Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky trpí agorafóbiou

Agorafóbia je chorobný strach z otvorených priestranstiev. Pacient sa bojí pobytu na miestach alebo v situáciách, z ktorých je náročné alebo zahanbujúce uniknúť v prípade, že tam dôjde k rozvoju úzkostných príznakov.

Čo ešte potrebujete vedieť o agorafóbii

 • Pacient trpiaci agroafóbiou sa obáva verejných priestranstiev, preplnených miest, zhluku ľudí, opustenia domova, pobytu v obchodnom dome, cestovania prostriedkami hromadnej dopravy a pod.
 • Pobyt na miestach, z ktorých je ťažké alebo zahanbujúce uniknúť alebo nutnosť vzdialiť sa z bezpečia, vyvoláva u pacienta príznaky úzkosti – strach, telesné príznaky (búšenie srdca, tras, zrýchlený pulz, sťažené dýchanie až pocity dusenia, bolesti na hrudníku a i.).
 • Pacient predpokladá, že ak sa mu nepodarí z ohrozujúcej situácie uniknúť, stane sa nejaká katastrofa – prestane sa ovládať, omdlie, skolabuje, dostane infarkt alebo sa medzi ľuďmi strápni.
 • Pacient si je obyčajne istejší v blízkosti osoby, ktorej dôveruje.
 • Pacient sa snaží vyhýbať situáciám a miestam, z ktorých má strach. Vyhýbanie paradoxne udržiava poruchu.
 • Porucha postupne narúša normálny život pacienta, najmä jeho schopnosť samostatne a bez pomoci fungovať a venovať sa činnostiam, ktorým sa venoval v minulosti.
 • Pacient spravidla nie je schopný prekonať svoj strach bez odbornej pomoci.
 • Bez primeranej liečby pomoci môže porucha dospieť až do štádia, kedy pacient nie je schopný samostatne opustiť domov.
 • Agorafóbia neznamená, že je človek nenormálny alebo dokonca “blázon”.
 • Pacient za svoju poruchu nemôže, nijako si ju sám nezapríčinil ani nevyvolal.
 • Rovnako nikto z pacientovho okolia ani z jeho rodiny mu agorafóbiu nezapríčinil.
 • Agorafóbia je veľmi dobre liečiteľná. Liečba utrpenie pacienta výrazne skráti.
 • Agorafóbia sa často rozvíja u pacientov s panickou poruchou – pacientov trpiacich silnými záchvatmi úzkosti.

Ako sa správať k pacientovi s agorafóbiou

 • Podporte svojho blízkeho pri vyhľadaní odbornej pomoci – psychiater/ psychológ. Ak to chce, choďte na vyšetrenie s ním.
 • Podporujte ho, aby vydržal v liečbe. Pripomínajte mu užívanie liekov, doprevádzajte ho na sedenia u psychológa alebo psychiatra, pomáhajte mu v dodržiavaní zásad terapie a v plnení úloh, ktoré mu zadáva terapeut na obdobie medzi sedeniami. Spolupráca pacienta je v rámci terapie kľúčová.
 • Pomôžte svojmu blízkemu v tom, aby porozumel príznakom svojej poruchy. Dôležité je, aby uznal, že jeho problémy majú psychický pôvod, súvisia so stresom a sú liečiteľné. Ak je to možné, zúčastnite sa so svojim blízkym psychoedukácie, ktorá predchádza každej terapii a spoločne sa snažte porozumieť jeho problémom. Pomôcť môže aj štúdium dôveryhodných materiáloch o agorafóbii a o stresovej reakcii.
 • Podporujte u pacienta nádej na vyliečenie. Agorafóbia skutočne je úspešne liečiteľná porucha. Nie je dôvod prepadávať beznádeji a zúfalstvu. Práve naopak, aktívny prístup môže viesť k rýchlemu zlepšeniu.
 • Vyjadrujte svojmu blízkemu porozumenie, nenechávajte ho s jeho problémom samého, stojte pri ňom.
 • Pochváľte ho za každý malý pokrok.
 • Ak badáte u svojho blízkeho výraznú zmenu nálady v zmysle depresie a stiahnutia sa do seba, nasmerujte ho k tomu, aby o tom hovoril so svojim terapeutom.
 • Ak hovorí o samovražde, vezmite ho na psychiatrické vyšetrenie čo najskôr. Dávajte na neho pozor, dohliadajte, nenechávajte ho osamote.

Ako sa nesprávať k pacientovi s agorafóbiou

 • Nič mu nevyčítajte. Váš blízky za svoju chorobu ani za jej príznaky nemôže. Výčitkami len posilníte jeho pocity beznádeje a zúfalstva, ktoré sú v rámci terapie kontraproduktívne.
 • Návštevu odborníka neodkladajte. Agorafóbia sa môže postupne prehlbovať a terapia môže byť potom náročnejšia.
 • Nepodporujte pacienta vo vyhýbavom správaní. Nerobte veci za neho, netrávte s ním všetok čas.
 • Nepremýšľajte ani nehovorte o svojom blízkom ako o bláznovi.
 • Nehľadajte vinu u seba ani u nikoho vo svojej rodine či okolí. Agorafóbiu nikto nezavinil, výčitky sú zbytočné.
 • Nikdy nepodceňujte vyjadrenia o samovražde.
 • Nezľahčujte zdravotný stav svojho blízkeho, neobviňujte ho z neschopnosti a nesamostatnosti, ani zo simulácie.
 • Vyhnite sa poučovaniu, dohováraniu a kritizovaniu. Agorafobik nedokáže svoj strach prekonať bežným spôsobom. Nehovorte mu, aby sa vzchopil.
 • Neznevažujte jeho pocity a nepochybujte o nich.
 • Nevyvíjajte na svojho blízkeho zbytočný nátlak, nenúťte ho ísť do situácií, ktorých sa obáva.
 • Neľutujte ho, nestrácajte s ním nádej.
 • Nehľadajte pomoc u liečiteľov a šamanov. Depresia je efektívne liečiteľná bežne dostupnými prostriedkami.