Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test príznakov ADHD

1. Robí vaše dieťa v domácich úlohách často chyby z nepozornosti?

Áno Nie

2. Vydrží vaše dieťa bez problémov pokojne sedieť na stoličke bez toho, aby sa vrtelo a hralo sa s rukami alebo s nohami?

Áno Nie

3. Zdá sa vám niekedy, že vaše dieťa nepočúva napriek tomu, že hovoríte priamo k nemu?

Áno Nie

4. Má vaše dieťa ťažkosti s udržaním pozornosti pri vypracovaní domácich úloh alebo pri práci, ktorá si vyžaduje sústredenie?

Áno Nie

5. Dokáže sa vaše dieťa v tichosti hrať?

Áno Nie

6. Máte pocit, že vaše dieťa často príliš veľa rozpráva?

Áno Nie

7. Stáva sa často, že vaše dieťa vyhŕkne odpoveď predtým ako dokončíte otázku?

Áno Nie

8. Pôsobí vaše dieťa akoby bolo v neustálom pohybe?

Áno Nie

9. Zvykne vaše dieťa strácať veci (napr. školské pomôcky)?

Áno Nie

10. Nechá sa vaše dieťa pri práci ľahko vyrušiť podnetmi z okolia?

Áno Nie

11. Zdá sa vám, že vaše dieťa často zabúda?

Áno Nie

12. Zvykne sa vaše dieťa počas dňa zasnívať akoby unikalo do "vlastného sveta"?

Áno Nie

13. Stáva sa často, že vaše dieťa venuje pozornosť nepodstatným detailom a to podstatné mu zatiaľ uniká?

Áno Nie

14. Myslíte si, že školské výsledky, ktoré vaše dieťa dosahuje, nezodpovedajú jeho skutočným schopnostiam?

Áno Nie

15. Často sa vám zdá, že vaše dieťa nepremýšľa nad tým, čo robí alebo hovorí?

Áno Nie

16. Má vaše dieťa veľké problémy s čakaním (nevie vydržať kým sa dostane na rad)?

Áno Nie

17. Dokáže si vaše dieťa zorganizovať povinnosti?

Áno Nie

18. Pôsobí vaše dieťa akoby bolo neustále poháňané motorom?

Áno Nie

19. Zvykne vaše dieťa často vyrušovať alebo obťažovať ostatných (napr. rovesníkov v škole, dospelých pri rozhovore).

Áno Nie

20. Stáva sa vášmu dieťaťu často, že nedokončuje začaté úlohy alebo prácu?

Áno Nie

OTÁZKY

Test príznakov autizmu

1. Keď na dieťa hovoríte, pozerá sa na vás bez toho, že by ho to rušilo v komunikácii?

Áno Nie

2. Zvykne vaše dieťa ukazovať na predmety prstom (v zmysle napr. tam ide vláčik)?

Áno Nie

3. Usmieva sa vaše dieťa na vás často (niekoľkokrát denne)?

Áno Nie

4. Reaguje dieťa na svoje meno? Otočí sa, keď ho oslovíte menom?

Áno Nie

5. Zdalo sa vám niekedy, že vaše dieťa má problémy so sluchom?

Áno Nie

6. Má vaše dieťa záujem o maznanie sa s vami? Vyhľadáva fyzický kontakt, pohladenie, objatie?

Áno Nie

7. Ak ukážete prstom na skriňu na opačnej strane miestnosti, pozrie sa vaše dieťa na ňu?

Áno Nie

8. Zvykne sa vaše dieťa hrať tak, že predstiera nejakú činnosť (napr. hra na policajta, šoféra, učiteľku, predstiera, že telefonuje, kŕmi bábiku a pod.)?

Áno Nie

9. Ukazuje vaše dieťa prstom na veci, ktoré chce?

Áno Nie

10. Badáte u svojho dieťaťa záujem o iné deti (napr. otočí sa za nimi na ulici, pozoruje ich na detskom ihrisku, snaží sa s nimi komunikovať)?

Áno Nie

11. Keď sa na svoje dieťa usmejete, usmeje sa naspäť?

Áno Nie

12. Stáva sa vám, že vaše dieťa namiesto odpovede opakuje otázky?

Áno Nie

13. Reaguje vaše dieťa na niektoré podnety (zvukové, vizuálne či dotykové) neprimerane intenzívne (napr. krikom, plačom a pod.)?

Áno Nie

14. Má vaše dieťa rado stereotypné hry, pri ktorých vydrží celé hodiny (napr. zaujato sleduje ako sa otáčajú kolieska na autíčku pri jeho pohybe)?

