Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Deti a koncentrácia

Ak máte doma dieťa, viete, že deti sú prirodzene hravé a zvedavé, a chcú vyskúšať všetko, práve tu, a teraz. Zvedavé dieťa je zdravé dieťa, no niekedy je potrebné, aby svoju pozornosť skoncentrovalo na jedinú činnosť, napríklad na vypracovanie domácich úloh.
Dôvod, prečo sa dieťa nevie na všetko plne sústrediť, býva zväčša jednoduchý. Deti vnímajú svet okolo seba inak ako my dospelí, preto ak dostanú úlohu, ktorá nie je zábavná, znudia sa a prepínajú svoju pozornosť k aktivite, ktorá je viac zaujímavá – na rozdiel od nás, dospelých, kedy úlohu musíme jednoducho dokončiť, či nás to baví alebo nie.

Čo môžete urobiť pre svoje dieťa vy, aby ste mu pomohli zlepšiť a zvýšiť schopnosť koncentrácie?

1. Hrajte hry zamerané na pozornosť.

Keďže sa deti učia ľahšie pri hre, skúste ich zaujať. Vypnite telefóny, tablety, počítače a nechajte dieťa hrať sa s bežnými hračkami primeranými jeho veku, ktoré podporujú pozornosť a koncentráciu. Hry na podporu myslenia vyžadujú koncentráciu, myslenie, plánovanie a pamäť, napríklad puzzle, kartové hry, kvarteto, pexeso. Veľmi prospešné sú hry vyžadujúce súvislosti, teda dávanie do poradia podľa rôznych kritérií. Efektívne sú aj hry na sochy, kedy dieťa musí vydržať v jednej polohe bez pohnutia.

2. Pokojné pracovné prostredie.

Každé dieťa je iné, a lepšie pracuje pri iných podnetoch. Najprv je dôležité zistiť, čo obľubuje vaše dieťa, či preferuje tlmené svetlo alebo výrazné farby, či na neho pôsobí pokojná hudba alebo preferuje ticho. Dokonca také akvárium s rybkami dokáže u niektorých detí zázraky. Určite nie je vhodné, aby dieťa malo v izbe televízor, iPad, mobil, tablet, laptop apod. Ak ich potrebuje použiť na štúdium, uistite sa, že sa používa len na tento zámer. Zabezpečte, aby malo vaše dieťa po ruke všetko čo pre štúdium/učenie/kreslenie potrebuje, ako napríklad papier, ceruzky, farbičky, gumu, pero, zošiť, knihu apod. Predchádzate tým zmene pozornosti na hľadanie potrebných vecí, či prechodu z jednej izby do druhej, a máte väčší časový prehľad o tom, ako dlho sa dieťa práci venuje.

3. Zdravá strava.

Ak má dieťa kvalitnú, vyváženú stravu, bude podávať aj lepšie výkony. Nedávajte mu polotovary, fastfood, kofeín a príliš veľa cukru – všetky tieto zložky majú negatívny vplyv na koncentráciu.

4. Režim.

Ak si s dieťaťom spolu vytvoríte jasné pravidlá a režim, dieťa sa vie lepšie v živote orientovať. Vie čo má robiť, čo ho čaká, kedy sa môže hrať a kedy sa treba učiť, kedy ísť spať – má nad svojím životom určitú kontrolu a istotu. Nezabúdajte do režimu zarátať aj prestávky na odpočinok, či krátky spánok, ktorý môže zvýšiť aktivitu a aj koncentráciu.

5. Rozdelenie úloh.

Pre deti je jednoduchšie vykonávať menšie úlohy. Napríklad rozdeliť učivo na paragrafy, menšie úseky, strany, pri upratovaní napríklad na jednu poličku – dieťaťu to pomáha vidieť úspech pri dokončení a má so seba lepší pocit.

6. Porozumenie technike učenia.

Každé dieťa spracováva informácie inak. Niektoré deti, sa budú lepšie sústrediť, ak si informácie prečítajú a následne si ich zapíšu. Môžete používať kartičky, kreslenie, maľovanie. Niektoré deti si radi informácie nahlas prečítajú, čo im pomôže si ich jednoduchšie zapamätať. A niektoré deti potrebujú na to čo študujú praktické prevedenie – napríklad vyrobiť si sústavu planét, alebo ukážka prostredníctvom rôznych aplikácií. Čím skôr prídete na to, ktorá technika je vášmu dieťaťu najbližšia, tým bude učenie pre vás aj pre vaše dieťa jednoduchšie.

