Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Organické Duševné Poruchy

Spoločným znakom tejto skupiny psychických porúch je, že vznikajú na základe rovnakej dokázateľnej príčiny, ktorou je poškodenie mozgu najčastejšie ochorením alebo úrazom.

Pravdepodobne najznámejším syndrómom je demencia. Je charakteristická zhoršením pamäte, myslenia, orientácie, chápania, schopnosti učenia, jazyka a úsudku. Objavujú sa aj poruchy ovládania emócií a spoločenského správania. Demencia sa vyskytuje pri ochoreniach, ktoré poškodzujú mozog, napr. Alzheimerova choroba, cievna mozgová príhoda, Prkinsonova choroba, HIV a iné.

Poškodenia a dysfunkcie mozgu môžu viesť aj k ďalším psychickým poruchám, napr. k amnestickému syndrómu (zhoršenie pamäti), k delíriu, k poruchám s halucináciami a bludmi. Na organickom základe môžu vzniknúť aj poruchy nálady či dokonca poruchy osobnosti.

Terapia organických duševných porúch

Keďže ide o poruchy spôsobené poškodením mozgu, úplné vyliečenie je možné len v prípadoch, kde možno odstrániť samotnú príčinu. Vo väčšine však ide o chronické ochorenia, ktorých priebeh možno len spomaliť. Okrem liekov, ktoré pomáhajú udržať poškodené poznávacie funkcie sa využívajú aj rôzne druhy terapie ako kognitívny tréning, arteterapia, muzikoterapia, stimulácia podnetmi v prostredí snoezelen, ale v mnohých ohľadoch môže byť účinná aj rodinná terapia.

Príklad z praxe

Pani Daniela mala 65 rokov, keď jej zomrel manžel. S jeho smrťou sa vyrovnávala len veľmi ťažko a tak ju dcéra zobrala na vyšetrenie k psychiatrovi. Lekár u nej rozpoznal depresívnu symptomatiku a nasadil antidepresíva. Už v tom období si dcéra pani Daniely všimla, že matka je úzkostnejšia ako bývala v minulosti, začali sa u nej objavovať náhle zmeny nálad a poruchy spánku. Depresívne symptómy sa postupne upravili, ale objavili sa somatické zdravotné ťažkosti. Pani Daniela trpela bolesťami chrbtice a nutná bola aj operácia štítnej žľazy. Po návrate z nemocnice sa jej psychický stav výrazne zhoršoval. V priebehu približne dvoch mesiacov stratila pani Daniela záujem o bežné činnosti, komunikovala málo, bola negativistická. Veľmi výrazne sa jej zhoršila pamäť, mala problémy s koncentráciou, nespoznávala príbuzných, nedokázala si zapamätať nové informácie. Bola nervózna, náladová a podráždená. V noci vstávala z postele a bola dezorientovaná. Dcéra ju opäť vzala na vyšetrenie k obvodnému psychiatrovi, ktorý ju odporučil na hospitalizáciu. Počas pobytu na oddelení sa stav pacientky ďalej výrazne zhoršoval, prestala reagovať až upadla do prekomatózneho stavu. Pani Daniele bola stanovená diagnóza syndrómu demencie pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe.

Vyskúšajte test TU