Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Depresia môže číhať na každého z nás…

(Vyskúšajte TEST tu)

Je úplne prirodzené, že občas pociťujeme smútok, beznádej alebo sa cítime sklesnuto, no v prípade, že takéto nálady pretrvávajú viacero po sebe nasledujúcich dní, môže to signalizovať depresiu.

Čo je depresia?

Depresia (označovaná aj ako klinická depresia) predstavuje epizódu smútku, apatie, útlmu, či vnútorného napätia, spoločne s ostatnými symptómami, ktoré pretrvávajú súvisle aspoň dva týždne, a sú natoľko vážne, že človek s týmto ochorením má problém bežne fungovať (vstať z postele, sústrediť sa na prácu, mať chuť sa najesť a pod.).

Dôležité je uvedomiť si, že depresia nie je známkou slabosti, alebo zlej osobnostnej črty. Ide o závažný, a často vyskytujúci sa psychický problém a liečiteľný zdravotný stav medzi verejnosťou.

Symptómy depresie:

Pri depresií sú zaznamenané odlišné mozgové aktivity, ako u zdravého človeka, a symptómy sa prejavujú na viacero úrovniach.

  • Emocionálny stav

Hlavným znakom depresie je smutná nálada, alebo strata záujmu o bežný život. Aktivity, v ktorých človek nachádzal potešenie, stratili pre neho zmysel, a už ho nezaujímajú. Pacienti môžu trpieť pocitom viny, či pocitom bezcennosti, beznádeje a často sa objavujú myšlienky na smrť a samovraždu.

  • Fyzické príznaky

Depresia môže byť spojená aj s fyzickými príznakmi, ako napríklad:

  • únava, znížená energia;
  • nespavosť, včasné ranné prebúdzanie;
  • nadmerný spánok, človek prespí aj celý deň;
  • pretrvávajúce bolesti hlavy, rôzne kŕče, zažívacie problémy, ktoré sa nezlepšia ani po podaní liečby – to znamená že sú psychosomatické.
  • Chuť do jedla

Ďalším výrazným príznakom depresie je zmena v chuti do jedla a na váhe. Niektorí ľudia s depresiou majú zvýšenú chuť do jedľa, zatiaľ čo druhí ju strácajú celkom. To isté platí aj o váhe, niektorí výrazne priberú, iní výrazne schudnú.

  • Každodenný život

Bez vhodnej liečby, môže fyzická a emocionálna turbulencia, spôsobená depresiou vykoľajiť  pracovnú kariéru, záľuby či vzťahy. Pre ľudí s depresiou je často problematické udržiavať pozornosť a robiť rozhodnutia. Odvracajú sa od pôvodne vyhľadávaných aktivít, vrátane sexu. V závažných prípadoch, sa môže depresia stať život ohrozujúca.

  • Samovražedné sklony

Ľudia trpiaci depresiou majú sklony k samovražde viac ako iní ľudia. Treba si všímať znaky, ktoré vás upozornia na hrozbu samovraždy. Medzi tieto znaky patrí rozprávanie o smrti, alebo o zabití sa, vyhrážky ublíženia iným ľudom, alebo prítomné rizikové a/alebo agresívne správanie.

Akékoľvek samovražedné sklony treba brať vážne, a vyhľadať odbornú pomoc.  Nikdy tento stav nepodceňujte a snažte sa danému človeku pomôcť – no v prípade depresie je nevyhnutná odborná liečba – je to choroba, nie „iba zlá nálada“.

 

Koho depresia ohrozuje?

Depresia sa môže prejaviť u kohokoľvek – no odborníci veria, že svoju úlohu v tomto prípade zohráva genetika. V prípade, že váš rodič, alebo súrodenec trpia depresiou, zvyšuje sa riziko, že ňou budete trpieť aj vy. U žien sa depresia vyskytuje častejšie ako u mužov.

Čo depresiu spôsobuje?

Lekári, tak ako pri väčšine psychických ochorení, si nie sú úplne istí, no hlavnou teóriou vzniku depresie je štrukturálna a chemická zmena v mozgu. Mozgové okruhy ktoré regulujú náladu, počas depresie fungujú menej efektívne. Lieky, ktoré sa podávajú na liečbu depresie (antidepresíva), zlepšujú komunikáciu medzi nervovými bunkami, takže tie potom fungujú normálne – ako u zdravých ľudí.

Odborníci sú taktiež presvedčení, že stres – napríklad strata milovanej osoby, síce môže vyvolať depresiu, no človek musí mať pre túto chorobu biologické predispozície – tzn. že musí byť náchylný pre vznik tejto choroby.

Medzi ďalšie spúšťače depresie patria niektoré lieky, alkohol, drogy, hormonálne zmeny, alebo napríklad aj ročné obdobie.

Sezónna depresia

Ak je vaša nálada náchylná na počasie – usmievavá v lete; pochmúrna v zime – môžete trpieť určitou formou depresie zvanej – „Sezónna afektívna porucha“. Nástup tohto druhu depresie sa objavuje koncom jesene až začiatkom zimy, keď sa dĺžka dní začína skracovať. Odborníci tvrdia, že sezónna depresia postihuje 3% až 20% všetkých ľudí s ohľadom na to, v ktorej oblasti sveta žijú.

Popôrodná depresia

Depresívne nálady spojené s narodením dieťaťa sa vyskytuje veľmi často – až u troch zo štyroch nových matiek.  No u niektorých sa prejaví intenzívna temná nálada, ktorá pretrváva, aj keď sa dieťatku darí dobre. Tomuto sa hovorí popôrodná depresia, a symptómy sú rovnaké ako pri klinickej depresii. Dôležitým rozdielom je, že okrem matky je ohrozené aj blaho dieťaťa. Matka s popôrodnou depresiou môže mať ťažkosti užívať si čas strávený so svojim dieťaťom, a má  problémy naviazať s ním vzťah (tzv. bonding).

