Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Stavy ktoré môžu zmeniť vašu osobnosť

To kým ste, určuje spôsob akým rozmýšľate, čo cítite, a ako konáte. Sú to vaše návyky, maniere, a to, ako reagujete na svet okolo vás.  Aj keď sa vaše nálady menia a učíte sa a rastiete počas rokov, podstata vašej osobnosti je stále tá istá. No niektoré zdravotné stavy môžu ovplyvniť vašu osobnosť, a spôsobia že sa správate a konáte nepredvídateľne – ako keby ste to ani neboli vy.

Alzheimerova choroba

Táto choroba má vplyv na vaše myslenie, úsudok, pamäť a na vaše rozhodovanie. Môže spôsobiť, že sa cítite zmätene a inak sa správate. V skoršom štádiu ochorenia, môžete pociťovať úzkosť, a byť viac podráždení. Po čase, sa môžu objaviť závažnejšie problémy.  Milá a srdečná osoba sa môže zmeniť na panovačnú a nepríjemnú, alebo, z neustále sa strachujúceho a vystresovaného, je zrazu pokojný a spokojný človek.

Demencia s Lewyho telieskami

Po Alzheimerovej chorobe, je to druhý najbežnejší typ demencie. V oblastiach mozgu, ktoré kontrolujú pamäť, pohyb a myslenie sa objavujú zhluky nezvyčajných bielkovín, takže človek je ovplyvnený psychicky aj fyzicky. Ľudia s týmto ochorením sú viac pasívni, s malým emocionálnym prejavom a strácajú záujem o svoje koníčky a iné aktivity. Najčastejšie postihuje mužov nad 75 rokov.

Parkinsonova choroba

Ochorenie sa najprv môže prejaviť ako malý tras v rukách, no neskôr sa objavia problémy s chôdzou, s rozprávaním, so spánkom a s myslením. Už v ranom štádiu sa môže objaviť lipnutie na malých detailoch, alebo náhly nezáujem. Neskôr, človek pôsobí akoby nebol mysľou prítomný a nie je taký sociálny ako predtým. Časom je zložitejšie udržať tok myšlienok či viesť zmysluplný rozhovor.

Huntingtonova choroba

S týmto ochorením sa človek narodí, no prejaví sa až okolo 30teho – 40teho roku života. Poškodzuje mozgové bunky a ovplyvňuje každú oblasť vášho života. Človek má problémy jasne myslieť, kontrolovať svoje emócie a reakcie, napríklad sa môže nekontrolovane rozčúliť a rozbije nábytok, či ignoruje základné veci, ako napríklad čistenie zubov. V mnohých prípadoch, človek si ani nie je vedomí týchto zmien správania sa.

Skleróza multiplex

Skleróza spôsobuje, že váš imunitný systém napáda vaše nervy v mozgu a v mieche. Objaviť sa môžu rôzne problémy, od neschopnosti kontrolovať močový mechúr až po neschopnosť chodiť. V niektorých prípadoch, človek pociťuje eufóriu, prílišné šťastie, ktoré je za hranicami reality. Spustiť sa môže nekontrolovateľný smiech, alebo plač, ktoré neodrážajú aktuálnu náladu.

Choroba štítnej žľazy

Štítna žľaza produkuje hormóny, ktoré hovoria telu ako rýchlo alebo pomaly pracovať. Pokiaľ ich produkuje veľa, človek má pocit akoby stúpil na pedál plynu a rozbehol sa plnou rýchlosťou. Môžete byť podráždení, úzkostní, a nálada sa vám mení ako na hojdačke. V prípade, že hormónov je málo, môžete zabúdať, mať ťažkosti pri rozmýšľaní, byť bez nálady. Tento stav, ak nie je liečený, vám môže vážne poškodiť mozog.

Mozgový nádor

Nádor vo frontálnom (čelovom) laloku môže ovplyvniť oblasti, ktoré kontrolujú osobnosť, emócie, riešenie problémov a pamäť, čo môže u človeka spôsobiť zmätenie, zabúdanie, či zmenu nálad. Môžete sa správať viac agresívne, a začnete mať paranoidné myšlienky.

