Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Úzkostné poruchy

(Vyskúšajte TEST tu) Úzkosť je veľmi dôležitou súčasťou našich životov, súvisí s pudom sebazáchovy – vďaka nej, dokážeme fungovať v reálnom svete. Vďaka nej skontrolujeme či sme

Čo je hraničná porucha osobnosti?

Hraničná porucha osobnosti (z ang. Borderline personality disorder) je závažné psychické ochorenie, postihujúce prevažne ženy, ktoré sa väčšinou začne prejavovať okolo 20 roka života. Zasiahnuté

Bipolárna porucha osobnosti

(Vyskúšajte TEST tu, UPOZORNENIE vo výsledku TESTU si sledujte hodnotenie na mániu a depresiu) Bipolárna porucha osobnosti, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je

Neuróza, psychóza ? V čom je rozdiel ?

(Vyskúšajte TEST tu) Psychóza aj neuróza majú spoločného menovateľa, ide o psychické ochorenie, ktoré ovplyvňuje pacientovo správanie, prežívanie a vnímanie. Človek s neurózou má strach, že sa zblázni,

Halucinácie – Bludy

(Vyskúšajte TEST tu) Názov halucinácia je odvodený z latinského slova „alucinari“, čo znamená „túlať sa v mysli“, teda halucinujúci človek vníma rôzne zvuky, vône, alebo obrazy, ktoré

Psychoterapia sexuálnych dysfunkcií

Sexuálne dysfunkcie predstavujú chúlostivý problém, s ktorým sa väčšina párov ostýcha navštíviť odborníka. Odkladanie riešenia však spravidla vedie k jeho prehĺbeniu a k predĺženiu terapie. Nehovoriac o tom, že neschopnosť