7. Príprava na ďalšiu úlohu.

Ak je dieťa zaneprázdnené obľúbenou činnosťou, povedzte mu, aká úloha ho čaká ďalej, ale dajte mu niekoľko minút na spracovanie a prípravu. Napríklad, ak sa práve naháňa vonku so psom, oznámte mu, že o 20 minút si bude musieť začať robiť domáce úlohy. Uľahčí mu to prechod z jednej činnosti na druhú.

8. Efektivita.

Niektoré deti sú plné energie ráno, niektoré až večer. Využívajte ich energiu efektívne – keď jej majú najviac, robte najťažšie úlohy, a pomaly poľavujte.

9. Skontrolujte zrak a sluch.

Môže sa stať, že sa zjavným zlým sústredením sa môže skrývať krátkozrakosť, prípadne iné problémy so zrakom, alebo sluchom. Dieťa sa aj snaží sústrediť v škole, no napríklad nevidí na tabuľu, čo môže učiteľ vyhodnotiť ako nesústredenosť. Nepodceňujte to, a v prípade, že sa vám zdá, že vaše dieťa má problém s udržaním pozornosti, či učením, navrhnite kontrolu zraku a sluchu.

10. Buďte pozitívni.

Je dôležité, aby vaše dieťa vyrastalo v psychickej a fyzickej pohode. Zamedzte akýmkoľvek konfliktom, či hádkam v prítomnosti svojho dieťaťa. Každé dieťa reaguje veľmi citlivo na svojich rodičov, ak je svedkom ich hádky, zvýšeného hlasu či nadávok, bude ho to veľmi trápiť, a bude si predstavovať rôzne možné hororové scenáre.. Ak sa vám aj stane, že sa pred dieťaťom hádate, vysvetlite mu to, čo sa stalo, dajte mu priestor na jeho otázky, aby si to vedelo ujasniť. A samozrejme, uistite ho že ho máte radi a v žiadnom prípade za vašu hádku nemôže.

11. Venujte sa svojmu dieťaťu.

Aspoň 1x denne si nájdite chvíľu (aspoň 15 minút), keď sa budete svojmu dieťaťu venovať na 100% – aj mysľou. Prečítajte si rozprávku, zahrajte sa hru, nakreslite si čarovný hrad, choďte do parku s loptou, na bicykel apod. Vypnite si svoj telefón, počítač, televízor, a venujte svojmu dieťaťu plnú pozornosť.

12. Športujte.

Ak má vaše dieťa extra energiu, skúste ho zapojiť do športových aktivít – plávanie, karate, hokej, tanec, čokoľvek čo by ho bavilo. Ak nadbytočnú energiu vybije športom, bude sa vedieť ľahšie sústrediť v situáciách, kedy je potrebné sedieť a pracovať. Platí, že dieťa si musí vybrať samo, nenúťte ho do aktivity, ktorá sa mu nepáči.

13. Odmeny.

Nezabúdajte svoje dieťa pochváliť za vykonanú prácu, dovoliť mu nejakú činnosť ktorú má rado, napríklad si prečítať obľúbený komiks, zahrať sa so psom, pomôcť pri nákupe. Nemusí sa jednať iba o úplatok čokoládou alebo hračkami.

14. Hlboké dýchanie a relaxácia.

Riadená imaginácia, hlboké dýchanie a relaxácia dokážu pomôcť so sústredením sa. Môžete navodiť dieťaťu stav, že je v triede a má sa sústrediť. A ono vám popíše všetko čo vidí, čo mu bráni v sústredení sa, prečo nevie dávať pozor. Potom sa spolu môžete pustiť do riešenia, čo by dieťaťu pomohlo, aby sa lepšie vedelo sústrediť. Tým že si to predstaví, bude vedieť lepšie reagovať napríklad na ozajstnej vyučovacej hodine. Môžete vyskúšať aj riadenú meditáciu, kedy sa dieťa sústredí iba na svoje dýchanie, alebo techniky ako autogénny tréning či svalová relaxácia, ktoré sú veľmi účinné pri podpore pozornosti a sústredenosti.

Tak ako všetky zručnosti, aj koncentrácia sa dá osvojiť a zlepšiť. Treba byť vytrvalý, a dodržiavať určité pravidlá a spôsoby, ako dieťaťu so sústredením pomôcť. Tieto triky vám nielenže pomôžu zlepšiť pozornosť u vášho dieťaťa, ale taktiež vám pomôžu posilniť váš vzájomný vzťah založený na rešpektovaní. A možno, predtým, ako bude vaše dieťa diagnostikované rôznymi poruchami pozornosti, vyskúšajte tieto typy, spolupracujte so svojim dieťaťom, pýtajte sa ho, čo by potrebovalo, aby sa vedelo lepšie sústrediť, a ako by to chcelo, ako mu to uľahčiť. Pri vzájomnej dohode dosiahnete viac.