Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Halucinácie – Bludy

(Vyskúšajte TEST tu)

Názov halucinácia je odvodený z latinského slova „alucinari“, čo znamená „túlať sa v mysli“, teda halucinujúci človek vníma rôzne zvuky, vône, alebo obrazy, ktoré nie sú fyzicky prítomné – teda neexistujú, no pre neho sú veľmi reálne.

Najznámejšie sú halucinácie zrakové, to znamená, že človek vidí niečo, čo v skutočnosti nie je, napríklad rôzne záblesky, svetlá či postavy. No keďže sú halucinácie prejavom poruchy vnímania, o halucináciách hovoríme aj v súvislosti s ostatnými zmyslami, teda objavovať sa môžu halucinácie čuchové, chuťové, hmatové, či sluchové. Okrem týchto základných, rozoznávame aj ďalšie druhy halucinácií, ako orgánové, pohybové intrapsychické, či halucinácie posadnutosti.

Ako sa halucinácie môžu prejavovať?

Môžete:

 • počuť hlasy, akustické halucinácie, kedy môžete počuť zvuky, ako pískanie, zvonenie, určité tóny, alebo pri zložitých halucináciách rôzne hlasy ktoré môžu prikazovať, alebo radiť, prípadne viesť rozhovory.
 • vidieť veci, vizuálne halucinácie, kedy sa objavujú rôzne záblesky, svietiace objekty, iskry, ale aj zložitejšie halucinácie, v podobe zvierat, ľudí či rozprávkových bytostí.
 • cítiť vône, čuchové (olfaktorické) halucinácie, sa zriedkavo vyskytujú pri psychických chorobách, a človek pri nich pociťuje rôzne zápachy či vône prichádzajúce z jeho okolia či z neho samotného.
 • cítiť chute, gustatorické halucinácie, tieto bývajú v podobe nepríjemných pocitov, teda človek pociťuje otrávenú, zvláštnu, nepríjemnú chuť konzumovaného jedla a nápojov.
 • mať hmatové (taktilné) halucinácie, kedy môžete pociťovať rôzne dotyky, mať pocit svrbenia, pichania, pálenia, ohmatávania, lozenie chrobákov a pod.

 

Aké sú príčiny vzniku halucinácií?

Príčin vzniku halucinácií je mnoho, no vo väčšine prípadov sa jedná o nasledujúce:

 • Užitie drog, vrátane alkoholu, marihuany, kokaínu, heroínu a LSD.
 • Vysoká horúčka, prevažne u detí alebo starých ľudí.
 • Fyzické postihnutie – napríklad u nevidiacich, alebo nepočujúcich ľudí. Taktiež pri strate končatiny sa prejavuje tzv. fantómova končatina.
 • Závažné fyzické ochorenie, ako napríklad mozgový nádor, zlyhanie pečene, alebo obličiek, alkoholizmus.
 • Závažné psychické ochorenie, ako napríklad schyzofrénia, pri ktorej viac ako 70% pacientov má zrakové halucinácie, a 60% – 90% počuje hlasy. Jedinci s posttraumatickým stresovým syndrómom pri rôznych zvukoch či vôňach, zažívajú rôzne záblesky obrazov minulosti, tzv. „flashbacky“.
 • Ochorenie nervového systému, ako napríklad Parkinsonova choroba, pri ktorej pacienti vidia veci, ktoré tam nie sú. Pri epilepsii, záchvaty ktoré sú spojené s týmto ochorením môžu vyvolávať halucinácie – záleží na tom, ktorú časť mozgu zasiahnu.

 

Medzi spúšťače halucinácií patrí aj stres, silné emocionálne zaťaženie, užitie drog, i spánková deprivácia.

 

Aká je liečba?

V prípade, že vy alebo vaša blízka osoba, má halucinácie, treba vyhľadať doktora. Ten vás vyšetrí, zistí vašu anamnézu a zdravotnú históriu, zváži jednotlivé symptómy a s najväčšou pravdepodobnosťou vás pošle za špecialistom – buď neurológom alebo psychiatrom, ktorí sa takýmito stavmi zaoberajú. Špecialisti zistia, čo halucinácie spôsobuje, a naordinujú vám vhodnú liečbu, aby sa halucinácie dostali pod kontrolu.