáciám vyhýbajú. Chodia

december 12, 2017

Môj blízky trpí schizofréniou

Schizofrénia je veľmi závažné psychotické ochorenie s rôznorodými príznakmi v oblasti myslenia, emócií a správania pacienta. Ochorenie spravidla prebieha chronicky – striedajú sa akútne fázy