Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Každý deň prináša nové príbehy a nové víťazstvá


Budeme radi ak sa o príbehy podelíte.

Psychozdravie.sk vám zaplatí za rozhovor, ktorý sa uskutoční formou mailovej komunikácie, resp. odpoveďami na vami zadefinovanú tému, formou: otázka a odpoveď – čiže textový rozhovor. Prípadne nám môžete dodať už komplet hotový text. Uverejnenie bude anonymné, mená v texte môžu byť vymyslené, resp. uvádzajú sa len krstné mená, aby sa text nemohol a nedal s nikým stotožniť. Vyhradzujeme si právo text upraviť, v miere pravopisnej a kontextovej, tak aby bol text zrozumiteľný pri zachovaní obsahu. Platba sa uskutoční prevodom ma účet, po odsúhlasení oboch strán. Suma za text sa určí individuálne (bližšie info mailom).

Zverejnením svojho príbehu môžete pomôcť ďalším ľuďom, ktorí prežívajú niečo podobné ako vy. Je dôležité pracovať na „destigmácii“ a informovanosti v tejto oblasti. Nikto nevie poradiť v špecifickom probléme viac ako ten, ktorý si tým už prešiel, alebo prechádza. Nehľadáme univerzálne riešenie vážnych životných problémov, chceme len zdieľať príbehy, ktoré sa už udiali. Zároveň si uvedomujeme, že dnes sa nič nedeje len tak a každého čas má svoju cenu, preto takúto aktivitu oceníme.

Ak vás naša ponuka zaujala napíšte na náš mail:

info@psychozdravie.sk