Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Sebapoznanie s využitím farebno-slovných asociácií

Klient, ktorý sa rozhodne využiť naše služby získa objektívny pohľad sám na seba, ktorý mu zodpovie na otázku ako riadiť vlastnú výnimočnosť a zároveň ako si zachovať rovnováhu vo svojom živote. Táto metóda je vhodná pre tých ľudí, ktorí chcú byť konkurencieschopní a riadiť si vlastné vzorce správania pri minimálnej energií ktorú by ich to stálo.

S pomocou metódy ktorú používame a ktorá je nezávislá od rozumovej korekcie môžeme zhodnotiť parametre osobnosti klienta v čase kedy bude zodpovedať na otázky napr.:

  • sebauvedomenie, sebahodnotenie, stabilitu, kreativitu, odolnosť voči stresu…..

  • sebariadenie, sebakontrolu, psychosomatickú rovnováhu, výdrž, stresový prejav…

  • sebamotivácia, energetickú rezervu, ambíciu, motiváciu, rozvojový potenciál

  • sociálne uvedomenie, schopnosť komunikovať, otvorenosť, spoluprácu, tímovosť…

  • interpersonálne zručnosti, presvedčivosť, rozhodnosť, plánovitosť…

Spolupráca s klientmi pozostáva z niekoľkých fáz.

  • V prvej fáze prostredníctvom metódy CWAT ( metóda farebne slovných asociácií) zistíme kde sa konkrétny klient nachádza t.j. skúmame 49 parametrov pre jednotlivcov a 33 parametrov pre tímy. Pri tejto metóde klient reaguje na určité slová cez farby. Klient si na začiatku zvolí základnú preferenciu farieb od najpríjemnejšej po najmenej príjemnú a potom odpovedá na otázky a to tak, že na každú otázku odpovedá farbami, ktoré sú mu príjemné či menej príjemné. V tejto časti „odpájame“ rozumovú korekciu a klient dáva na otázku autentickú odpoveď ktorá trvá niekoľko zlomkov sekundy teda presne tak ako čo mu prvotná asociácia vyjadrí. Prvotné asociácie sú veľmi dôležité, aj keď si to niekedy neuvedomujeme.

  • V druhej fáze vyhodnotíme zistené parametre. Pri vyhodnocovaní jednotlivých klientov porovnávame ich odpovede s populačnou normou.

  • V tretej fáze vypracujeme pre klienta naše hodnotiacu správu a na vzájomnom stretnutí prediskutujeme tento výstup vo vzájomných súvislostiach jednotlivých parametrov. Navrhneme ďalšie kroky vhodné pre daného klienta aby splnil svoj cieľ napr. koučing, využitie metódy Theta, školenia…

Viac informácií čoskoro 🙂

 

Pre bližsie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Božena Foríšeková

+421903765630