Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Čo sa deje pri relapse mentálneho ochorenia?

Ľudia s vážnym psychickým ochorením mávajú dobré obdobia, kedy sú symptómy ich ochorenia pod kontrolou a cítia sa dobre. No stáva sa aj, že pri prežívaní výraznejšej stresovej, či záťažovej situácie, sa tieto symptómy zhoršia a vrátia sa predošlé prejavy daného ochorenia, vtedy hovoríme o tzv. relapse.

Otestujte sa TU.

Vo vážnejších prípadoch, môže takýto relaps viesť k hospitalizácií, či k iným vážnejším následkom.  Jedným z najčastejších príčin relapsu, býva vysadenie pravidelného užívania predpísaných liekov, no k relapsu môže dôjsť aj keď človek svoje lieky užíva podľa určenia lekára.

Je dôležité naučiť sa a rozvíjať svoje schopnosti a vyrovnávajúce sa stratégie (coping) s každodennými výzvami života s vážnym psychickým ochorením.

Čo môže byť spúšťačom relapsu? 

Niektoré situácie, alebo správanie môžu viesť k relapsu – tieto sa nazývajú spúšťače. Ak sa naučíte rozpoznávať svoje spúšťače, teda aké situácie alebo správanie vám nerobí dobre, dokážete tak znížiť riziko relapsu. Spúšťače sú pre každého iné, patria sem napríklad:

 • Vysadenie predpísaných liekov, prípadne ich neužívanie podľa predpisu.
 • Užívanie alkoholu a drog.
 • Stres a nadmerné psychické zaťaženie.
 • Vzťahové konflikty.
 • Vážne ochorenie, alebo smrť blízkej osoby.

Varovné signály relapsu 

V niektorých prípadoch, dôjde k relapsu náhle, no vo väčšine prípadov sa jedná o postupné zhoršovanie stavu. Príznaky môžu byť zo začiatku nepatrné, ťažko rozpoznateľné, a iné môžu byť viac zjavné. Ak sa naučíte rozpoznať varovné signály, budete vedieť včas vyhľadať odbornú pomoc, a vyhnete sa tak plnému prejaveniu svojho ochorenia.

Príznaky na ktoré sa zamerať:

 • Nespavosť, alebo prehnané spanie.
 • Užívanie liekov nepravidelne, alebo vôbec.
 • Pocity tenzie, nervozity, nepriateľstva.
 • Sociálna utiahnutosť, izolácia.
 • Zanedbávanie osobnej hygieny.
 • Zvýšené pocity paranoje, halucinácie, počutie hlasov.
 • Nezrozumiteľná reč, nedávajúca zmysel.
 • Nereálne presvedčenia, dezilúzie (viera, že ľudia sú proti mne, viera v svoje nadľudské schopnosti apod.)
 • Zvýšené rizikové správanie (nadmerné míňanie peňazí, užívanie drog, nechránený sex na jednu noc apod.)

V prípade, že na sebe pozorujete niektoré s varovných signálov, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.

Ako znížiť vznik relapsu, prípadne ako ho zvládnuť?

 • Sociálna podporná skupina (priatelia, rodina, terapeutická skupina).
 • Vzdelávanie sa o svojom stave a o príznakoch choroby.
 • Účasť na podporných skupinách a terapiách.
 • Nastavenie na vhodnú liečbu, ktorá je pre vás najlepšia.
 • Pravidelné užívanie predpísaných liekov.
 • Naučiť sa zvládať stres.