Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Ako sa zbaviť depresie

„Je to nosiť ako obrovský balvan na hrudníku. Neskutočná duševná bolesť, ktorá vám doslova rozkladá vnútro. Kúsok po kúsku až nakoniec aj vstať z postele je

Detská depresia

Deti sú šťastné, usmievavé, hravé a bezstarostné – to napadne každého, pri predstave dieťaťa. No je to naozaj vždy tak? Vyskúšajte TEST TU. Každé dieťa,

Psychické zdravie a psychoterapia

(Pýtajte sa psychológa online TU) (Vyskúšajte test TU) Psychoterapia dokáže prispieť k liečbe rôznych ochorení, ako napríklad depresia, nízke sebavedomie, závislosti od návykových látok, či napomôcť

Poruchy Psychického Vývinu

Poruchy psychického vývinu sú charakteristické tým, že vznikajú v detskom veku. Ide o oneskorenie alebo poškodenie vývinu rôznych funkcií, ktoré priamo súvisia so zrelosťou centrálneho nervového systému.

Poruchy Osobnosti A Správania Dospelých

Táto kategória zahŕňa veľmi širokú škálu významných odchýlok v osobnostných rysoch a správaní dospelých, ktoré majú dlhodobý až trvalý charakter. Prejavujú sa ako rigidné odpovede na širokú

Afektívne Poruchy

Ako už názov naznačuje, afektívne poruchy sa vyznačujú patologickou zmenou v afektoch, t.z. v nálade. Môže ísť o výkyv nálady do jedného z dvoch extrémnych pólov – do depresie