Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test príznakov autizmu

1. Keď na dieťa hovoríte, pozerá sa na vás bez toho, že by ho to rušilo v komunikácii?

Áno Nie

2. Zvykne vaše dieťa ukazovať na predmety prstom (v zmysle napr. tam ide vláčik)?

Áno Nie

3. Usmieva sa vaše dieťa na vás často (niekoľkokrát denne)?

Áno Nie

4. Reaguje dieťa na svoje meno? Otočí sa, keď ho oslovíte menom?

Áno Nie

5. Zdalo sa vám niekedy, že vaše dieťa má problémy so sluchom?

Áno Nie

6. Má vaše dieťa záujem o maznanie sa s vami? Vyhľadáva fyzický kontakt, pohladenie, objatie?

Áno Nie

7. Ak ukážete prstom na skriňu na opačnej strane miestnosti, pozrie sa vaše dieťa na ňu?

Áno Nie

8. Zvykne sa vaše dieťa hrať tak, že predstiera nejakú činnosť (napr. hra na policajta, šoféra, učiteľku, predstiera, že telefonuje, kŕmi bábiku a pod.)?

Áno Nie

9. Ukazuje vaše dieťa prstom na veci, ktoré chce?

Áno Nie

10. Badáte u svojho dieťaťa záujem o iné deti (napr. otočí sa za nimi na ulici, pozoruje ich na detskom ihrisku, snaží sa s nimi komunikovať)?

Áno Nie

11. Keď sa na svoje dieťa usmejete, usmeje sa naspäť?

Áno Nie

12. Stáva sa vám, že vaše dieťa namiesto odpovede opakuje otázky?

Áno Nie

13. Reaguje vaše dieťa na niektoré podnety (zvukové, vizuálne či dotykové) neprimerane intenzívne (napr. krikom, plačom a pod.)?

Áno Nie

14. Má vaše dieťa rado stereotypné hry, pri ktorých vydrží celé hodiny (napr. zaujato sleduje ako sa otáčajú kolieska na autíčku pri jeho pohybe)?

Áno Nie

15. Zvykne vaše dieťa zoraďovať predmety alebo hračky za sebou či vedľa seba veľmi dôsledne a precízne?

Áno Nie

16. Máva vaše dieťa záchvaty agresie voči iným alebo zvykne ubližovať samo sebe?

Áno Nie

17. Ak sa zaujato pozeráte jedným smerom, všimne si to vaše dieťa a snaží sa zistiť, čo sledujete?

Áno Nie

18. Má vaše dieťa rado pohybové hry (napr. hojdanie na hojdačke)?

Áno Nie

19. Rozumie vaše dieťa verbálnym pokynom (napr. daj si čiapku, prines knižku)?

Áno Nie

20. Snaží sa vaše dieťa niektoré činnosti po vás opakovať (napr. zatlieska, keď vy zatlieskate)?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky