Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Čo je porucha osobnosti?

(Vyskúšajte TEST tu)  Psychické ochorenie zasahuje väčšinu nášho života, ovplyvňuje naše psychické zdravie, podieľa sa na kvalite našich sociálnych vzťahov, ovplyvňuje naše myšlienky, naše emócie, pocity a to, ako reagujeme. Porucha osobnosti sa môže prejaviť v ťažšej adaptácií na životné zmeny, či impulzívnym alebo podozrievavým správaním. Druhým ľuďom môžeme ubližovať, svojimi slovami alebo konaním, čo nám môže komplikovať naše sociálne vzťahy s rodinou a priateľmi. Zvláštne, či podivné správanie nám môže robiť problémy v práci, a celkovo znepríjemňovať náš život. A aj pri všetkých príznakoch, vo väčšine prípadov si ani neuvedomujeme, že vlastne sme chorí, a trpíme poruchou osobnosti.

Paranoidná porucha osobnosti

S týmto ochorením, máte stále pocit, že ostatní ľudia sa vás snažia využiť, aj keď na to nie je žiadny logický dôvod. Môžete pociťovať hnev, keď sa vás niekto vypytuje na rôzne veci, alebo nechcete nikomu nič o sebe hovoriť, pretože máte pocit, že to môže byť použité proti vám. Tieto príznaky majú za následok, že máte problémy veriť ľuďom a vytvoriť si zdravé medziľudské vzťahy.

Schizoidná porucha osobnosti

Tento stav vám môže sťažiť vyjadriť vaše emócie. Ak na vás niekto kričí, alebo vás chváli, prejavujete skoro žiadne, alebo žiadne emócie, za čo vás môžu označovať za „chladnú osobu“. Problematické sa javí aj prežívanie radosti a rozkoše, nejavíte žiadny záujem o sexuálne aktivity. Vášmu okoliu môžete pripadať tak, že nemáte žiadne ambície a ciele.

Schizotypálna porucha

Môžete žiť v zvláštnom presvedčení – napríklad, že dokážete čítať druhým ľuďom myšlienky, a váš zovňajšok môže pôsobiť nezvyčajne, neupravene. Nereagujete na javy, pri ktorým bežný ľudia reagujú emocionálne, a často spochybňujete, či podozrievate zámery ostatných ľudí. Ľudia často nevedia, ako reagovať na vašu nejasnú a nesúvislú reč. Ak nie ste v kruhu svojej najbližšej rodiny, okolo ostatných ľudí sa cítite úzkostne, preferujete samotu.

Antisociálna porucha osobnosti

Jedným z príznakov je, že sa snažíte druhých nahnevať, prekabátiť ich, alebo sa k nim zámerne správať zle, a to len preto, aby ste dosiahli to, čo chcete. Nezaujíma vás, či je to zlé alebo dobré. Sledujete len svoje ciele. Môžete klamať, byť bezohľadní, správať sa násilne, či konať ilegálnej. Ak niekoho raníte, väčšinou nepociťujete žiadnu vinu. Zneužívanie drog a alkoholu býva u vás veľmi častým problémom. Udržať si stálu prácu nie je pre vás jednoduché.

Hraničná porucha osobnosti

Pociťujete silné emócie hnevu, smútku a úzkosti, ktoré sa zrazu zmenia. Dokážete sa náruživo naviazať na osobu, o ktorej si myslíte, že s vami už nechce udržiavať kontakt. Pohybujete sa medzi extrémami, v jeden deň je všetko a všetci super a vzápätí sú neznesiteľní. Konáte impulzívne – znežívate drogy, bezohľadne riadite auto, praktikujete nechránený sex. Neviete kto vlastne ste.

Histriónska porucha osobnosti

Vaša potreba byť stredobodom pozornosti je silnejšia ako akákoľvek iná potreba.  Pravdepodobne máte veľmi dobré sociálne zručnosti, no využívate ich iba na upútanie pozornosti na seba. Ste veľmi zameraní na to, ako vyzeráte, a obliekate sa vyzývavo, aby ste pritiahli pohľady ostatných ľudí, a to aj v nevhodných situáciách. Môžete sa správať, ako keby ste boli na javisku, s prehnanými premenlivými emóciami a rýchlou rečou.

