Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ako sa brániť manipulácii

Manipuláciou označujeme snahu cielene ovládať myslenie či správanie inej osoby. Využíva citové vydieranie, apelovanie na morálku a hodnoty, zahmlievanie informácií, nátlak, sabotovanie rozhovoru a iné manipulatívne techniky. V kontakte s manipulátorom preberáme jeho stanoviská a argumenty hoci jasne cítime, že konáme proti svojej vôli a záujmom. Teda v prípade, ak sa nedokážeme manipulácii cielene brániť.

 

Vyskúšajte test poruchy osobnosti TU.

 

Ako reagovať na manipuláciu

Naučiť sa reagovať na manipuláciu nie je jednoduché z niekoľkých dôvodov:

 • V bežnom kontakte väčšina z nás manipuláciu neočakáva. Máme tendenciu naivne predpokladať, že komunikačný partner k nám pristupuje so zámerom konštruktívne komunikovať. Ak teda nie sme paranoidní a podozrievaví.
 • Manipuláciu je veľmi ťažké rozpoznať. Skrýva sa medzi riadkami, niekedy v nepriamych vyjadreniach, slovách a gestách. Naučiť sa rozpoznávať manipuláciu si vyžaduje vedomosti a tréning.
 • Ak by sa vám aj podarilo manipuláciu identifikovať, môže byť náročné zistiť, kam manipulátor smeruje, čo je jeho cieľom. Z tohto pohľadu je ľahšie reagovať na manipuláciu u ľudí, ktorých poznáme alebo ktorých zámery vieme predpokladať.
 • Odvrátiť útok manipulátora je veľmi ťažké. Niekedy jasne cítime, že nás niekto manipuluje, dokonca vieme, čo chce svojím správaním dosiahnuť a napriek tomu sa nedokážeme brániť. Vyžaduje si to komunikačnú zručnosť a znalosť niekoľkých kontramanipulatívnych techník.

Základný postup efektívnej kontramanipulatívnej reakcie:

 1. Rozpoznať manipuláciu a techniku manipulátora:V prvom kroku by sme mali odhaliť, že sa nás niekto snaží manipulovať a aj spôsob, akým to robí.
 2. Identifikovať ciele a stratégie manipulátora: Následne je dôležité pokúsiť sa zistiť, čo manipulátor svojim snažením sleduje, kam sa nás snaží dostať.
 3. Použiť férovú odvetu: Nakoniec je efektívne zareagovať férovým, ideálne asertívnym spôsobom. Neuchýliť sa k protiútoku manipuláciou.

Základné princípy reagovania na manipuláciu:

 • Zachovajte pokoj: Zistenie, že sa nás niekto snaží manipulovať zvyčajne vyvolá pomerne silnú záplavu emócií. Najmä ak ide o blízkeho človeka. Tie sú však v rámci snahy odvrátiť manipulatívny pokus kontraproduktívne. Udržte si emočný odstup a snažte sa byť nad vecou.
 • Zostaňte féroví: Ak s vami niekto manipuluje, môžete mať tendenciu brániť sa rovnakým spôsobom. Nerobte to. Ide o podvedomú obrannú reakciu, ktorá je prirodzená, ale nie je taká efektívna ako férové asertívne jednanie.
 • Nezľaknite sa: Ďalšou častou obranou pri manipulácii je ústup. Manipulátor takýmto spôsobom spravidla dosiahne svoje, pretože ten druhý sa zľakne a v záujme zachovania vzťahu ustúpi.
 • Nestrácajte zo zreteľa cieľ: Stanovte si vecný cieľ komunikácie s manipulátorom – to, čo chcete v rozhovore dosiahnuť – a toho sa držte. Buďte dostatočne vytrvalý a nevzdávajte sa.
 • Buďte efektívni: Nesnažte sa za každú cenu vyhrať nad manipulátorom. Zvážte, či nie je v niektorých smeroch jeho manipulácia výhodná aj pre vás a ak áno, skúste sa s ním dohodnúť alebo sa v niektorých ohľadoch jednoducho nechajte zmanipulovať. Buďte v tomto rozumný. Vy predsa nepotrebujete osobné víťazstvo, ale efektívne riešenie.

Ako rozpoznať manipuláciu

Manipulatívne správanie má svoje typické znaky. Naučte sa ich rozpoznať, aby ste mohli útok manipulátora včas a efektívne odvrátiť.

Znaky správania manipulátora:

 • nepočúva, čo hovoríte
 • hovorí hlasnejšie alebo tichšie ako ostatní
 • drží sa v úzadí alebo sa výrazne presadzuje
 • hľadá si miesto/ pozíciu, na ktorom bude stredobodom pozornosti alebo bude mať prevahu (za vrchom stola, odmieta si sadnúť, sadne si do najväčšieho kresla)
 • jeho správanie je prehnane priateľské, vtieravé
 • používa výhražné gestá – napr. mierenie prstom
 • vyjadruje sa nejednoznačne
 • neposkytuje úplné informácie
 • vyhýba sa odpovediam na položené otázky
 • vyjadruje sa neúplnými vetami
 • vytvára časovú tieseň
 • vytvára emocionálny nátlak (plače, kričí) alebo sa snaží vyvolať emócie
 • dohody nedodržiava alebo ich interpretuje po svojom
 • snaží sa ostatných poštvať proti sebe
 • intriguje
 • využíva osobné útoky
 • apeluje na svedomie
 • odmieta vysvetlenia

Techniky obrany voči manipulácii

Komunikovať možno štyrmi spôsobmi:

 • agresívne,
 • pasívne,
 • manipulatívne a
 • asertívne.

