Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Schizofrénia, Schizotipové Poruchy A Poruchy S Bludmi

Schizofrénia je pravdepodobne najznámejšia a rovnako aj najobávanejšia duševná porucha. Môže mať rôzne podoby, ale vo všeobecnosti ju charakterizujú deformácie myslenia, vnímania a otupené emócie. Klinické príznaky schizofrénie delíme do troch kategórií: pozitívne príznaky (bludy, halucinácie, rozvoľnené asociácie a poruchy správania), negatívne príznaky (oploštená emotivita, ochudobnenie reči, znížená vôľa, znížená schopnosť prežívať radosť, poruchy abstraktného myslenia) a kognitívne príznaky (postihnutie pamäti, reči a motoriky).

Okrem schizofrénie zahŕňa táto kategória aj bludové poruchy, u ktorých tvoria najnápadnejšiu klinickú charakteristiku práve dlhotrvajúce bludy. Sú to závažné poruchy myslenia. Pacient, ktorý nimi trpí, má mylné presvedčenia s rôznym, často bizarným obsahom, ktoré si udržiava napriek tomu, že jeho okolie ich nezdieľa.

Liečba schizofrénie, schizotypových porúch a porúch s bludmi

V procese diagnostiky a liečby akútnych príznakov je pacienta zväčša potrebné hospitalizovať na psychiatrickom oddelení. Základnou metódou terapie je farmakologická liečba. Využíva sa aj elektrokonvulzívna terapia (terapia elektrošokmi). Psychoterapia sa indikuje v závislosti od štádia ochorenia. Existujú aj psychoterapeutické metódy práce s bludmi a halucináciami. Oveľa častejšie sa však využívajú rôzne formy kognitívnych tréningov, tréningov sociálnych zručností a rodinnej terapie.

Príklad z praxe

Simona mala 23 rokov, keď rodičia začali pozorovať prvé zmeny v jej správaní. Bola zrazu podráždená, unavená, začala si sťažovať na vzťahy na pracovisku, prestala sa stýkať s rovesníkmi. Tvrdila, že jej kolegyne sú na ňu vysadené a robia jej naprieky, čo im dávala patrične najavo. Jej pracovná výkonnosť klesala. Väčšinu času trávila doma, pričom sa u nej striedali dni ničnerobenia s nadmernou aktivitou. Rodina spozorovala, že sa rozpráva sama so sebou. Vyzerala, že vedie dialóg. Miestami akoby počúvala niekoho iného. Bývala agresívna voči rodine i voči susedom. Podozrievala ich, že ju chcú zabiť, chodila im kopať do dverí. Keď sa ju rodičia snažili od tohto správania odhovoriť, začala ich obviňovať, že aj oni sú toho súčasťou. Všetci v jej okolí ju chceli “spáliť laserovými lúčmi”. Rodičia ju napokon proti jej vôli priviezli na psychiatrické oddelenie, kde jej bola stanovená diagnóza paranoidnej schizofrénie. Po približne 6-týždňovej medikamentóznej a psychoterapeutickej liečbe bola prepustená domov v dobrej remisii bez akútnych príznakov. V priebehu ďalších piatich rokov bola trikrát hospitalizovaná pre recidívu bludných presvedčení.

Vyskúšajte test TU