Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky je závislý na alkohole

Alkoholizmus je druh látkovej závislosti, ktorá je okrem nadmerného a trvalého požívania alkoholu charakteristická aj silnou túžbou po alkohole, zvyšovaním tolerancie k jeho účinkom a škodlivými dôsledkami na rôzne životné oblasti pacienta. V období, keď pacient nepije, vystupuje do popredia abstinenčný syndróm.
Čo ešte potrebujete vedieť o alkoholovej závislosti

 • Alkoholová závislosť sa rozvíja opakovaným, častým požívaním návykovej látky – alkoholu.
 • Nie je možné presne stanoviť, aké množstvo užitej látky vedie k rozvoju závislosti. Rozvoj závislosti je rýchlejší u žien a mladých ľudí.
 • U závislého je prítomná silná až neodolateľná túžba po alkohole, nutkanie vypiť si.
 • Závislý sa vo vzťahu k alkoholu nedokáže ovládať alebo je jeho schopnosť sebakontroly výrazne oslabená.
 • Abstinenčný syndróm sa prejavuje poruchami spánku, nechutenstvom, nevoľnosťou, trasom končatín, zmenou nálady (depresívna, úzkostná nálada), nadmerným potením a zvýšeným psychickým napätím.
 • K dosiahnutiu intoxikácie je potrebné postupne množstvo vypitého alkoholu zvyšovať. Závislý pije stále viac a viac.
 • Závislý je natoľko zaujatý užívaním alkoholu, že je ochotný kvôli pitiu redukovať iné dôležité záujmy. Väčšinu času venuje zaobstarávaniu si alkoholu, pitiu a užívaniu si opitosti, prípadne zotavovaniu sa.
 • Alkoholik pije napriek negatívnym dôsledkom, ktoré mu požívanie alkoholu prináša – problémy v práci/ v škole, finančné problémy, rodinné problémy, postupný rozvrat vzťahov, zdravotné ťažkosti spôsobené opakovanou intoxikáciou a zanedbávaním zdravej životosprávy.
 • Pokročilý alkoholizmus vedie k zmene osobnosti, výrazným poruchám nálady a k sociálnej stigmatizácii (závislý je spoločnosťou odsudzovaný ako alkoholik).
 • Typická je tendencia popierať a bagatelizovať svoj problém, prípadne klamať o množstve vypitého alkoholu, rovnako ako tendencia odmietať pomoc.
 • Včasné odhalenie a terapia závislosti zlepšuje perspektívy terapie. Závislý však spravidla nemá na svoje pitie reálny náhľad a potrebuje k vyhľadaniu pomoci povzbudiť.
 • V závažných prípadoch sa môže alkoholová závislosť prejavovať až psychotickými príznakmi – vznikom takzvaného alkoholového delíria. Typické je strachom, zmätenosťou, podozrievavosťou a halucináciami. Môže sa objaviť aj horúčka a kŕče.
 • Alkoholizmus zvyšuje riziko vzniku rozvoja depresie a suicidálneho konania.

Ako sa správať k pacientovi s alkoholovou závislosťou

 • Urobte všetko preto, aby ste svojmu blízkemu zabezpečili psychiatrickú pomoc. Snažte sa ho motivovať k dlhodobému protialkoholickému liečeniu.
 • Ak závislý pomoc odmieta, buďte vytrvalý, neuspokojte sa s jednorazovým odmietnutím. Snažte sa s ním hovoriť v čase, keď je triezvy. Motivujte ho negatívnymi dôsledkami, ktoré má pitie pre neho a pre jeho okolie.
 • Skúšajte svojmu blízkemu v čase, keď nie je pod vplyvom alkoholu, vysvetľovať dôsledky jeho pitia na neho samotného i na okolie.
 • Ak sa vám váš blízky zverí, že má problém sa ovládnuť a nepiť, snažte sa mu v tom pomôcť. Nedržte doma alkohol, zabezpečte, aby sa vyhýbal miestam, kde zvykne piť, ľuďom, s ktorými pije a pomôžte mu vyplniť čas inou aktivitou.
 • Akékoľvek problémy riešte s alkoholikom výlučne v čase, keď je triezvy.
 • Ak má váš blízky vyššie popísané príznaky alkoholového delíria, volajte RZP. Ak viditeľne reaguje na halucinácie, môže byť nebezpečný pre vás aj pre seba.
 • Človeku závislému na alkohole zamedzte prístup k majetku, k peniazom, ku kreditným kartám, nedovoľte mu robiť zásadné rozhodnutia.
 • Ak už váš blízky je v procese odvykacej liečby, podporujte ho. Snažte sa mu nevyčítať problémy z obdobia keď pil a pripravte mu príjemné domáce prostredie.
 • Skúste svojho blízkeho motivovať, aby po vyliečení absolvoval pobyt v resocializačnom zariadení. Zvýšite jeho šance na dlhodobú abstinenciu.
 • Zvyšujte u svojho blízkeho nádej na vyliečenie. Alkoholová závislosť je efektívne liečiteľná kombináciou psychofarmák a dlhodobej odvykacej liečby.
 • Ak má váš blízky samovražedné tendencie alebo o samovražde hovorí, návštevu psychiatra neodkladajte.

Ako sa nesprávať k pacientovi s alkoholovou závislosťou

 • Nehádajte sa s ním, nesnažte sa mu dohovárať ani s ním neriešte zásadné problémy v čase, keď je pod vplyvom alkoholu.
 • Nevystavujte sa zbytočnému nebezpečenstvu tým, že sa budete snažiť alkoholové delírium zvládnuť bez lekárskej pomoci.
 • Ak sa váš blízky snaží prestať piť, nevyčítajte mu problémy z obdobia jeho alkoholizmu. Podpora je z dlhodobého hľadiska efektívnejšia. Je pochopiteľné, že závislý človek vám spôsobil mnohé nepríjemnosti a pravdepodobne vám aj veľakrát ublížil. Teraz však potrebuje vašu pomoc.
 • Nestrácajte nádej. Alkoholizmus je liečiteľný v každej fáze. Dôležitá je motivácia pacienta.
 • Ak váš blízky abstinuje, nevyťahujte pred ním alkohol, nepite pred ním, nedržte v domácnosti alkoholické nápoje, nežiadajte od neho, aby nalieval alkohol návštevám alebo kupoval alkohol na oslavy a iné príležitosti.
 • Nežiadajte od abstinujúceho alkoholika, aby s vami chodil na miesta, kde sa pije alkohol alebo kde v minulosti pil on. Nerobte to najmä vtedy, ak má on sám pochybnosti.