Každý z nás využíva jednotlivé spôsoby komunikácie v rôznej miere, tak ako mu je to vlastné a v závislosti od situácie. Ak hovoríme o manipulácii, najefektívnejším spôsobom obrany je jednoznačne asertivita.

Asertívne komunikačné techniky nie sú ani agresívne, ani pasívne. Predpokladajú zachovanie dôstojnosti oboch komunikačných partnerov pri sledovaní konštruktívneho cieľa.

 • Technika pokazenej gramofónovej platne

Princíp tejto techniky je veľmi jednoduchý: opakovať svoju požiadavku dookola bez nátlaku, vrastajúcej agresivity, strachu či úzkosti ako pokazená gramofónová platňa. Nepoužívame argumenty, nereagujeme na kritiku, útoky či otázky, len opakujeme. Technika umožňuje ignorovať manipulatívne pasce a trvať na svojom.

Príklad:

– Pracujem tu už 10 rokov a som hodnotený ako jeden z najlepších zamestnancov. Požadujem preto zvýšenie platu o 15%.

– To by chcel každý. Teraz na to nemáme peniaze.

– Požadujem zvýšenie platu o 15% od nasledujúceho mesiaca.

– Povedal som vám, že firma teraz na to nemá peniaze. Ako sa na to budú pozerať ostatní zamestnanci? Myslíte, že oni by si nezaslúžili viac?

– – Požadujem zvýšenie platu o 15% od nasledujúceho mesiaca.

– Vy ste hluchý? Nepočuli ste, že na to nemáme? Dám vám nanajvýš 5% navrch. Inak by som to musel zobrať iným.

– – Požadujem zvýšenie platu o 15% od nasledujúceho mesiaca.

– Vám nebude ľúto, keď tých 15% vezmem niektorému z vašich kolegov?

– Požadujem zvýšenie platu o 15% od nasledujúceho mesiaca.

 

 • Technika otvorených dverí

Ide o techniku, ktorá je veľmi účinná pri prijímaní kritiky. Ak na vás niekto cielene útočí a kritizuje vás, či už oprávnene alebo nie, argumenty či výhovorky väčšinou nemajú zmysel. Každá snaha o obranu či protiútok len pridáva vodu na mlyn. Efektívne je vtedy nájsť na tvrdení protistrany pravdivú informáciu a uznať ju. Pokojne a rozvážne. Pripravíte tak útočníka o energiu potrebnú na rozprúdenie konfliktu.

Príklad:

 • Ako si mohol doma nechať taký strašný neporiadok? To si nemohol upratať?
 • Máš pravdu, mohol som urobiť lepší poriadok.
 • Prečo to stále robíš? Ty vôbec nemyslíš na to ako sa budem cítiť, keď tu bude takýto bodrel? Mohol si aspoň vyniesť smeti.
 • Áno, smeti som mohol vyniesť.
 • A všade je prach. Utieranie prachu ti asi nič nehovorí však? Vyzerá to tu príšerne.
 • No s utieraním prachu naozaj nemám až také skúsenosti.
 • A čo kúpeľňa. Aj tam si mohol upratať. Vyzerá to tam ako keby nám nešla voda.
 • Áno, bol tam už aj väčší poriadok.

 

 • Technika negatívnej asercie

Zachádza v prijímaní kritiky ešte ďalej. Jednoducho dáva za pravdu kritizujúcemu, bez ohľadu na to, či je jeho kritika konštruktívna alebo nie. Otvára tak priestor pre akceptáciu chýb a omylov bez nutnosti ospravedlňovať sa. Umožňuje pýtať sa kritika na podrobnosti a bližšie informácie, ale neoponuje, neobraňuje a neútočí.

Príklad:

 • Celé ste to pokazili. Mali by ste sa hanbiť.
 • Čím som to podľa vás pokazil?
 • Váš prejav bol príliš monotónny, uspávali ste ich. Takto ten projekt určite nedostaneme.
 • Máte pravdu, môj prejav bol monotónny.
 • Zničili ste niekoľko mesiacov našej roboty. Vôbec ste ich nezaujali.
 • Je možné, že som ich nezaujal.
 • Určite sa teraz neozvú. Budete to musieť nejako napraviť.
 • Áno, pokúsim sa to napraviť.

 

 • Technika selektívneho ignorovania

Selektívne ignorovanie spočíva vo výbere informácií, na ktoré chceme reagovať. V princípe nikdy nemusíme reagovať na všetko, čo nám ten druhý hovorí. Efektívne je ignorovať najmä nevecnú, príliš všeobecnú alebo manipulatívnu kritiku.

Príklad:

 • Mali by ste to urobiť tým spôsobom ako som vám povedal ja. Ak pôjdete až o deviatej, nestihnete to a bude z toho problém.
 • Áno, ak by sme prišli neskoro, bol by z toho problém.
 • Okrem toho, bude oveľa lepšie vyzerať, ak sa tam ukážete ešte večer. Chcete predsa zanechať dobrý dojem. Nechcete, aby si o nás mysleli, že nám na tom nezáleží. Vrhli by ste zlé svetlo na celú firmu.
 • Ak by mi na tom nezáležalo, naozaj by to nemuselo urobiť dobré meno spoločnosti.
 • A vám na tom predsa záleží. Ovplyvňuje to aj vaše postavenie vo firme. Nehovoriac o vašich odmenách.
 • Samozrejme, záleží mi na mojom postavení.
 • Takže tam pôjdete služobným autom už večer, prespíte tam a na druhý deň všetko zariadite. Som na vás hrdý.
 • Samozrejme, všetko zariadim k vašej spokojnosti. Pôjdem ráno o hodinu skôr, aby som všetko stihol.