Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Poruchy Správania Spojené S Fyziologickými Poruchami A Somatickými Faktormi

Do tejto kategórie patria všetky psychické poruchy súvisiace s príjmom potravy, spánkom a sexuálnymi funkciami.

Poruchy príjmu potravy zahŕňajú predovšetkým mentálnu anorexiu a mentálnu bulímiu. Mentálna anorexia sa najčastejšie vyskytuje u dospievajúcich dievčat alebo mladých žien. Charakteristická je zámerným znižovaním hmotnosti až do život ohrozujúcich hodnôt. Príznaky zahŕňajú extrémne obmedzovanie stravy, nadmernú fyzickú aktivitu, vyvolávanie zvracania, používanie liekov na zníženie hmotnosti a diuretík. Typické je narušenie reálneho sebaobrazu. Mentálna bulímia je v mnohom podobná anorexii. Charakteristické sú pre ňu periódy prejedania sa a zvýšeného záujmu o vlastné telo, čo vedie k následnému intenzívnemu zvracaniu.

Z neorganických porúch spánku je veľmi známa insomnia (nespavosť). Ide o spánok nedostatočný kvalitou alebo kvantitou. Postihnutý spí málo alebo je jeho spánok prerušovaný, plytký, nepokojný. Objavuje sa sťažené zaspávanie, narušenie kontinuity spánku alebo predčasné prebúdzanie. Do tejto kategórie porúch patrí napríklad aj námesačníctvo (somnambulizmus). Ide o zmenený stav vedomia, pri ktorom sa kombinujú prvky spánku a bdelosti. Človek zvyčajne vstane z postele, hýbe sa, ale veľmi obmedzené je vedomie, reaktivita a motorická obratnosť. Po prebudení si svoje konanie námesačný nepamätá.

Sexuálne dysfunkcie predstavujú veľmi chúlostivý problém. Ide o odchýlky, pri ktorých nie je človek schopný zúčastniť sa na sexuálnom vzťahu tak ako by chcel a ktorých podstata nespočíva v organickej (telesnej) poruche. Objavujú sa ako u mužov tak i u žien. Zahŕňajú patologicky zníženú alebo zvýšenú sexuálnu túžbu, neschopnosť dosiahnuť orgazmus, erektilnú dysfunkciu či predčasnú ejakuláciu. U žien sa často vyskytuje vaginizmus (stiahnutie pošvového svalstva, ktoré zabraňuje vniknutiu penisu) alebo dyspareunia (bolesť počas pohlavného styku).

Liečba porúch správania spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi

V liečbe vyššie popísaných porúch je metódou prvej voľby zvyčajne psychoterapia, ktorá sa v prípade potreby môže kombinovať s farmakologickou liečbou.

Terapia porúch príjmu potravy v sebe kombinuje dietetické poradenstvo a terapeutické techniky orientované na vnímanie vlastného tela a narušený sebaobraz. Ak je podvýživa pacientky život ohrozujúca, v prvých fázach liečby je možné zvoliť hospitalizáciu.

Psychoterapia porúch spánku zväčša zahŕňa úpravu spánkového režimu, rituálov pred spaním a prostredia, v ktorom pacient spí, ale aj prácu s dysfunkčnými presvedčeniami, ktoré by mohli narúšať spánkový režim.

V psychoterapii sexuálnych dysfunkcií sa využívajú tréningová programy, podľa ktorých páry trénujú v súkromí svojej spálne, ale aj relaxačné techniky a práca s dysfunkčnými presvedčeniami o sebe, prípadne sexualite.

Príklad z praxe

Klára navštívila ambulanciu psychológa ako 26-ročná. Už dva vzťahy sa jej rozpadli kvôli tomu, že nemohla mať so svojimi partnermi pohlavný styk. Napriek tomu, že gynekológ niekoľkokrát potvrdil, že Klára je fyzicky úplne v poriadku, všetky pokusy končili neúspechom. Napriek tomu, že Klára svojich partnerov milovala a po intímnom zblížení s nimi úprimne túžila, preniknutia penisu do svojho tela sa vyslovene desila. Bola presvedčená, že pohlavný styk musí byť spojený s bolesťou, ktorú pri každom pokuse aj skutočne prežívala. Aktuálne mala tretí vážny vzťah a o tohto partnera už naozaj nechcela prísť. Klinický psychológ odhalil u Kláry vaginizmus, ktorý úzko súvisel z jej nepríjemným zážitkom z detstva. Ako 12-ročnú sa ju pokúsil znásilniť sused. V rámci terapie bolo potrebné najskôr spracovať traumatický zážitok z minulosti a až potom mohla Klára prejsť zmenou svojich postojov k sexualite prostredníctvom postupného liečebného nácviku.

Vyskúšajte test TU