Niektoré druhy rakoviny

Nádor v mozgu, alebo v mieche nie sú jediné, ktoré majú vplyv na zmenu osobnosti. Obdobné zmeny spôsobuje aj karcinóm v hypofýze, ktorá kontroluje hladinu hormónov v tele, alebo aj adenokarcinóm (zhubný nádor v bunkách žľazového epitelu) v bunkách ktoré produkujú hlien a iné telesné tekutiny, napríklad rakovina prsníkov, hrubého čreva, pľúc a pankreasu.

Mŕtvica

Keď je zastavený prítok krvi do mozgu, bunky nemajú prísun kyslíka a začnú umierať. Poškodenia závisia od toho, ako dlho porážka trvá a v ktorej časti mozgu sa objaví. Počas mŕtvice je obmedzený pohyb niektorými časťami tela, a do určitej miery sa zmení aj osobnosť postihnutého človeka. Môžete byť netrpezliví, náladoví, či konať impulzívne.

Traumatické poranenie mozgu

Po závažnom náraze do hlavy sa môžu objaviť zmeny v osobnosti, ktoré môžu predstavovať skryté symptómy niečoho vážnejšieho. Vo vážnejších prípadoch, človek pôsobí ako úplne iná osoba, robí alebo hovorí veci, ktoré by v minulosti nikdy nerobil.

Depresia

Keď vás pohltí depresia, zasiahne všetky časti vášho života. Nielenže má vplyv na vašu náladu, ale aj veci, nad ktorými rozmýšľate, vaše spomienky, a ako sa rozhodujete. Celkovo sa zmení váš pohľad na svet a na vaše okolie. Prejavy depresie sa líšia u žien, ktoré sa často cítia bezcenné, smutné a vinné, zatiaľ čo muži sú skôr unavení, podráždení a nahnevaní.

Obsesívno kompulzívna porucha

Tento stav vám spôsobuje úzkosť, a máte myšlienky a nutkania, ktorých sa neviete zbaviť.  Napríklad, máte potrebu neustále si umývať ruky. Môžete o sebe začať pochybovať a trvá vám veľmi dlho, kým niečo dokončíte. Váš stav sa môže zhoršiť v prípade, že ste kritizovaní, pretože to podporuje vašu úzkosť.

Bipolárna porucha osobnosti

Porucha spôsobuje prehnané zmeny nálad, raz sa cítite nabudení, veľmi rýchlo rozprávate, a riskujete bez rozmýšľania, a na druhej strane, sa môžete strachovať, mať obavy, cítiť sa vinne, byť bez energie, a mať pocit bezcennosti. Niekedy môžete dokonca pociťovať všetko naraz. Tieto intenzívne zmeny môžu spôsobovať problémy so spánkom, s hladinou energie, s jasným myslením, či so vzťahmi so svojim okolím.

Schizofrénia

Toto závažné psychické ochorenie môže spôsobiť, že počujete vo svojej hlave hlasy, a vidíte veci, ktoré neexistujú – máte halucinácie. Dokonca môžete veriť vo veci, ktoré nemajú  základ v realite. Zo začiatku sa môžete javiť menej priateľský ako predtým, no časom, keď sa váš stav zhorší, je ťažké udržať sled vlastných myšlienok, či viesť bežný rozhovor. Môžete sa správať úplne inak, ako pred chorobou, a vaše konanie je nepredvídateľné  a nekontrolovateľné.

 

Príznakov môže byť mnoho, a môžu či nemusia znamenať psychické alebo fyzické ochorenie. Každopádne, ak na sebe, alebo na svojich blízkych začnete pozorovať nejaké príznaky z vyššie popísaných, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý vám bude vedieť vašu teóriu potvrdiť či vyvrátiť, a bude vás vedieť odkázať na špecialistu, ktorý vám, v prípade, že sa u vás nejaké ochorenie diagnostikuje, naordinuje správnu liečbu aby ste sa mohli vrátiť k svojmu predošlému bežnému životu.   

 

(Vyskúšajte TEST tu)