Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Čo je psychické ochorenie?

Hlavne to nie je žiadny strašiak, či niečo, za čo by sme sa mali hanbiť. Je to ochorenie ako každé iné, no v tomto prípade namiesto nášho fyzického tela je zasiahnuté naše psychické zdravie.

Môže sa jednať o rôzne ochorenia či stavy, ktoré majú vplyv na to, ako rozmýšľame, konáme, čo cítime, či ako reagujeme na ľudí a prostredie okolo nás.

Možno by ste to nepovedali, no choroby psychického zdravia sa objavujú častejšie ako rakovina, diabetes či ochorenia srdca, a postihujú ľudí rôzneho veku, vzdelania, zamestnania, či kultúrneho prostredia, bez rozdielu.

Symptómy sa rôznia, u každého je to inak, niekto môže pociťovať ľahké príznaky, a u niekoho sa prejavujú v závažnejšej forme. Vo väčšine prípadov býva ťažké vykonávať bežné denné aktivity, no so správnou diagnostikou a liečbou je možné viesť plnohodnotný život.

Čo je príčinou?

Pravdupovediac, presná príčina vzniku väčšiny psychických ochorení nie je známa. Môže sa jednať o kombináciu rôznych faktorov, ako napríklad genetika, biológia, životná skúsenosť,  či životný štýl. Mnoho psychických ochorení je dedičných, ale to neznamená, že ak vaša matka či otec trpeli nejakým psychickým ochorením, že sa prejaví aj u vás.

Niektoré psychické stavy ovplyvňujú mozgové okruhy, ktoré sa využívajú pri myslení, správaní, alebo pri určovaní nálady. Napríklad môžete mať prílišnú, či žiadnu aktivitu konkrétnych mozgových chemických látok, tzv. neurotransmiterov, v nejakej časti mozgu v rámci určitého okruhu, čo môže mať vplyv napríklad na vaše správanie, alebo náladu.

Sú známe aj psychické ochorenia či stavy, ktorých vznik bol podmienený prežitím nejakej psychologickej traumy v detstve či v mladom veku. Patria sem:

 • vážne emocionálne, fyzické či sexuálne zneužívanie,
 • strata blízkej osoby v ranom veku (napr. smrť rodiča),
 • fyzické či mentálne zanedbávanie.

Hlavné zdroje stresu, ako napríklad smrť, rozvod, problémy v rodine, strata zamestnania, problémy v škole, či  zneužívanie drog, môžu u niektorých ľudí spustiť či zhoršiť určité psychické ochorenia. Ale, nie u každého, kto prežije traumatickú udalosť, sa psychické ochorenie objaví. Je to veľmi individuálne.

Je normálne, občas pociťovať veľký žiaľ, hnev a iné negatívne emócie, no pri psychických poruchách je to inak.

Symptómy:

Existuje množstvo psychických ochorení a príznaky sa líšia. Medzi niektoré bežné symptómy patria:

 • problémy s myslením (napríklad zmätenosť, podozrievavosť, neopodstatnený hnev, či smútok),
 • striedanie nálad,
 • tajnostkárstvo,
 • problémy so vzťahmi,
 • halucinácie,
 • zneužívanie alkoholu a drog,
 • pocit beznádeje, nezáujem o veci, z ktorých mali predtým radosť,
 • myšlienky na samovraždu, či na ublíženie sebe, alebo ostatným,
 • problémy so spánkom (málo, priveľa).

Ak máte niektoré z týchto symptómov, porozprávajte sa so svojím ošetrujúcim lekárom, alebo psychológom či poradcom, aby ste zistili, čo sa vám deje a ako sa vám dá pomôcť. Nezabúdajte, že nie je hanbou požiadať o pomoc keď sa jedná o psychické zdravie.

Aká je liečba?

Liečba samozrejme závisí od daného ochorenia a závažnosti stavu. Vo väčšine prípadov sa jedná o jednu, či o kombináciu nasledovných:

 • farmaká – lieky, ktoré vám môže predpísať iba odborník, a to psychiater. Nimi sa dajú úspešne liečiť mnohé symptómy, ako depresia, úzkosť (anxieta) či rôzne psychózy,
 • psychoterapia – je mnoho druhov a prístupov, môže byť individuálna, to znamená len vy a terapeut, alebo je možné navštevovať skupinové stretnutia, kde sa pracuje s viacerými ľudmi naraz,
 • zmena životného štýlu – v niektorých prípadoch pomáha zmena návykov – napríklad pri ľahkej depresií môže pomôcť fyzická aktivita.

Veľmi prínosnými sa ukazujú kreatívne terapie, ako arte terapia, či muzikoterapia, meditácie, či terapie stimulujúce mozog magnetmi alebo elektrickým prúdom.

Podstatné je zavčas vyhľadať odbornú pomoc pri akomkoľvek vašom podozrení že „niečo nie je v poriadku“. Pri včasnej diagnostike a správnej liečbe je možné sa úplne uzdraviť, prípadne zmierniť prítomné symptómy.  Vyskúšajte test tu.