Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ako zistím, že moje dieťa trpí autizmom?

 

Vyskúšajte test TU

Každý rodič chce mať zdravé dieťa, a preto si možno zámerne nechceme všímať príznaky či náznaky, že niečo nie je v poriadku. Keď príde na také závažné ochorenie ako autizmus, je veľmi dôležitá včasná diagnostika – ideálne do 8 mesiaca – pri liečbe je to veľmi podstatné. No nezáleží na veku vášho dieťaťa, hlavne nestrácajte nádej. Je mnoho terapií, rehabilitácie a rôznych liečebných prístupov, ktoré dokážu redukovať následky ochorenia a pomôžu vášmu dieťaťu aby sa učilo, rástlo a prosperovalo.

Čo je to autizmus?

Autizmus predstavuje spektrum úzko súvisiacich porúch so spoločným jadrom symptómov. Spadá do porúch autistického spektra, ktoré sa objavuje u dojčiat, či v ranom detskom veku, a spôsobuje oneskorenie v mnohých základných oblastiach vývinu, ako učenie sa rozprávať, hrať, a schopnosť interakcie s ostatnými.

Náznaky a symptómy autizmu, či ich účinky, sa u každého dieťaťa značne líšia. Niektoré deti majú len mierne poruchy, zatiaľ čo ostatným tieto ťažkosti zasahujú do každodenného fungovania. No u každého dieťaťa, aspoň do určitej miery, sa prejavujú problémy v týchto troch základných oblastiach:

  • Komunikácia – verbálna a neverbálna.
  • Vzťah k ostatným a k svetu okolo seba.
  • Flexibilné myslenie a správanie.

Medzi doktormi, rodičmi a dokonca aj expertmi existuje viacero názorov, čo spôsobuje autizmus a ako ho najlepšie liečiť, no na jednej veci sa zhodujú všetci, čím skôr sa ochorenie podchytí a začne liečiť, tým sú lepšie vyhliadky na zlepšenie stavu.

Čo si všímať?

Ako rodič, máte najväčšiu pravdepodobnosť, že si všimnete, že s vaším dieťatkom nie je niečo v poriadku. Poznáte ho najlepšie, a viete ako sa správa 24 hodín denne. Najdôležitejšie, je zistiť si, aké správanie je a aké nie je ekvivalentné k veku vášho dieťaťa. Váš pediater si nemusí počas krátkej kontroly všetko všimnúť. Spoliehajte na svoj úsudok a svoje znalosti. Radšej sa s pediatrom poraďte, ak máte čo i len najmenšie obavy – radšej sa opýtajte (aj keď hlúposť), ako keby ste mali odignorovať symptómy závažného ochorenia.

  • Všímajte si vývin vášho dieťaťa

Autizmus zahŕňa množstvo vývinových oneskorení v oblasti socializácie, emocionálneho prejavu a poznávania, ktoré deti v rovnakom veku bežne dosiahnu. Napríklad otáčajú hlavičku, fixujú pohľad na vašu tvár, usmejú sa keď vás vidia, otočia sa za hlasom, napodobňujú grimasy apod. Ak si všimnete nejaké oneskorenia, nemusí to ale znamenať, že má vaše dieťa autizmus – možno potrebuje viac času, ale určite to konzultujte so svojim pediatrom.

  • Konajte ak máte obavy

Každé dieťa sa vyvíja svojím vlastným tempom, takže nemusíte hneď robiť paniku ak váš malý sused v rovnakom veku už chodí, a váš chlapček ešte nie. Malé odchýlky sú v poriadku. No ak máte nejaké podozrenia, a vaše dieťa zaostáva o dosť oproti ostatným deťom, je na mieste poradiť sa s vašim pediatrom. Neodkladajte to, aj keď to nič nebude, môžete tak predísť ďalším ťažkostiam, v prípade, že má vaše dieťa naozaj zdravotný problém.

  • Neuspokojte sa radami – „počkaj a uvidíš“

Vy ste rodič, vy ste so svojim dieťaťom prepojení, vy ho poznáte najlepšie. Veľa priateľov vám povie „Neboj sa.“, „Počkajte a uvidíte.“. No práve čakanie je to najhoršie čo môžete urobiť, v prípade, že sa vám na dieťatku niečo nezdá. Čím je dieťa mladšie, a čím skôr je problém podchytený, tým skôr sa môže začať s liečbou a je väčšia šanca, že sa stav upraví, či zlepší. Čakaním môžete šancu na uzdravenie minúť. Taktiež, ak má dieťa vývinové omeškanie, či už spôsobené autizmom, alebo iným ochorením, nikdy z toho len tak nevyrastie. Niekedy stačí včasná rehabilitácia, aby svoje oneskorenie dobehlo.

  • Dôverujte svojim inštinktom

Ak svoje obavy budete zdieľať so svojim pediatrom, mal by ich brať vážne, a vykonať diagnostické vyšetrenia, prípadne vás odporučiť na iného odborníka. No niekedy, si aj dobrý doktor nemusí všimnúť jasné varovné signály, a pošle vás domov že je všetko v poriadku. Počúvajte svoj vnútorný hlas, a aj napriek tomu, že pediater nekonal, vyhľadajte pomoc u niekoho iného, žiadajte druhý názor od iného pediatra, či špecialistu na vývin detí, vyžadujte si skríningové vyšetrenia na autizmus apod. Trvajte na svojom. Väčšinou matka vie najlepšie ak sa s dieťaťom niečo deje a vnútorný pocit neklame.