 

Detská depresia

Ak má vaše dieťa problémy v škole, nevie si dokončiť domáce úlohy, ťažko nadväzuje priateľstvá, nevie sa sústrediť na hru, môže trpieť detskou depresiou. Teenageri sú k depresii náchylnejší, no vyskytuje sa aj u detí na základných školách. Symptómy sú obdobné ako u dospelých, no niektoré deti môžu pôsobiť nahnevane, či prejavovať rizikové správanie. Je komplikované diagnostikovať depresiu u detí, no ak máte nejaké podozrenie, určite sa so svojim potomkom porozprávajte a prípadne sa dohodnite na spoločnej návšteve psychológa, ktorý vás nasmeruje. Nerobte unáhlené závery – situáciu môžete iba zhoršiť.

Diagnostika depresie

Zatiaľ neexistujú žiadne laboratórne testy, ktoré by potvrdili prítomnosť depresie. Na stanovenie presnej diagnózy sa lekári spoliehajú na pacientov opis symptómov. Pri vyšetrení sa vás budú pýtať na váš zdravotný stav a anamnézu – tzn. na históriu chorôb a užívaných liekov; na podrobnosti o vašej nálade, správaní a denných aktivitách. Toto sú kľúčové informácie pre stanovenie presnej diagnózy; pre určenie závažnosti a typu depresie; a pre určenie čo najefektívnejšej liečby.

Liečba psychoterapiou

Niektoré štúdie naznačujú, že rôzne druhy takzvanej rozhovorovej terapie (teda nie liekmi), môžu pôsobiť pozitívne na liečbu ľahkej až stredne ťažkej depresie.  Napríklad; kognitívno behaviorálna terapia (KBT) sa zameriava na zmenu myslenia a správania, ktoré sa podieľajú na depresii. Interpersonálna terapia sa zameriava na určenie vzťahov a ich vplyv na našu náladu. Psychodynamická psychoterapia pomáha ľuďom pochopiť, ako vnútorné nevyriešené konflikty a podvedome emócie ovplyvňujú ich správanie a náladu. Niektorým pacientom stačí niekoľko mesiacov terapie, aby sa cítili dobre ako predtým, niektorí potrebujú dlhotrvajúcu terapiu, či kombináciu s liekmi. U každého je to individuálne.

Lieky pri depresii

Pri liečbe depresie sa používajú lieky zvané antidepresíva, ktoré ovplyvňujú hladinu mozgových chemikálií – serotonínu a noradrenalínu v tele. Existuje množstvo kombinácií liekov, a účinok sa dostavuje do niekoľkých týždňov.  Ak nezaberú prvé lieky, skúšajú sa iné. Veľmi účinná sa ukazuje kombinácia psychoterapie a liekov.

Fyzickou aktivitou proti depresii

Štúdie ukazujú že cvičenie sa javí ako celkom účinná zbraň proti ľahkej až stredne ťažkej depresii. Keďže fyzická aktivita uvoľňuje endorfíny – hormón šťastia, pomáha vám nielen zlepšiť náladu, ale pravidelné cvičenie posilní vaše sebavedomie, uľahčuje spánok, zmierňuje stres a poskytne vám energiu na celý deň. Vyberte si akýkoľvek druh ľahkej aktivity od plávania až po domáce práce, niečo, z čoho máte radosť a vykonávajte to 20 – 30 minúť, 4 až 5 krát do týždňa.

Fototerapia – Terapia svetlom

Tento druh terapie sa využíva nielen pri sezónnej depresii, ale ukazuje sa účinná aj pri ostatných druhoch depresie. Terapia spočíva v sedení každý deň po predpísaný čas pri špeciálnom svetelnom boxe, ktorý produkuje jasné alebo tlmené svetlo.  (viac o terapii svetlom…. )

Domáci miláčik  

Hravé domáce zvieratá ako psy, mačky či papagáje nie sú síce náhradou za lieky a psychoterapiu, no niektoré výskumy dokazujú, že domáce zvieratá môžu zmierniť príznaky ľahkej a strednej depresie. Zvieratá dávajú nepodmienenú lásku, zmierňujú samotu, a dávajú do života zmysel, zlepšujú spánok a celkovo prospievajú zdraviu.

Podpora okolia

Dvom ide všetko ľahšie… a pravdou je, že osamelosť ide ruka v ruke s depresiou, takže mať okolo seba ľudí, v ktorých spoločnosti sa cítite dobre je pre úspešnú liečbu tohto ochorenia veľmi dôležitá. Skúste vyhľadať online podporné skupiny, stretávajte sa častejšie so svojou rodinou a priateľmi, zapíšte sa do nejakého krúžku.

Transkraniálna magnetická stimulácia

Komplikovaný názov, no jedna z nových liečebných metód liečby stavov ťažkej depresie a iných psychických a neurologických porúch. Jedná sa o ovplyvňovanie mozgovej činnosti elektromagnetickým impulzom, ktorý sa k povrchu mozgu bezbolestne dostáva prostredníctvom cievky prikladanej k hlave. (Viac o tejto metóde sa dozviete v článku o TMS.)

Hlavne nestrácať nádej

Počas depresie sa síce môžete cítiť beznádejne a bezmocne, no netreba zabúdať na to, že tento stav je dočasný a úspešne liečiteľný – liekmi, psychoterapiou, alebo inými prostriedkami.