Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ak ste už vyplnili test, tak Váš výsledok je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Výsledky B Management

OTÁZKY

Test príznakov ADHD

1. Robí vaše dieťa v domácich úlohách často chyby z nepozornosti?

Áno Nie

2. Vydrží vaše dieťa bez problémov pokojne sedieť na stoličke bez toho, aby sa vrtelo a hralo sa s rukami alebo s nohami?

Áno Nie

3. Zdá sa vám niekedy, že vaše dieťa nepočúva napriek tomu, že hovoríte priamo k nemu?

Áno Nie

4. Má vaše dieťa ťažkosti s udržaním pozornosti pri vypracovaní domácich úloh alebo pri práci, ktorá si vyžaduje sústredenie?

Áno Nie

5. Dokáže sa vaše dieťa v tichosti hrať?

Áno Nie

6. Máte pocit, že vaše dieťa často príliš veľa rozpráva?

Áno Nie

7. Stáva sa často, že vaše dieťa vyhŕkne odpoveď predtým ako dokončíte otázku?

Áno Nie

8. Pôsobí vaše dieťa akoby bolo v neustálom pohybe?

Áno Nie

9. Zvykne vaše dieťa strácať veci (napr. školské pomôcky)?

Áno Nie

10. Nechá sa vaše dieťa pri práci ľahko vyrušiť podnetmi z okolia?

Áno Nie

11. Zdá sa vám, že vaše dieťa často zabúda?

Áno Nie

12. Zvykne sa vaše dieťa počas dňa zasnívať akoby unikalo do "vlastného sveta"?

Áno Nie

13. Stáva sa často, že vaše dieťa venuje pozornosť nepodstatným detailom a to podstatné mu zatiaľ uniká?

Áno Nie

14. Myslíte si, že školské výsledky, ktoré vaše dieťa dosahuje, nezodpovedajú jeho skutočným schopnostiam?

Áno Nie

15. Často sa vám zdá, že vaše dieťa nepremýšľa nad tým, čo robí alebo hovorí?

Áno Nie

16. Má vaše dieťa veľké problémy s čakaním (nevie vydržať kým sa dostane na rad)?

Áno Nie

17. Dokáže si vaše dieťa zorganizovať povinnosti?

Áno Nie

18. Pôsobí vaše dieťa akoby bolo neustále poháňané motorom?

Áno Nie

19. Zvykne vaše dieťa často vyrušovať alebo obťažovať ostatných (napr. rovesníkov v škole, dospelých pri rozhovore).

Áno Nie

20. Stáva sa vášmu dieťaťu často, že nedokončuje začaté úlohy alebo prácu?

Áno Nie

Váš e-mail*

* E-mailova adresa je nepovinný údaj. Pri vyplnení bude použitá pre zaslanie čísla testu, návodu pre platbu a link na zobrazenie výsledku. Vaša e-mailova adresa nebude uložená, nebude poskytnutá tretím stránám a ani nebude možné priradiť výsledok testu k e-mailovej adrese. Výsledok testu je zobrazený len na základe jedinečného vygenerovaného čísla.

Obchodné podmienky