Áno Nie

15. Zvykne vaše dieťa zoraďovať predmety alebo hračky za sebou či vedľa seba veľmi dôsledne a precízne?

Áno Nie

16. Máva vaše dieťa záchvaty agresie voči iným alebo zvykne ubližovať samo sebe?

Áno Nie

17. Ak sa zaujato pozeráte jedným smerom, všimne si to vaše dieťa a snaží sa zistiť, čo sledujete?

Áno Nie

18. Má vaše dieťa rado pohybové hry (napr. hojdanie na hojdačke)?

Áno Nie

19. Rozumie vaše dieťa verbálnym pokynom (napr. daj si čiapku, prines knižku)?

Áno Nie

20. Snaží sa vaše dieťa niektoré činnosti po vás opakovať (napr. zatlieska, keď vy zatlieskate)?

Áno Nie

OTÁZKY

Test príznakov detskej depresie

1. Býva vaše dieťa často smutné?

Áno Nie

2. Zvykne vaše dieťa hovoriť, že sa mu v ničom nedarí, že je neúspešné alebo predpokladáte, že je o tom samo presvedčené?

Áno Nie

3. Má vaše dieťa aktivity, ktoré ho bavia?

Áno Nie

4. Sťažuje sa vaše dieťa, že sa cíti zle alebo predpokladáte, že sa tak cíti?

Áno Nie

5. Má vaše dieťa strach zo zlých vecí, ktoré by sa mohli stať?

Áno Nie

6. Myslíte si, že má vaše dieťa rado samo seba?

Áno Nie

7. Hovorí vaše dieťa o samovražde?

Áno Nie

8. Plače vaše dieťa často a bez zjavného dôvodu?

Áno Nie

9. Máte pocit, že väčšina aktivít, ktoré vaše dieťa v minulosti obľubovalo, ho dnes nudí alebo dokonca unavuje?

Áno Nie

10. Trávi vaše dieťa rado čas s rovesníkmi, kamarátmi alebo spolužiakmi?

Áno Nie

11. Dokáže sa vaše dieťa sústrediť na učenie rovnako ako v minulosti?

Áno Nie

12. Spí vaše dieťa dobre?

Áno Nie

13. Býva vaše dieťa často unavené?

Áno Nie

14. Zmenila sa u vášho dieťaťa za posledné obdobie chuť do jedla (je menej alebo viac ako v minulosti)?

Áno Nie

15. Myslíte si, že sa vaše dieťa neustále trápi nejakými starosťami a bolesťami?

Áno Nie

16. Má vaše dieťa kamarátov?

Áno Nie

17. Darí sa vášmu dieťaťu v poslednom období v škole rovnako dobre alebo lepšie ako v minulosti?

Áno Nie

18. Dostáva sa vaše dieťa často do hádok či bitiek?

Áno Nie

19. Zvykne vaše dieťa hovoriť, že ho nikto nemá rád?

Áno Nie

20. Myslíte si, že sa vaše dieťa cíti byť osamelé?

Áno Nie

OTÁZKY

Test príznakov detskej úzkosti

1. Je vaše dieťa veľmi nervózne, ak ho niekto pozoruje pri práci?

Áno Nie

2. Zvykne sa vaše dieťa ľahko začervenať?

Áno Nie

3. Sťažuje sa vaše dieťa niekedy na búšenie srdca?

Áno Nie

4. Zvykne sa vaše dieťa cítiť v porovnaní s rovesníkmi menej šikovné alebo menej úspešné?

Áno Nie

5. Javí sa vám vaše dieťa ako veľmi nervózne, ak sa veci nedejú podľa jeho predstáv?

Áno Nie

6. Myslíte si, že vaše dieťa často niečo trápi?

Áno Nie

7. Zvyknú sa vášmu dieťaťu v náročnejších situáciách (napr. v kontakte s cudzími ľuďmi) potiť ruky?

Áno Nie

8. Túži byť vaše dieťa vo všetkom najlepšie?

Áno Nie

9. Zvykne sa vaše dieťa cítiť osamelo aj keď je práve medzi ľuďmi?

Áno Nie

10. Má vaše dieťa ťažkosti v situáciách, keď sa má pre niečo rozhodnúť?

Áno Nie

11. Ak sa vaše dieťa dostane do konfliktu, zvykne sa preto dlho trápiť?

Áno Nie

12. Sťažuje sa vaše dieťa niekedy, že sa mu ťažko dýcha?

Áno Nie

13. Často sa vaše dieťa trápi pre veci, ktoré sa vám zdajú ako úplne bezvýznamné?

Áno Nie

14. Ľahko sa vášho dieťaťa niečo dotkne?

Áno Nie

15. Zvykne vaše dieťa pochybovať o sebe a o tom, čo robí?

Áno Nie

16. Zvykne mať vaše dieťa problémy so zaspávaním?

Áno Nie

17. Často sa vaše dieťa trápi nad svojimi školskými výsledkami?

Áno Nie

18. Všimli ste si u svojho dieťaťa výrazný až neprimeraný strach z hodnotenia?

Áno Nie

19. Bolieva vaše dieťa hlava?

Áno Nie

20. Zvykne sa vaše dieťa obávať, že by sa mohlo stať niečo zlé jemu alebo jeho blízkym?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky

Zabudli ste vyplniť otázku: