Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Čo je hraničná porucha osobnosti?

Hraničná porucha osobnosti (z ang. Borderline personality disorder) je závažné psychické ochorenie, postihujúce prevažne ženy, ktoré sa väčšinou začne prejavovať okolo 20 roka života. Zasiahnuté bývajú tri hlavné oblasti života – to, aký pocit má človek sám so seba, ako vychádza s ostatnými ľuďmi, a ako sa správa.

Testy nájdete TU.

Síce neexistuje známa príčina tohto ochorenia, verí sa, že ide o kombináciu fungovania mozgu – teda o zdedené vlohy od rodičov, a prežitých zážitkov v živote jedinca – napríklad zneužívanie, alebo zanedbávanie môže zanechať tak silnú stopu, že môže toto ochorenie spustiť.

Ako sa hraničná porucha prejavuje?

Pre jedinca trpiaceho hraničnou poruchou osobnosti, je veľmi ťažké kontrolovať svoje emócie. Toto môže viesť k:

  • zbytočnému rizikovému správaniu;
  • intenzívnym zmenám nálad;
  • návalom hnevu, depresie či anxiety (úzkosti).

Bežný život

Denné činnosti, ako chod domácnosti, pracovný život a udržanie vzťahov s inými ľuďmi sa môžu javiť zložité. Hraničná porucha osobnosti so sebou prináša množstvo iných ťažkostí nie len v dennom živote, ale aj na úrovni psychického zdravia. Človek s týmto ochorením môže zažívať úzkosť, depresiu, poruchy príjmu potravy, sa sebapoškodzovať , alebo mať samovražedné myšlienky.

Vnímanie seba a okolia

Jedinec s týmto ochorením má pocit, že je zlá osoba, či pre druhých neviditeľná. Obraz, ako sa sám vníma, sa môže veľmi rýchlo meniť – jednu minútu má pocit úplného zlyhania , a ďalšiu srší ohromným sebavedomím. Tak isto menlivé sú aj životné plány a hodnoty. Vnútri má človek zakorenený pocit, že ho/ju ostatní opustia. Pocity, ktoré prechováva k ostatným ľuďom sa veľmi rýchlo menia. Jednu chvíľu sú so svojimi priateľmi duševne prepojení, a vzápätí sa cítia veľmi vzdialení. Väčšina udržiavaných priateľstiev je extrémna, a ako na kolotoči.

Premenlivé správanie

Podobnému vzorcu podlieha aj správanie osoby s hraničnou poruchou osobnosti. Z ničoho nič sa môže rozhodnúť ukončiť svoje priateľstvá, bez oznámenia nenastúpiť do práce, či prejedať sa a prehnane užívať drogy a alkohol.

Počas tejto emocionálnej hojdačky, sa jedinec prejavuje rizikovo, napríklad jazdí veľkou rýchlosťou, nedodržiava pravidlá cestnej premávky, nekontrolovateľne nakupujete nepotrebné veci, praktikuje väčšinou nechránený sex s neznámymi ľuďmi apod.  Nadmerný hnev núti človeka reagovať prehnane až agresívne – slovne i fyzicky, čo môže mať za následok problémy so zákonom.

Mnoho ľudí s týmto ochorením sa snaží so svojim stavom vyrovnať utiekaním sa k drogám či alkoholu, čo môže spôsobovať viac problémov.

Existuje pomoc?

V prípade, že na sebe, alebo na svojom blízkom pozorujete podobné príznaky, je vhodný čas na konzultáciu s odborníkom. Život s hraničnou poruchou osobnosti je vyčerpávajúci, lietanie z extrému do extrému je náročné, a v kombinácii s negatívnym obrazom o sebe samom to môže vyústiť do deštruktívneho správania, ako napríklad sebapoškodzovanie (zámerné ubližovanie si), alebo pokusy o samovraždu.

Diagnostikovať hraničnú poruchu osobnosti môže byť veľmi náročné. Mnoho symptómov sa prelína so symptómami bipolárnej poruchy osobnosti, disociálnej poruchy osobnosti, histriónskej poruchy osobnosti, narcistickej poruchy osobnosti či drogovej závislosti.

No to, že pozorujete prítomnosť niektorých so symptómov, neznamená, že trpíte týmto ochorením, či inou psychickou chorobou.

Na to, aby sa určila správna diagnóza je nevyhnutné navštíviť odborníka, prostredníctvom vášho všeobecného lekára budete odporučení k psychiatrovi, ktorý zhodnotí všetky vaše príznaky, vaše prejavy, správanie, pocity, rodinnú anamnézu apod. Na základe diagnózy sa potom určí ďalší postup liečby a psychoterapie aby ste sa znovu cítili dobre. Majte na pamäti, že na návšteve psychiatra nie je nič, za čo sa treba hanbiť, je to doktor ako každý iný. Odhodlať sa riešiť problém je statočné.  

Hoci nie je jednoznačná liečba, intenzita hraničnej poruchy osobnosti sa vekom a liečbou zmierňuje.