Narcistická porucha osobnosti  

V očiach druhých ľudí chcete vyzerať vždy dobre, a aj v prípade, že musíte niekomu ublížiť, či ignorovať ostatných. Často sa chvastáte, alebo predstierate, že ste niekým, kým v skutočnosti nie ste. Ak chce niekto niečo povedať, ľudí prerušujete, pretože si myslíte, že vy ste dôležitejší. Nahneváte sa, ak sa vám nedostane pozornosti, ktorú si vyžadujete. Vnútri sa cítite neisto, ste precitlivení na akúkoľvek kritiku. Ak z vás niekto urobí menej ako perfektného človeka, urazíte sa, ste náladoví a depresívni.

Vyhýbavá porucha osobnosti

Nikto z nás nechce vyzerať hlúpo, no v prípade tejto poruchy, človek radšej ostane sám, ako by mal riskovať, že ho môže niekto odmietnuť, či bude vyzerať zle pred ostatnými. Problémy väčšinou nafukujete, bojíte sa vyskúšať nové veci, a seba vidíte ako neatraktívnu osobu. Obávate sa nadväzovať nové kontakty s ľuďmi a necítite sa veľmi pohodlne vo veľkých skupinách.

Obsesívno kompulzívna porucha osobnosti

Podstatou ochorenia je nutkavá potreba kontrolovať ľudí, činnosti a situácie. Vaša pozornosť pravidlám, detailom a poriadku je extrémna. Je pre vás ťažké relaxovať, pretože máte pocit, že všetko musíte urobiť vy sám/sama. Ostatných ľudí súdite veľmi tvrdo. Takáto porucha osobnosti nie je rovnaká ako obsesívno kompulzívna porucha – kedy vzorec nezmyselných myšlienok môže vyústiť k opakovanému opakovaniu určitej činnosti – ako neustálemu si umývaniu rúk.

Závislá porucha osobnosti

Môžete pociťovať prehnanú citlivosť, pretože ste odlúčení od ľudí s ktorými ste si blízky. Pocit, že vás môžu navždy opustiť vo vás vyvoláva úzkosť a vážny strach. Nemáte dostatok sebavedomia a neradi skúšate nové veci. Dokonca aj každé jedno rozhodnutie vám môže spôsobovať problém, pretože máte pocit, že najprv potrebujete súhlas od ostatných. V prípade, že ukončíte romantický vzťah, hneď začnete nový. Veľakrát sa necháte aj zneužívať, len aby vás partner neopustil.

Mám poruchu osobnosti?

Je pravdepodobné, že v prípade, že trpíte poruchou osobnosti, o nej ani neviete. Vaše zvláštne správanie vám príde úplne v poriadku. Porucha osobnosti vám môže byť diagnostikovaná náhodne, napríklad pri liečení sa na niečo iné – napríklad kvôli depresii, alebo úzkosti, prípadne ak vám niekto nadnesie, že máte podobné príznaky. Keďže ľudia s poruchou osobnosti dokážu celkom dobre fungovať – aj keď môžu mať problémy s vytváraním a udržiavaním vzťahov – mnoho z nich nevyhľadá odborníka, ktorý by im mohol pomôcť.

Diagnostika

Doktori sa vás budú pýtať rôzne otázky, aby zistili, ktoré časti osobnosti vám spôsobujú dané problémy. Skontrolujú vám ako dobre zvládate svoje impulzy, zistia, či váš obraz o sebe samom odráža realitu a urobia vám ďalšie psychologické testy. Môžete na sebe pozorovať niektoré symptómy, no to neznamená, že poruchou osobnosti aj trpíte.  Iba profesionál vám na istotu dokáže povedať, či ju máte alebo nie.

Liečba

Prejavy poruchy môžu byť intenzívne, nepretržité, ovplyvňujú väčšinu vášho osobného života, a bývajú náročné na zvládnutie. No netreba zúfať či pociťovať hanbu. Dôležité je vyhľadať pomoc odborníka, ktorý vám určí správnu liečbu, aby vám bolo lepšie. Najbežnejším spôsobom liečby býva psychoterapia, kde sa rozprávate s terapeutom, ktorý vám pomôže vidieť – a zmeniť – vzorce myslenia a správania sa, ktoré vám spôsobujú problémy. Terapia vám môže dopomôcť k uvoľňovaní stresu a k jednoduchšej komunikácií s ostatnými ľuďmi.

A čo lieky?

Neexistujú lieky, ktoré by vyliečili poruchu osobnosti, no v niektorých prípadoch dokážu zmierniť, či odstrániť symptómy týchto ochorení. Ak je to potrebné, doktor vám môže predpísať napríklad antidepresíva, stabilizátori nálady, antipsychotiká, lieky proti úzkosti.