Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test príznakov detskej úzkosti

1. Je vaše dieťa veľmi nervózne, ak ho niekto pozoruje pri práci?

Áno Nie

2. Zvykne sa vaše dieťa ľahko začervenať?

Áno Nie

3. Sťažuje sa vaše dieťa niekedy na búšenie srdca?

Áno Nie

4. Zvykne sa vaše dieťa cítiť v porovnaní s rovesníkmi menej šikovné alebo menej úspešné?

Áno Nie

5. Javí sa vám vaše dieťa ako veľmi nervózne, ak sa veci nedejú podľa jeho predstáv?

Áno Nie

6. Myslíte si, že vaše dieťa často niečo trápi?

Áno Nie

7. Zvyknú sa vášmu dieťaťu v náročnejších situáciách (napr. v kontakte s cudzími ľuďmi) potiť ruky?

Áno Nie

8. Túži byť vaše dieťa vo všetkom najlepšie?

Áno Nie

9. Zvykne sa vaše dieťa cítiť osamelo aj keď je práve medzi ľuďmi?

Áno Nie

10. Má vaše dieťa ťažkosti v situáciách, keď sa má pre niečo rozhodnúť?

Áno Nie

11. Ak sa vaše dieťa dostane do konfliktu, zvykne sa preto dlho trápiť?

Áno Nie

12. Sťažuje sa vaše dieťa niekedy, že sa mu ťažko dýcha?

Áno Nie

13. Často sa vaše dieťa trápi pre veci, ktoré sa vám zdajú ako úplne bezvýznamné?

Áno Nie

14. Ľahko sa vášho dieťaťa niečo dotkne?

Áno Nie

15. Zvykne vaše dieťa pochybovať o sebe a o tom, čo robí?

Áno Nie

16. Zvykne mať vaše dieťa problémy so zaspávaním?

Áno Nie

17. Často sa vaše dieťa trápi nad svojimi školskými výsledkami?

Áno Nie

18. Všimli ste si u svojho dieťaťa výrazný až neprimeraný strach z hodnotenia?

Áno Nie

19. Bolieva vaše dieťa hlava?

Áno Nie

20. Zvykne sa vaše dieťa obávať, že by sa mohlo stať niečo zlé jemu alebo jeho blízkym?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky